Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie : Warunki ubiegania się o stypendium
 

 WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

 
1.) Stypendium na studia (1 semestr) na V semestrze studiów licencjackich.

Rekrutacja odbywa się w semestrze letnim każdego roku. W pierwszej kolejności stypednium to uzyskują uczestnicy specjalizacji międzykierunkowej Forum. Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę:
  • każdy zrealizowany do momentu rekrutacji przedmiot w ramach Forum (z fazy wstępnej i ze specjalizacji). Za każdy zaliczony przedmiot student otrzymuje punkty. Punkty sa następnie sumowane i naniesione na listę rankingową. 
  • uczestnictwo w dodatkowych spotkaniach i warsztatach dla słuchaczy Forum 
2.) Stypendium na kurs języka niemieckiego "Deutsch als Fremdsprache (Niveau C1)"

Rekrutacja odbywa się w semestrze letnim każdego roku. Stypendium to mogą uzyskać osoby, które jeszcze nie zaczęły realizować specjalizacji ( w ramach wolnych miejsc). Decyzja należy do komisji. Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę:
  • każdy zrealizowany do momentu rekrutacji przedmiot w ramach Forum (z fazy wstępnej i ze specjalizacji). Za każdy zaliczony przedmiot student otrzymuje punkty. Punkty sa następnie sumowane i naniesione na listę rankingową. 
  • uczestnictwo w dodatkowych spotkaniach i warsztatach dla słuchaczy Forum 

Liczba wszystkich stypendiów jest ograniczona. Informacje o liczbie stypendiów do dyspozycji Forum można uzyskać w biurze programu.

Osoby, którym nie uda sie uzyskać stypendium na wyjazd do Niemiec z ramienia Forum, zachęcamy do ubiegania sie o inne rodzaje stypendiów. Informacje na ten temat znajdują się na stronie głównej Centrum Programów Międzynarodowych w zakładce "Wymiana międzynarodowa - Studenci wyjeżdżający". Zachęcamy też do śledzenia aktualności na stronie Centrum Programów Międzynarodowych, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego a także do lektury ogłoszeń na tablicach Centrum Programów Międzynarodowych, Forum oraz Centrum Nauki Języków Obcych.