Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Konkursy wniosków : Konkursy wniosków – Erasmus+ | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Konkursy wniosków
 

 Konkursy wniosków 2020

 

​Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

​Akcja ​Działanie
​Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób
​mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
​​wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus
​Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
​partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
​europejskie szkoły wyższe
​sojusze na rzecz wiedzy
​sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
​budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego
​budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą
​Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk ​projekty w zakresie dialogu z młodzieżą
​Działania „Jean Monnet”
​katedry „Jean Monnet”
​moduły „Jean Monnet”
​centra doskonałości „Jean Monnet”
​wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń
​sieci „Jean Monnet”
​projekty „Jean Monnet”
​Sport
​współpraca partnerska
​małe partnerstwa współpracy
​niekomercyjne europejskie imprezy sportowe


Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Wymienione poniżej kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+ * (* – z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie):

  • państwa członkowskie Unii Europejskiej,

  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

  • kraje kandydujące do UE: Turcja, Macedonia Północna oraz Serbia.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z krajów partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

 

Budżet

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 3 207,4 mln EUR:

​kształcenie i szkolenie ​2 943,3 mln EUR*
​młodzież ​191,9 mln EUR
​działania „Jean Monnet” ​14,6 mln EUR
​sport 57,6 mln EUR
* Kwota ta obejmuje środki na rzecz międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego (395 mln EUR ogółem).

Akcja 1: mobilność edukacyjna osób

Działanie
​Termin składania wniosków:
​Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego
5 lutego 2020 r. o godz. 12:00
​Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus 13 lutego 2020 r. o godz. 12:00
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży
5 lutego 2020 r. o godz. 12:00
​30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00
​1 października 2020 r. o godz. 12:00

 

Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Działanie
Termin składania wniosków:
​Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia ​ 24 marca 2020 r. o godz. 12:00
29 października 2020 r. o godz. 12:00
[dodatkowy nabór]
​Europejskie szkoły wyższe
​26 lutego 2020 r. o godz. 17:00
​Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży ​ ​5 lutego 2020 r. o godz. 12:00
​30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00
​1 października 2020 r. o godz. 12:00
Sojusze na rzecz wiedzy
26 lutego 2020 r. o godz. 17:00
​Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych ​26 lutego 2020 r. o godz. 17:00
​Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego 5 lutego 2020 r. o godz. 17:00
​Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży
5 lutego 2020 r. o godz. 17:00


Akcja 3: wsparcie w reformowaniu polityk

​Działanie Termin składania wniosków:
Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą
​5 lutego 2020 r. o godz. 12:00
30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 ​
1 października 2020 r. o godz. 12:00


Działania „Jean Monnet”

​Działanie Termin składania wniosków:
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty ​20 lutego 2020 r. o godz. 17:00

 

Działania w dziedzinie Sportu 

​Działanie Termin składania wniosków:
Współpraca partnerska 2 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00
​Małe partnerstwa współpracy
​Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe
 

Wszystkie przedstawione powyżej terminy składania wniosków zostały określone według czasu obowiązującego w Brukseli.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl

Pełny tekst Zaproszenie do składania wniosków 2020 – EAC/A03/2018 – Program Erasmus+


* Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności muszą być spełniane przez cały okres trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, aby brytyjscy wnioskodawcy nadal się kwalifikowali, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie na podstawie odpowiednich przepisów umowy o udzielenie dotacji dotyczących jej rozwiązania.

 

 
 
 

 Do pobrania