Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Informacje o programie

 
FORUM to pełen tradycji ( 24 lata istnienia), cieszący się wysoką reputacją program SGH i dwóch niemieckich uniwersytetów: Johannes Gutenberg Universität Mainz oraz Universität Duisburg-Essen.
Wzięły w nim udział już setki studentów SGH. Przekazuje wiedzę, poszerza słownictwo, przygotowuje do praktyk i pracy w niemieckich przedsiębiorstwach oraz organizacjach.
Wykłady prowadzone są głównie przez wykładowców z Niemiec, którzy odznaczają się doświadczeniem w nauczaniu studentów w obcym dla nich języku. Wykładowcy FORUM zapoznają studentów również ze specyfiką rynku niemieckiego. Na zajęcia można uczęszczać od pierwszego semestru studiów. Po trzecim semestrze chętni przystępują do specjalności międzykierunkowej ”Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten”. Jej uczestnicy mają możliwość wyjazdu na semestr a także na miesięczny kursu językowy w Moguncji, otrzymując w tym celu wysokie stypendium DAAD. Specjalizacja kończy się uzyskaniem certyfikatu. FORUM to również wiele wydarzeń: konferencje, cykliczne Spotkania Studentów i Absolwentów z zaproszonymi gośćmi, warsztaty, wspólne wyjazdy, polsko-niemiecka szkoła letnia w SGH.  lata istnienia), cieszący się wysoką reputacją program SGH i dwóch niemieckich uniwersytetów: Johannes Gutenberg Universität Mainz oraz Universität Duisburg-Essen. Wzięły w nim udział już setki studentów SGH. Przekazuje wiedzę, poszerza słownictwo, przygotowuje do praktyk i pracy w niemieckich przedsiębiorstwach oraz organizacjach. Wykłady prowadzone są głównie przez wykładowców z Niemiec, którzy odznaczają się doświadczeniem w nauczaniu studentów w obcym dla nich języku. Wykładowcy FORUM zapoznają studentów również ze specyfiką rynku niemieckiego. Na zajęcia można uczęszczać od pierwszego semestru studiów. Po trzecim semestrze chętni przystępują do specjalności międzykierunkowej ”Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten”. Jej uczestnicy mają możliwość wyjazdu na semestr a także na miesięczny kursu językowy w Moguncji, otrzymując w tym celu wysokie stypendium DAAD. Specjalizacja kończy się uzyskaniem certyfikatu. FORUM to również wiele wydarzeń: konferencje, cykliczne Spotkania Studentów i Absolwentów z zaproszonymi gośćmi, warsztaty, wspólne wyjazdy, polsko-niemiecka szkoła letnia w SGH.HISTORIA I OBECNA DZIAŁALNOŚĆ

Polsko-Niemieckie Forum Akademickie powstało w 1993 r. w ramach finansowanego przez DAAD (Niemiecka Centralę Wymiany Akademickiej) programu „
Deutschsprachiger Studiengang. Förderung der deutschsprachigen Projekte in Mittel- und Osteuropa”.

Początkowo realizowanych było w Europie 28 takich projektów, w kolejnych latach w wyniku ewaluacji ich liczba była stopniowo ograniczana aż do pięciu. W roku 1999 DAAD przeprowadziła kompleksową ewaluację projektu. W jej następstwie Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH zostało uznane za najlepszy niemieckojęzyczny program DAAD w Europie. W roku 2002 projekt Polsko-Niemieckie Forum Akademickie – jako jedyny z nadal realizowanych – uzyskał status programu DAAD, a nie projektu. Oznacza to zapewnienie względnie stałego finansowania projektu z budżetu DAAD w zakresie wynikającym z obowiązujących w DAAD zasad.

Uczelnia partnerską w projekcie Forum jest dla SGH Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji. Podstawą współpracy w tym zakresie jest podpisana w 1994 r. umowa. W uroczystości oficjalnego rozpoczęcia działalności Forum uczestniczyli m.in. ówczesny wicepremier, Minister Edukacji Narodowej — Aleksander Łuczak i federalny Minister Oświaty i Nauki — Karl-Hans Laermann. Obok uniwersytetu w Moguncji ważną rolę w organizacji projektu odgrywa Wydział Nauk Ekonomicznych (obecnie: Mercator Bussines School) na Uniwersytecie Duisburg-Essen.

Program Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego rozwija się i służy Studentom dzięki ogromnemu, wieloletniemu zaangażowaniu pracowników Szkoły - twórców i wykładowców programu oraz lektorkom i lektorom języka niemieckiego z Centrum Nauki Języków Obcych SGH. 

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Bo bardzo lubię niemiecki" Kariny Leśniewskiej z Młodej Redakcji 2014 Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na temat Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego Bo bardzo lubię niemiecki


 

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE?

Studenci uczestniczący w programie Polsko- Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH zyskują:   

  • Gruntowne wykształcenie z zakresu zarządzania polsko–niemieckimi stosunkami gospodarczymi. Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim przez wybitnych specjalistów 
  •  Certyfikat Polsko–Niemieckiego Forum Akademickiego jako dowód uzyskania odpowiednich kwalifikacj
  •  Doświadczenie i kontakty z niemieckimi uczelniami i firmami
  •  Stypendium DAAD na pobyt semestralny i/lub kurs językowy na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji
  •  Przygotowanie do każdego innego pobytu związanego ze studiami w krajach niemieckojęzycznych poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez niemieckich wykładowców
  •  Praktyka językowa uzyskana poprzez aktywny udział w zajęciach
  •  Możliwość kontynuacji na studiach magisterskich w formie jednego z Magisterskich Programów Podwójnego Dyplomu 
  •  Możliwość odbycia praktyk w dobrych niemieckich firmach
  •  Sieć Absolwentów Forum Akademickiego