Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Erasmus STAFF TEACHING ASSIGNMENTS (STA)

 

​Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni takie jak: wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching Assignments) czy wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp. (Staff Training Mobility).

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w programie Erasmus ma na celu: 
  • Umożliwienie studentom, którzy nie mogą uczestniczyć w mobilności, korzystania z wiedzy i umiejętności specjalistycznych nauczycieli akademickich szkół wyższych w innych państwach europejskich;
  •  
  • Promowanie wymiany wiedzy i umiejętności specjalistycznych oraz doświadczenia odnoszącego się do metod nauczania;
  •  
  • Zachęcanie szkół wyższych do rozszerzenia i wzbogacenia zakresu i treści oferowanych przez nie programów nauczania.
Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone przez nauczycieli akademickich szkół wyższych lub przez zaproszonych pracowników przedsiębiorstw. We wszystkich przypadkach prowadzone zajęcia dydaktyczne muszą być zintegrowane z programem kształcenia wydziału lub instytutu instytucji przyjmującej.
 

Partnerskie szkoły wyższe muszą wcześniej uzgodnić program zajęć, które mają być przeprowadzone przez wizytujących nauczycieli. W przypadku, gdy osoba prowadząca zajęcia pochodzi ze szkoły wyższej, działanie to musi odbywać się w oparciu o „umowę międzyinstytucjonalną”, zawartą pomiędzy instytucjami: wysyłającą i przyjmującą.

Beneficjenci ze szkół wyższych wybierani są przez instytucję wysyłającą, beneficjenci z przedsiębiorstw – przez instytucję przyjmującą.
 

W przypadku wizyty pracownika przedsiębiorstwa w uczelni, działanie to jest realizowane na podstawie zaproszenia wysłanego przez szkołę wyższą do pracownika przedsiębiorstwa.

 

 STAFF TEACHING ASSIGNMENTS 2013/2014

 

termin składania dokumentów aplikacyjnych: 30 września 2013 r.

Pracownicy SGH realizujący wyjazdy STT i STA w ramach programu Erasmus 2013/14, którym Uczelnia nie pokryła kosztów przejazdu, otrzymują stypendia zgodnie z maksymalnymi stawkami obowiązującymi w ww. programie w roku akademickim  2013/14.
 
 
 

 Dokumenty STA (2013/2014)

 
 

 Kontakt

 

​Anna ZABOŁOTNA

email: azabolo[at]sgh.waw.pl
telefon: 22 564 92 17
pok. 14, bud. A [DPM]