Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PROCEDURY WYJAZDOWE

 

SPIS TREŚCI:


 

I PROCEDURY DOTYCZĄCE WYJAZDU NA STUDIA

1.) Procedury przedwyjazdowe

2.) Procedury w trakcie wyjazdu

3.) Procedury po powrocie z wymiany - konieczne do rozliczenia i uznania wyjazdu


 

II PROCEDURY DOTYCZĄCE WYJAZDU NA KURS "DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (NIVEAU C1)"

1.) Procedury przedwyjazdowe

2.) Procedury w trakcie wyjazdu

3.) Procedury po powrocie z wymiany - konieczne do rozliczenia i uznania wyjazdu


 

I PROCEDURY DOTYCZĄCE WYJAZDU NA STUDIA

1.) Procedury przedwyjazdowe:

     Dokumenty, które należy przynieść do biura Forum:

 • Wniosek – skierowanie zagranicę – 2 oryginały (wypełnione na komputerze): 

            SLSkierowanie_1920PL.docxSLSkierowanie_1920PL.docx

 • Learning Agreement – 2 oryginały (wypełnione na komputerze):

             final_LA_SGH_DSL_1920_Forum.docxfinal_LA_SGH_DSL_1920_Forum.docx

      
             Wymagana liczba ECTS za zajecia w LA 2018_2019.docxWymagana liczba ECTS za zajeci a w LA 2019_2020.docx
                   
                         Informacje o zajęciach w Mainz (potrzebne do wpisania do LA) - patrz niżej      
                  
                         Pozostałe wytyczne i objaśnienia do LA:
                 
                       Annex 1_guidelines_LA for studies_v.2016.pdfAnnex 1_guidelines_LA for studies_v.2019.pdf
                       Annex 2_Learning Agreement_explanations_v.2016.pdfAnnex 2_Learning Agreement_explanations_v.2019.pdf  
                  
 • Zobowiązanie studenta do odbycia studiów zagranicą Zobowiazanie studenta.docxZobowiazanie studenta.docx
 • Formularz danych kontaktowych kurs_studia_formularz_danych_kontaktowych 2019_2020.docKurs_studia_formularz_danych_kontaktowych 2019_2020.doc
 • Kopie ubezpieczenia zdrowotnego (np. karta EKUZ) i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. karta ISIC lub EURO 26). Karta EKUZ wydawana jest w NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) i studenci wyjeżdżający na dłuzej niż 1 miesiąc za granicę mogą przyjść do biura Forum w celu uzyskania zaświadczenia o terminie obowiązywania stypendium.           
 • Formularz o przyjęciu na studia w JGU
  ​
Do 1 lipca wypełnienie poniższego podania (formularza on-line) o przyjęcia na studia w JGU w semestrze  zimowym. https://www.studium.uni-mainz.de/bewerbung-und-zulassung/​ 
Uwaga: Wypełnianie formularza może trwać nawet do kilku dni, dlatego nie należy zostawiać tej sprawy na ostatnią chwilę. Po 15 lipca formularz jest juz niedostepny. 

 
Manual_Online Application.pdfManual_Online Application.pdf
                                           
            
W punkcie: Auf welche Art Des Studiums möchten Sie sich bewerben? - wybrać: Austauschstudium (ohne  Abschluss)        
W punkcie: Austauschprogramm - wpisać: Partnerschaft SGH Warschau
W punkcie: Programmkoordinatoren - wpisać: Leska Sahl

Informacje dla kandydatów na studia w JGU Mainz

 • Podanie o akademik
             I krok: W podaniu o przyjęcie na studia (patrz punkt wyżej) należy zaznaczyć w odpowiednim polu, że ubiega sie o akademik

             II krok: Do 1 lipca wypełnić formularz na stronie na stronie Studierendenwerk Mainz  i zapoznać się z informacyjami na tej stronie.

             Informacja o terminach wynajmu pokoju w akademiku:
             Osoby, które wyjeżdżają zarówno na kurs jak i na semestr powinny wpisać 1.09 (i rok) jako początek obowiązywania umowy. 
             Osoby, które wyjeżdżają na sam semetr wpisują: 1.10 (i rok). 

