Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Studenci : Studenci – Erasmus+ | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Studenci
 

 Studenci

 

W ramach Akcji 1 (KA1) programu Erasmus+ studencji uczelni mogą korzystać z różnych opcji mobilności zagranicznych. 

 

W ramach mobilności realizowanych z krajami programu (KA103) studenci mogą wyjechać w celu zrealizowania studiów za granicą lub w na praktyki zawodowe. W przypadku mobilności z krajami partnerskimi możliwa jest realizacja wyjazdów w celu zrealizowania studiów.


 
​Akcja Wyjazdy na praktyki
​KA103 (kraje programu)
​X ​X
​KA107 (kraje partnerskie)
​X
 

 

 

 PO WER – Wsparcie dla studentów ze specjalnymi potrzebami

 

​W przypadku studentów zakwalifikowanych na wyjazdy na praktyki lub studia w programie Erasmus+ KA103, którzy otrzymują stypendia socjalne lub są osobami z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość otrzymania stypendium w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Projekt "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej" jest realizowany i wspiera mobilność ponadnarodową studentów. Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni, a także wyrównanie szans i zapobieganie wykluczeniu.

​Rok projektu ​Kwota projektu
​Liczba uczestników ze stypendium socjalnym
​Liczba uczestników z niepełnosprawnościami
​2014 ​161 043,00 PLN ​12 ​0
​2015 ​224 857,00 PLN ​19 ​0
​2016 ​120 904,00 PLN ​10 ​0
​2017
​238 732,00 PLN
[w trakcie rozliczenia]
​19 ​0
​SUMA
​745 536,00 PLN
​60 ​0
 


POWER.png 
 
 
 
 
 
 

 Linki