Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Opis programu

 
Rekrutacja
 
Program przeznaczony jest dla wszystkich studentów studiów licencjackich znających język niemiecki w stopniu zaawansowanym lub średniozaawansowanym i umożliwia realizację części zajęć z programu studiów w tym języku. Aby zapisać się na zajęcia należy podczas deklaracji semestralnych wybrać zajęcia FORUM. Edukację w języku niemieckim można rozpocząć już na I semestrze.
 
•    I-III semestr: Podczas pierwszych 3 semestrów studenci mają możliwość uczęszczania na wybrane zajęcia podstawowe  w języku niemieckim, będącymi odpowiednikami zajęć w języku polskim (Mikroökonomie, Makroökonomie, Finanzen, Europäische Integration, Wirtschafts– und Sozialpolitik, Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Marketing, Management).
 
•    IV-VI semestr: W semestrze IV chętni studenci przystępują do specjalności międzykierunkowej Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten.  
 
•    Najlepsi uczestnicy specjalizacji korzystają ze stypendiów DAAD na jednosemestralny wyjazd na studia oraz/lub czterotygodniowy kurs językowy w Niemczech. Po pomyślnym zrealizowaniu programu specjalizacji każdy student otrzymuje  certyfikat.
 
 

 

 

STRUKTURA PROGRAMU POLSKO-NIEMIECKIEGO FORUM AKADEMICKIEGO:ETAP WSTĘPNY (ORIENTACYJNY) 
SEMESTRY: I-III
 
 
 
 
 


W pierwszym etapie program oferuje 10 przedmiotów w języku niemieckim do wyboru, które są zamiennikami zajęć w języku polskim. Podczas fazy wstępnej studenci weryfikują swoją znajomość języka niemieckiego. Pod koniec trzeciego semestru można podjąć decyzję o udziale w całej specjalizacji (patrz: Faza specjalizacji). Uczestnictwo w zajęciach z fazy wstepnej nie obliguje do przystapienia do specjalizacji. Również nie uczestnicząc wcześniej w zająciach z etapu wstępnego można przystapić do fazy specjalizacji, jakkolwiek zajęcia z fazy wstępnej przygotowują językowo do zajęć w fazie specjalizacji oraz zwiększają szanse na otrzymanie stypendium (patrz: Studia i kurs języka niemieckiego na Johannes Gutenberg Universität Mainz).

Zajęcia podstawowe:
 
 1. Mikroekonomia I - Mikroökonomie I (FORUM 6 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110504-1256 
 2. Mikroekonomia II - Mikroökonomie II (FORUM 5 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110514-1256
 3. Makroekonomia I - Makroökonomie I (FORUM  6 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 110464-0973
 4. Makroekonomia II - Makroökonomie II (FORUM 4,5 ECTS) prof. Andreas Bielig,  syg. 110474-0973
 5. Finanse - Finanzen (FORUM 3 ECTS) prof. Dietmar Leisen, syg. 110634-5296 - zajęcia blokowe w semestrze letnim
 6. Zarządzanie - Management (FORUM 3 ECTS) dr Ewa Sońta Drączkowska,  syg. 110594-1230
 7. Marketing - Marketing (FORUM 3 ECTS) prof. Huber Frank, syg. 110484-1790- zajęcia blokowe w semestrze zimowym
 8. Ekonomia międzynarodowa - Internationale Wirtschaftsbeziehungen (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110614-1256
 9. Integracja europejska - Europäische Integration (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110454-1256
 10. Polityka gospodarcza i społeczna - Wirtschafts- und Sozialpolitik (FORUM 3 ECTS) prof. Piotr Błędowski i  prof. Andreas Bielig, syg. 110554-0031

 Przedmioty kierunkowe i przedmioty do wyboru w języku niemieckim (poza fazą wstępną i specjalizacyjną Forum):
 1. Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel syg. 238334-1256​ 
 2. ​Ethik der Sozialen Marktwirtschaft  (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel​​ syg. 238344-1256
 3.  ​Finanse międzynarodowe - Internationale Finanzen (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 120184-0973
 4. Finanzwissenschaft (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 120194-0973
 5. Geld- und Währungspolitik (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 137644-0973
 6. Industrieökonomik (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 136604-0973
 7. Medienökonomie (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 137634-0973 
 
 
Jak aplikować do etapu wstępnego programu?
 
Krok I: Podczas deklaracji semestralnych zapisać się na wybrane zajęcia
Krok II: Wrzucić wypełniony formularz uczestnika do skrzynki znajdującej się na drzwiach biura programu (pokój nr 16 w bud. A)
 
 
Złożenie formularza to nie tylko zgłoszenie swojego uczestnictwa. Dzięki podanym w nim danym kontaktowym przesyłamy do zainteresowanych osób informacje o wydarzeniach programu oraz informacje i zaproszenia związane z edukacją w języku niemieckim oraz Niemcami (stypendia, kursy językowe, wydarzenia kulturalnych itp.)
 
