Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Kwalifikacja – przeczytaj, zanim zadasz pytanie

 

Na tej stronie zawarte są wskazówki, które mają za zadanie ułatwić proces kwalifikacji do programów wymiany. 

Prosimy o zapoznanie się z nimi, zanim zwrócą się Państwo z zapytaniem do pracowników CWM zajmujących się kwalifikacją.

Życzymy powodzenia w kwalifikacji!

 

 SYSTEM:

 

 • Nie czekaj do ostatniej chwili z wypełnianiem aplikacji! Może się zdarzyć, że w wyniku przeciążenia sieci nie będzie można złożyć aplikacji, a student niezarejestrowany w systemie nie ma podstaw do odwołania.

 • W momencie logowania będziesz wybierać z jakiego poziomu studiów aplikujesz (ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku studentów studiujących dwa kierunki na dwóch różnych poziomach).
  Na podstawie tego wyboru do systemu wczytywane są twoje dane i informacje o średniej z Wirtualnego Dziekanatu; przeliczone będą również punkty z postępowania kwalifikacyjnego do SGH, jeśli jesteś na I semestrze studiów. 

 • W przypadku niewłaściwych danych w WD powinieneś/powinnaś udać się do swojego dziekanatu jeszcze w trakcie pierwszego etapu, żeby to skorygować

 • Do systemu zaciągnięte zostaną również dane dot. testów kompetencyjnych oraz działalności studenckiej. W przypadku studentów I semestru, którzy zostali przyjęci na studia bez postępowania rekrutacyjnego (np. studenci studiów niestacjonarnych lub kierunków anglojęzycznych, na które nie było egzaminu) średnia arytmetyczna (zgodnie z Regulaminem) zostanie obliczona po zamknięciu systemu i weryfikacji średnich pozostałych studentów.
  Pamiętaj: średnia arytmetyczna jest liczona dla każdego poziomu studiów oddzielnie.

 • CPM zaciąga do systemu dane za:

  • element średniej,

  • punkty za testy kompetencyjne CNJO (a nie za certyfikaty z ukończenia lektoratów w CNJO) oraz

  • za działalność studencką.

 • Proces ten następuje dopiero po zamknięciu systemu.

 

 UCZELNIE:

 
 • W ramach programu Erasmus+ można wyjechać na maks. 12 miesięcy w trakcie jednego poziomu studiów. Oznacza to, że oprócz wyjazdu na studia można również zrealizować praktykę. Ta zasada dotyczy jedynie tego programu. Jednocześnie informujemy, że Erasmus+ jest dostępny dla wszystkich osób posiadających status studenta (z wyjątkiem studiów podyplomowych) w naszej uczelni bez względu na obywatelstwo lub tryb studiów (stacjonarne i niestacjonarne).

 • W przypadku uczelni w Wielkiej Brytanii, musisz być świadomy/a, że w przypadku wejścia w życie Brexitu, nie będziemy mogli przyznać stypendium Erasmus+. Mobilność będzie nadal możliwa, ale na podobnych zasadach jak inne programy wymiany (tj. na zasadzie zwolnienia z czesnego, ale bez dofinansowania).

 • Nie można na tym samym poziomie studiów wyjechać np. na jednym roku/semestrze w ramach programu Erasmus+, a na następnym na umowę bilateralną lub PIM.

 • Zapoznaj się z informacjami o krajach i uczelniach, które Cię interesują zanim je zaznaczysz w aplikacji – nie będzie możliwości zmieniania swoich preferencji w trakcie dalszych etapów rekrutacji (czyli po zamknięciu systemu).

 • Zorientuj się również, czy będziesz w stanie utrzymać się w kraju, do którego aplikujesz. Dotyczy to zwłaszcza krajów, do których nie oferujemy żadnego wsparcia finansowego i gdzie student pokrywa sam wszystkie koszty (z wyjątkiem czesnego). Oceń realnie swoje możliwości finansowe!

