Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

 
Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.
O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:
 • studenci,
 • studenci doktoranci,
 • pracownicy naukowi.
Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.
 
 
Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info oraz https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus
 
Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Polskie Biuro CEEPUS
telefon: 22-390-35-12


 
 
 

 Sieć CEEPUS III Amadeus

 
W ramach programu CEEPUS III (Central European Exchange Program for University Studies), którego SGH jest członkiem, w roku akademickim 2020-2021​ przyznano pracownikom oraz studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stypendia na pobyty na następujących uczelniach należących do sieci Amadeus:
 
•    WU - Vienna University of Economics and Business – jedno miesięczne stypendium dla nauczyciela akademickiego,
•    University of Economics, Prague – jedno miesięczne stypendium dla nauczyciela akademickiego,
•    University of Economics in Bratislava – jedno miesięczne stypendium dla nauczyciela akademickiego,

•    WU - Vienna University of Economics and Business  -  dwa czteromiesięczne stypendia dla studentów studiów licencjackich. WAŻN​E! Zasady aplikowania są jak w programie CEC. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • skan transkryptu ocen (z wyliczoną średnią skumulowaną) wystawionego przez Dziekanat Studium Licencjackiego SGH;
 • skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego;
 • skan listu motywacyjnego.

Dokumenty należy przesyłać mailem w jednym pliku PDF na adres: nskyba[@]sgh.waw.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 pazdziernika.


Stypendia przyznano także studentom biorącym udział w programie  CENTRAL EUROPE CONNECT  (www.sgh.waw.pl/cec).

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach CEEPUS III Amadeus proszone są o kontakt z akademickim koordynatorem programu dr Lidią Danik (ldanik@sgh.waw.pl).
 
 Szczegóły na temat programu CEEPUS na stronie: www.ceepus.info​
 

 Procedury wyjazdowe

 


Po powrocie z wyjazdu

Według Zasad Realizacji Wymiany Akademickiej w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich CEEPUS punkt 5 i 6, po odbytej mobilności stypendysta przekazuje do CPM:
 • podpisany przez Koordynatora-Partnera zagranicznego „Letter of Confirmation” (formularz ten drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji);
 • kopię wypełnionego w systemie w ramach konkretnej aplikacji formularza „Mobility Report Student – Teacher” (w języku angielskim);
 • bilety kolejowe lub bilety lotnicze oraz karty pokładowe w przypadku podróży samolotem
 • sprawozdanie z wyjazdu służbowego
Stypendysta zobligowany jest do wprowadzenia skanów dokumentów „Letter  of Confirmation” i „Mobility Report” do zrealizowanej aplikacji w systemie.  NCO Polska przyjmuje jedynie kopie „Letter of Confirmation” i „Report” generowane   z systemu z kodami „QR”.