Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Współpraca międzynarodowa : Współpraca międzynarodowa – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Współpraca z zagranicą

 

​Współpraca z zagranicą stanowi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie istotny element rozwoju nowoczesnej oferty  dydaktycznej i badawczej Szkoły, wpływający na podniesienie jej jakości oraz wzmocnienie pozycji Uczelni wśród światowych szkół ekonomii i biznesu. 

Współpraca realizowana jest w oparciu o umowy bilateralne, programy międzynarodowe, a także indywidualne kontakty pracowników. W układzie geograficznym głównymi partnerami SGH są uczelnie z krajów Unii Europejskiej oraz Kanady i USA, wzrasta też zasięg i znaczenie współpracy z uczelniami Europy Wschodniej i państw obszaru Azji i Pacyfiku: przede wszystkim Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Chin, Australii i Nowej Zelandii. W ostatnich latach wśród polskich studentów w SGH kształcili się obcokrajowcy z ponad 60 państw, a pracownicy naukowi uczelni uczestniczyli w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych we współpracy z zagranicą oraz w mobilnościach dydaktycznych.

SGH uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników. Co roku blisko 500 studentów SGH realizuje część swoich studiów za granicą, a prawie tyle samo studentów zagranicznych przyjeżdża na studia do SGH, z czego ok. 300 to studenci realizujący program Erasmus+. W chwili obecnej Uczelnia nasza wymienia studentów z blisko 300 uczelniami z 60 krajów.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uczestniczy także w szeregu międzynarodowych projektów dydaktycznych i badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Wszystkie, powyższe działania znakomicie wpisują się w ogłoszony 18.06.2015 przez MNiSW Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.