Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Procedury i organizacja wyjazdów : Wyjazdy dla pracowników – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Procedury i organizacja wyjazdów

 

Centrum Programów Międzynarodowych (CPM), uprzejmie prosi  wszystkich pracowników i doktorantów wyjeżdżających za granicę o zapoznanie się  z załączoną poniżej procedurą kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH oraz innych osób w celach, naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. oraz wypełnienia i złożenia w CPM dokumentów przedwyjazdowych, których wzory znajdziecie Państwo poniżej. 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że obowiązkowi wypełnienia wspomnianych dokumentów podlegają wszyscy pracownicy SGH wyjeżdżający służbowo lub w ramach urlopów naukowych.

Prosimy o wypełnianie dokumentów elektronicznie i drukowanie dwustronne w przypadku, gdy mają one więcej niż 1 stronę.

Przed wyjazdem
(dokumenty powinny być złożone
min. 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem)
Po powrocie
(rozliczenie wyjazdu)
Dodatkowe dokumenty
 

Osoby przebywające służbowo za granicą zobowiązane są do:

 1. Rozliczenia przyznanych na wyjazd diet hotelowych za pomocą rachunków z hotelu zawierających następujące dane:

  – nazwa uczelni i adres: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162, kod 02-554 Warszawa, Polska,

  – nazwisko i imię osoby, której dotyczy rachunek,

  – NIP SGH (VAT No.): PL5250008407

 2. Dostarczenia wraz z rozliczeniem wyjazdu, rachunku potwierdzającego dokonanie opłaty konferencyjnej - w przypadku, gdy opłata taka finansowana była ze środków znajdujących się na koncie SGH. Rachunek powinien zawierać informacje wymagane w punkcie 1., nazwę konferencji oraz kwotę opłaty (jeśli jest to możliwe, rachunek taki powinien być dostarczony do CPM w momencie wystąpienia o dokonanie opłaty konferencyjnej).

 3. Dostarczenia do CPM sprawozdania z wyjazdu w formie wydruki oraz w formie elektronicznej na adres: iksiaze[at]sgh.waw.pl.

Ponadto polecamy zapoznać się:

 1. Spis krajów z wyszczególnieniem: wysokości diet za dobę podróży oraz limitem na nocleg w hotelu

 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 3. Procedura kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH oraz innych osób  w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

 4. Międzynarodowa Legitymacja Nauczycielska ITIC

 5. Informacje konsularne

 6. Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dodatkowe informacje)

 
 
 

 Kontakt

 

Iwona KSIĄŻEK

tel. +22 564 98 48,
email: iksiaze[at]sgh.waw.pl
pokój 14, bud. A.