Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PRAKTYKI ERASMUS+ 2017/2018

 
​Studenci SGH mogą realizować praktyki w kraju i za granicą zgodnie z REGULAMINEM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 
Praktyki realizowane za granicą mogą być dofinansowane ze środków programu Erasmus+ KA103 zgodnie z poniższymi zasadami
 
 
 
 
        UWAGA! studenci, którzy będą chcieli wyjechać jako absolwenci,muszą zakwalifikować się do programu jeszcze przed ukończeniem studiów (komplet dokumentów aplikacyjnych ze wszystkimi wymaganymi podpisami musi być zlożony w CPM przed obroną pracy dyplomowej)
 
 
 
 

 FORMALNOŚĆI PRZEDWYJAZDOWE

 
1. ZNALEZIENIE PRACODAWCY

Znalezienie instytucji przyjmującej leży w gestii studenta.

W zakładce Oferty Praktyk znajdują się propozycje oferowane przez danych pracodawców.

Zachęcamy również do zapoznania się z raportami studentów, którzy zrealizowali już praktyki. 

2. DOKUMENTY PRZEDWYJAZDOWE DO ZŁOŻENIA W CPM należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki oraz wypełniać komputerowo i drukować dwustronnie w przypadku plików zawierających więcej niż 1 stronę.

  • Wypełnienie testu OLS przed wyjazdem

  • Kopia karty EKUZ

  • Ubezpieczenie NNW i OC* – zapewniane przez SGH na okres 4 tygodni dla studentów FiR, dla pozostałych kierunków na okres 3 tygodni (ubezpieczenie jest zapewnianie studentom tylko na pierwszą praktykę na każdym toku studiów); na pozostały czas trwania praktyk student  jest zobowiązany do samodzielnego wykupienia ubezpieczenia. Kopia ubezpieczenia musi być dostarczone razem z dokumentami aplikacyjnymi.

* UWAGA! Uczelnia nie zapewnia absolwentom wyjeżdżającym na praktyki w ramach programu Erasmus+ ubezpieczenia OC i NNW! Absolwenci są zobowiązani do wykupienia ubezpieczeń NNW i OC we własnym zakresie i dostarczenia ich kopii ( z oryginałem do wglądu ) do CPM razem z pozostałymi dokumentami.

Zakres ubezpieczenia OC musi obejmować szkody spowodowane przez uczestnika w miejscy realizacji praktyki.

Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i podpisać oświadczenie w Dziale Organizacji Dydaktyki lub w CPM.

  • DODATKOWY DOKUMENT DLA OSÓB APLIKUJĄCYCH O STYPEDIUM DLA ABSOLWENTÓW- zaświadczenie z Dziekanatu o pozytywnej obronie pracy dyplomowej (jedyny dokument  aplikacyjny składany po obronie!)

Maksymalny czas praktyki, na który student może otrzymać dofinansowanie wynosi 6 miesięcy – minimalny okres trwania praktyki to 2 pełne miesiące (60 dni). W związku z tym na wszystkich dokumentach, czyli umowie finansowej, Learning Agreement for traineeships, Confirmation form of accepting the student oraz na wniosku-skierowaniu, muszą być jednakowe daty potwierdzające tylko okres finansowania (min. 2 miesięczny, maks. 6 miesięczny okres praktyki).
 

 Online Linguistic Support (OLS)

 

Online Linguistic Support (OLS) jest obowiązkowy do stosowania dla mobilności studentów rozpoczynających się od 01.01.2015 i później.

Testy biegłości językowej i kursy językowe są aktualnie dostępne dla następujących języków:
BG CS DA DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PL PT RO SK SV


Przed rozpoczęciem mobilności każdy student, który wyjeżdża na studia lub praktyki jest zobowiązany do wypełnienia testu online z języka, w którym będzie studiował lub odbywał praktykę.

Na podstawie wyniku testu biegłości językowej uczelnia przyzna licencje na kurs on-line wybranym uczestnikom mobilności (osobom, które chcą wziąć udział w kursie, zgodnie z ich językowymi potrzebami). Kurs będzie dostępny podczas okresu mobilności studenta.

Przed końcem pobytu student, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu z kilkudniowym terminem ważności. Test należy wypełnić niezwłocznie [prosimy sprawdzać również folder spam].

 

 KWESTIE FINANSOWE

 
Umowa finansowa (dwa egzemplarze wydrukowane dwustronnie)

tawki stypendialne w r.a. 2017/2018
​​Kraje należące do danej grupy​ ​Miesięczna stawka stypendium w euro​​​
​Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy​ ​​600€*
​Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja​ ​​​550€*
​Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry​ ​​​450€*

* Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.

Przed wyjazdem wypłacane jest 70% należnego stypendium, pozostałe 30% student otrzymuje po dokonaniu rozliczenia.
 

 Dokumenty rozliczeniowe

 
 
 
 

 DANE KONTAKTOWE

 
​Mgr inż. Agata KOWALIK
outgoing[at]sgh.waw.pl
akowalik[at]sgh.waw.pl
tel. +48 22 564 98 44
pok. 17, bud. A

godziny konsultacji:
poniedziałki, wtorki, czwartki: 9.30-13.00
środy: 12.30-14.30

W piątki oraz w godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i po otrzymaniu potwierdzenia)