             Informacje praktyczne
            
             - Zakwaterowanie:

Ważne jest, aby każdy z Państwa przed wyjazdem zapoznał się z informacjami o akademikach w Mainz, ich wyposażeniu, możliwościach zakupu  posiłków, odległościa od sklepów i wieloma innymi. Dla przykładu istotną informacją jest, że w akademiku brakuje garnków, talerzy sztućców itp. Informację o możliwości zakupu paczki zawierajacej te przedmioty, jak równiez i inne tego typu informacje znajdą Państwo na wyżej podanej stronie Studierendenwerk Mainz (Wohnen)
Dużo praktycznych informacji mogą Państwo pozyskać z raportów studentów Forum bądź Erasmusa, którzy studiowali w poprzednich semestrach w JGU.

 
Cost of Living and Studying in Mainz.pdfCost of Living and Studying in Mainz.pdf    GIS Services.pdfGIS Services.pdf

            - Wyżywienie

Informacje na temat usług gastronomicznych na terenie kampusu znajda Państwo na stronie Studierendenwerk Mainz (Essen und Trinken).

            - Wypłata stypendium

Stypendium jest wypłacane na miejscu. Informacje na ten temat uzyskaja Państwo w JGU od naszych koordynatorów.


2.) Procedury w trakcie wyjazdu

I. Zmiany do Learning Agreement 

Zmiany można zgłaszać w ciągu 1 miesiąca od daty rozpoczęcia semestru na uczelni przyjmującej.Zmiany należy zgłaszać drogą elektroniczną do biura Forum na poniższym dokumencie:

 zmiany_do_LA_DSL.docxzmiany_do_LA_DSL.docx

Po uzyskaniu z Dziekanatu zgody na wprowadzenie zgłoszonych zmian należy je wprowadzić do Learning Agreement i uzyskać podpis uczelni przyjmującej na poniższym dokumencie:

LA_other_CHANGES.docxLA_other_CHANGES.docx

 

II Zbieranie sylabusów zamieników - Czas studiów w Mainz warto wykorzystać do zebrania sylabusów zajęć, które student po powrocie do SGH przedstawi koordynatorowi przedmiotu (bądź kierunku) a następnie dziekanatowi do akceptacji. Informacje o zamiennikach zajęć Forum - patrz poniżej.


 

3.) Procedury po powrocie z wymiany - konieczne do rozliczenia wyjazdu

Dokumenty rozliczenia wyjazdu powinny zostać dostarczone do biura Forum najpóźniej 1 miesiąc po zakończeniu pobytu na wymianie     (tj. miesiąc od daty zakończenia pierwszej sesji egzaminacyjnej).

 • Formularz rozliczenia wyjazdu – należy tu wpisać wszystkie realizowane przedmioty (nawet niezaliczone) i punkty ECTS       formularz_rozliczenia_20202021_PL .docxformularz_rozliczenia_20202021_PL .docx
 • Oryginał Learning Agreement z podpisami obu uczelni na stronie oryginalnej deklaracji i uczelni przejmującej na stronie zmian, jeśli były dokonywane
 • Transkrypt ocen (Transcript of Records) uzyskanych na wyjeździe (dokument zwykle przesłany przez uczelnię zagraniczną dopiero po pewnym czasie od zakończenia wymiany, w tej sytuacji dostarcza się wszystkie dokumenty poza ocenami).
 • Formularz zamienników – zaakceptowany dokument należy złożyć w Dziekanacie  zamienniki_2021 .docxzamienniki_2021 .docx
 • Raport opisowy – tylko wersja elektroniczna (plik pdf na 3-5 stron A4) przesłana emailem do osoby kontaktowej w biurze Forum UWAGA! Przypominamy, że raporty są zamieszczane na stronie Forum, więc osoby, które nie chcą, aby ich dane kontaktowe były tam dostępne, proszone są o nie wpisywanie ich do raportu Raport_2021.docxRaport_2021.docx


INFORMACJA O ZAJĘCIACH W JGU

Studenci Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego wyjeżdżający do Mainz są studentami FACHBEREICH 03 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ( w skrócie FB -03) i uczęszczają na zajęcia w nim oferowane.