 
 
SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA "MANAGEMENT DER DEUTSCH-POLNISCHEN WIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN"
SEMESTRY: IV-VI
 
 
Specjalnosć międzykierunkowa to oferta dla studentów, którzy uczestniczyli w etapie wstępnym oraz dla tych, którzy wcześniej nie brali udziału w zajęciach z programu PNFA.
Jeśli specjalnosć międzykierunkowa zostanie wybrana jako pierwsza i student zrealizuje calą specjalizacje, to student może bez ponoszenia opłat za zajecia zrealizować naszą specjalizację.
Na realizację specjalizacji przeznaczone są trzy semestry (IV-VI). Uczestnik sam planuje przebieg i realizację programu.
 • Zajęcia obowiązkowe: 
 1. Deutsch-Polnische Wirtschaftsbeziehungen (3 ECTS) dr Katarzyna Kamińska, syg. 136494-5291
 2. Europäische Integration Deutschlands (3 ECTS)   prof. Jürgen Wandel, syg. 136654-1256 
 3. Betrebliche Steuerlehre deutscher Unternehmen (3 ECTS) prof. Ronald Euler, syg. 136634-1133 - zajęcia blokowe w semestrze letnim
 4. Betriebliches Rechnungswesen deutscher Unternehmen (4 ECTS) prof. Stefan Rammert, syg. 137664-1195 - zajęcia blokowe w semestrze letnim
 5. Controlling in deutschen Unternehmen (3 ECTS), prof. Louis Velthuis, syg. 136674-1193 - zajęcia blokowe w semestrze letnim 
 6. Informationsmanagement deutscher Unternehmen (3 ECTS) prof. Peter Chamoni i Stefan Krebs, syg. 136624-1131- zajęcia blokowe w semestrze letnim
 7. Unternehmensführung in deutschen Unternehmen (3 ECTS) prof. Erk P. Piening, syg. 138114-1542 -  zajęcia blokowe w semestrze letnim
 • Zajęcia fakultatywne (należy zrealizować przymajmniej jedne z poniższych zajęć):
 1. Management Geistigen Eigentums in Deutschland" (3 ECTS) dr hab. Andreas Bielig syg. 137940-0973
 2. Deutsch-polnisches Wirtschaftspraktikum (praktyka)
 
 
 

Aby uzyskać certyfikat ukończenia specjalności należy

 
 • Pomyślnie zdać egzaminy z powyższych zajęć. Suma ECTS powinna wynosić minimum  22 - 25 ECTS. Ukończenie specjalności jest zsynchronizowane z ukończeniem studiów licencjackich.
 • Do biura Forum dostarczyć wykaz ocen ze studiów (do uzyskania w dziekanacie)

Informacja o ukończeniu programu na dyplomie ukończenia studiów licencjackich:


Informacja o ukończeniu przez studenta ścieżki międzykierunkowej, w tym specjalizacji międzykierunkowa PNFA według Regulaminu nie jest zamieszczana ani na dyplomie ani na suplemencie do dyplomu. Taka informacja jest natomiast na certyfikacie PNFA, który otrzymuje się po zrealizowaniu specjalizacji oraz obronie pracy licencjackiej. Natomiast na suplemencie do dyplomu są wyszczególnione wszystkie przedmioty PNFA, które zostały zrealizowane.


Stypendia dla uczestników specjalizacji międzykierunkowej:
 
 
 • Studia na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji


Uczestnicy specjalności biorą udział w rekrutacji do stypendium DAAD na jednosemestralny pobyt na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. W roku akademickiem 2016/2017  było  przyznano 12 stypendiów, w roku akademickiem 2017/2018 oraz  2018/2019 - 10 stypendów, w roku 2019/2020 -12 stypendiów.
Rekrutacja ma miejsce po letniej sesji egzaminacyjnej na IV semestrze. Przy wyborze stypendystów pod uwagę brane są oceny z zajęć należących do programu (zarówno z  fazy wstępnej jak i z fazy specjalizacji). W drugiej kolejności punktowana jest aktywność wynikająca z obecności w wydarzeniach organizowanych przez program poza zajęciami na uczelni.


 • Wrześniowy kurs języka niemieckiego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji


Uczestnicy specjalności mają również możliwość uczestnictwa w miesięcznym kursie języka niemieckiego na uniwersytecie w Moguncji. Kurs cieszy się bardzo dobrą opinią wśród jego absolwentów. Rekrutacja odbywa się razem z rekrutacją na wyjazd na semestr i przebiega według tych samych zasad. Na odpowiednim formularzu należy zadeklarować chęć wyjazdu na semestr studiów oraz na kurs językowym lub chęć wyjazdu na semestr lub chęć uczestnictwa tylko w kursie.
W roku 2016 , 2017 oraz 2018 zostało  przyznano 15 stypendiów, w  2019 roku -  18 stypendiów. 


Jak zapisać się na specjalizację?

 
 
Krok I: Podczas deklaracji semestralnych zapisać się na wybrane zajęcia
Krok II: Wrzucić wypełniony formularz uczestnika do skrzynki znajdującej się na drzwiach biura programu (pokój nr 16 w bud. A)
 
Formularz uczestnika specjalizacji: Formularz uczestnika specjalizacji Forum 11.2018.docxFormularz uczestnika specjalizacji Forum 11.2018.docx


 
 

STUDIA MAGISTERSKIE

 
 
 
 • Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego dotyczy obecnie studiów licencjackich. Kontynuacją programu na studiach magisterskich są Programy Podwójnych Dyplomów (tzw. MPPD) obejmujące aż 6 uczelni niemieckich! Są to: Europa University Viadrina (EUV), Johannes Gutenberg University Mainz (JGU)- dwa programy, w tym jeden niemieckojęzyczny, Mercator School of Management, University Duisburg-Essen (MSM), University of Cologne (UoC)​, Technische Universität Berlin (TUB). Opis każdego programu oraz informacje o rekrutacji znajdują się na stronie Działu Programów Międzynarodowych (zakładka "Programy międzynarodowe"). Biuro programu mieści się w pokoju nr 6 w budynku A.
 
 
 
 • Dla studentów studiów magisterskich wykładowcy oferują również zajęcia niemieckojęzyczne. Ich realizacja nie jest obecnie związana z programem PNFA, lecz jest propozycją kontynuacji zajęć w języku niemieckim.