 • Zapoznaj się z bieżącą informacją dot. bezpieczeństwa w danym kraju przed dokonaniem wyboru uczelni (oprócz sprawdzenia oferty danej uczelni, poziomu oraz języka prowadzonych zajęć). Informacje takie znajdziesz korzystając z serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Studenci-cudzoziemcy powinni o podobne informacje zwrócić się do swoich właściwych ministerstw spraw zagranicznych.

 • Wybierz jak najwięcej uczelni (16 możliwych wyborów spośród wszystkich dostępnych w rekrutacji programów) wg. rzeczywistych preferencji. Wybór zaledwie kilku uczelni czyni praktycznie niemożliwym otrzymanie przydziału, zwłaszcza przy niższej ilości punktów rekrutacyjnych i dużej liczbie zainteresowanych kandydatów.
  CPM nie tworzy listy rezerwowej, a miejsca nieobsadzone nie będą przyznawane poza kolejnością, tylko przechodzą do dodatkowej kwalifikacji.

 • Pamiętaj, że możesz aplikować tylko o miejsca w uczelniach, w których dostępne są miejsca na twoim faktycznym poziomie studiów i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami językowymi.

 • Pamiętaj, że jeśli z daną uczelnią SGH ma podpisaną umowę np. na „Transport and Traffic Studies” lub "Science; Mathematics and computing nie będzie można zmienić zakresu studiów na np. „Business Studies”.

 • Zwróć uwagę na długość pobytu w uczelni partnerskiej – w niektórych uczelniach nie ma możliwości skrócenia pobytu.

 • Nie ma możliwości zamiany przydzielonych uczelni pomiędzy studentami!

 

 JĘZYKI:

 
 • Przeczytaj dokładnie informacje o wymogach językowych w uczelniach, które Cię interesują (zawarte w plikach z informacjami o dostępnych uczelniach) oraz na stronach uczelni partnerskich, które na bieżąco uaktualniają swoje informacje.

 • W niektórych przypadkach wymogi są wyższe niż poziom B2 dopuszczający do kwalifikacji w SGH, więc jeśli nie będziesz spełniać tego wymogu uczelnia przyjmująca może odrzucić twoją kandydaturę i stracisz możliwość wyjazdu.

 • Jeśli przy danej uczelni podane są 2 języki, to wystarczy mieć potwierdzenie znajomości tylko jednego z nich, a nie obu (chyba, że na liście dostępnych uczelni jest uwaga, że wymagane są oba języki).

 • Należy również zwrócić uwagę, że w niektórych uczelniach np. język angielski dostępny jest tylko na jednym poziomie studiów (np. magisterskim). Sprawdzenie tych informacji oraz spełnianie kryteriów jest odpowiedzialnością studenta.

 • W systemie należy załadować skany certyfikatów komercyjnych, certyfikatów ukończenia lektoratu w CNJO SGH lub dyplomu szkoły średniej/studiów w języku obcym.
  Wyniki testu kompetencyjnego CNJO [egzamin grudniowy] zaciągane są przez CWM, nie trzeba załączać potwierdzeń.

 • Pamiętaj, żeby oprócz załączenia skanu certyfikatu/dyplomu, zadeklarować również dany język i jego poziom w zakładce "Języki". Bez tej deklaracji nie będziemy mogli zweryfikować twojego certyfikatu.

 • W przypadku certyfikatów komercyjnych, certyfikatu ukończenia lektoratu w SGH lub dyplomu szkoły średniej/studiów w języku obcym brak załadowanego skanu takiego potwierdzenia i/lub brak zaznaczenia w systemie będzie równy wykluczeniu z procesu kwalifikacji, i nie będzie podlegał odwołaniu.

 • Jeżeli posiadasz certyfikat (np. ukończenie lektoratu lub zdanie egzaminu) w uczelni innej niż SGH, nie będzie on podstawą do uznania twoich kompetencji językowych.

 • Pamiętaj, żeby załączone skany były zapisane jako JPG lub PDF