Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Stypendia dla doktorantów na pobyt badawczy w Niemczech

2020-02-26 kategoria: informacja stypendium 

Polsko-Niemieckie Forum Akademickie (PNFA) przyznaje w ramach współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga (JGU) w Moguncji stypendia naukowe DAAD dla doktorantów studiów stacjonarnych na wyjazd badawczy.

 


Stypendium przewidziane dla osób zainteresowanych zbieraniem materiałów na potrzeby pracy doktorskiej w bibliotece uniwersyteckiej (będzie udostępnione miejsce pracy w bibliotece i dostęp do komputerów  JGU).

STYPENDIUM DOKTORANCKIE 2020

 


Liczba stypendiów: 2

Czas trwania stypendium:
4 tygodnie (najwcześniej 1.04. 2020, najpóźniej 1.11.2020).
Wysokość stypendium:
200 Euro (ryczałt na podróż) + 750 euro (na koszty zakwaterowania i utrzymania) (zakwaterowanie we własnym zakresie).

 


Zasady przyznawania stypendium:
1.Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są studenci studiów doktoranckich stacjonarnych, którzy nie korzystali wcześniej ze stypendium doktoranckiego DAAD

 


2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć na miesiąc przed zaplanowanym pobytem (najpóźniej do 30.09.b.r.)  

  • CV w języku niemieckim 
  • Plan pobytu na stypendium w języku niemieckim
  • Krótki opis tematu pracy doktorskiej w języku niemieckim
  • Opinia kierownika studium doktoranckiego

Powyższe dokumenty stanowią także kryteria do oceny danego kandydata.

 


4.Oceny dostarczonych dokumentów dokonuje specjalnie w tym celu powołana Komisja

Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie dokumentów aplikacyjnych  na miesiąc przed zaplanowanym pobytem (najpózniej do 30.09.b.r.)  

 b.r. do biura PNFA (budynek A, pokój nr 16 od 8.00 do 14.00). Kontakt: tel. 22 564 93 86, gwandel@sgh.waw.pl.

Stypendium donktoranckie_2020.pdf

 

 

 

Archiwum