Lista zajęć Mainz_GSME_Courses_English-and-German_2018-19.pdfMainz_GSME_Courses_English-and-German_2018-19.pdf aktualna lista w najbiższym czasie na stronie:
 
http://erasmus.wiwi.uni-mainz.de/618.php

 

Osoby zainteresowane uznaniem zajęć z JGU w SGH jako zajęcia ze ściezki Forum bądź inne, proszone są o przedstawienie sylabusów zajęć niemieckich oraz polskich koordynatorom zajęć w SGH w celu uzyskania akceptacji. koordynatorem zajęć Forum jest Pan prof. Jürgen Wandel.

Źródłem informacji od stduentów na temat zrealizowanych przez nich zajęć w JGU są raporty studentów Forum bądź Erasmusa Plusa, którzy studiowali w poprzednich semestrach w JGU. Raporty stuentów Forum znajdują sie na stronie Forum, natomiast studentów Erasmusa Plusa na stronie Działu Programów Międzynarodowych w zakładce "Wymiana międzynarodowa".


Zamienniki zajęć Forum w JGU:


Internes Rechnungswesen (JGU) jako Betriebliches Rechnungswesen deutscher Unternehmen (FORUM)
Steuern (JGU) jako Betriebliche Steuerlehre deutscher Unternehmen (FORUM)
Einführung in die Volkswirtschaftslehre (JGU) jako Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland (FORUM)
 
Pytanie dotyczące możliwości uznania innych zajęć z JGU jako zajęć ze ścieżki FORUM należy kierować indywidualnie do koordynatora specjalizacji Forum lub do koordynatora przedmiotu FORUM.


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ NASZEGO PROGRAMU ORAZ POMOC DLA NASZYCH STUDENTÓW  W JGU:

Pan prof. Daniel Schunk - kierownik programu "Deutschsprachiger Studiengang an der SGH Warschau" w JGU

Pani Telgheder Svenja oraz Pani Leska Sahl ze Studienbüro FB 03 - pracownicy biura programu

Kontakt do biura programu: fb03-international@uni-mainz.de II PROCEDURY DOTYCZĄCE WYJAZDU NA KURS "DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (NIVEAU C1)", 4 ECTS

 


 

1.) Procedury przedwyjazdowe

     Do biura Forum należy dostarczyć:

     Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem 4 ECTS za kurs, powinny złożyć:

     Wypłata stypendium i zakwaterowanie - patrz poniżej.


 

2.) Procedury w trakcie pobytu

 • Osoby, które mają LA, daja go do podpisu koordynatorowi w JGU
 • Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu

3.) Procedury po powrocie do SGH (tzw. rozliczenie wyjazdu)
              Osoby, które starają się o punkty ECTS składają następujące dokumenty:
              1.) Learning Agreement
              2.) Wypełniony formularz_rozliczenia_20182019_PL_kurs.docxformularz_rozliczenia_20182019_PL_kurs.docx
              3.) kopię zaświadczenia ukonczenia kursu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Forum lub dziekanatu

  Jeżeli student wyjeżdża zarówno na kurs jak i na semestr wystarczy, że wpisze kurs "Deutsch als Frendsprache" do listy zajęć w LA dotyczącym studiów.
                                                                                  

  Wypłata stypendium

  Stypendium wypłacane jest na miejscu. Informacje o sposobie wypłaty przekazują na miejscu organizatorzy kursu.


   

  Zakwaterowanie 

  Każdy uczestnik zostanie zakwaterowany w akademiku.

  Informacje o akademiku oraz pokojach znajdą Państwo na stronie instytucji zajmującej się akademikami Studierendenwerk Mainz. W zakładce "Wohnheime" znajdą Państwo informacje o akademikach, ich polożeniu, rodzajach pokojów oraz cenach. Natomiast w zakładce "Einziehen" znajdą Państwo bardzo ważne informacje na temat wyposażenia pokoi.