Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wyjazdy na praktyki : Strona główna
Wyjazdy na praktyki
 

 Wyjazdy na praktyki

 

W ramach Akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać – oprócz wyjazdów na studia –  również na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące. Aktualne informacje dot. wyjazdów na praktyki można znaleźć na stronie Praktyki Erasmus+

Zasady aplikowania – aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+, trzeba:   

  • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich;

  • studiować na uczelni, która bierze udział w programie (ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego), w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów oraz posiada umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.

Studenci powinni starać się o wyjazd na swojej macierzystej uczelni. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża.

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże – w programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

Studenci, którzy będą chcieli wyjechać jako absolwenci muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, czyli zakwalifikować się do programu jeszcze przed ukończeniem studiów.

Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Data ukończenia studiów jest rozumiana zgodnie z przepisami odpowiednio Regulaminu Studiów lub Regulaminu studiów doktoranckich, obowiązujących w SGH.

 
 
 

 Praktyki – linki