Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107) : Wyjazdy w celach dydaktycznych – STA KA107
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107)
 

 ERASMUS+ (KA107) Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (KRAJE partnerskie)

 

Powrót do strony Mobilność studentów i pracowników uczelni
– współpraca z krajami partnerskimi (KA107)
 

Z wyjazdów tego typu (tzw. Teaching Assignments) do krajów partnerskich mogą korzystać nauczyciele akademiccy. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne w ramach danego projektu. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą zatwierdzić indywidualny plan pracy pracownika.

Czas trwania wyjazdu: od 5 dni do 2 miesięcy. ​SGH przyznaje dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 5 dni. We wszystkich przypadkach działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie  pobytu). Jeżeli  mobilność  trwa  dłużej  niż  jeden  tydzień,  minimalna  liczba  godzin dydaktycznych w niepełnym tygodniu powinna być  proporcjonalna do czasu trwania takiego tygodnia.

 

 Teaching Assignments 2017–2019

 

Nabór dokumentów zgłoszeniowych na wyjazdy dydaktyczne/szkoleniowe (STA/STT) zakończył się.

Wyniki 4 kwalifikacji  na wyjazdy dydaktyczne (STA)/szkoleniowe (STT) w ramach projektu Erasmus+ KA107 2016 i 2017

 

Dokumenty należy składać w Centrum Programów Międzynarodowych [pok. 14, bud. A, p. Katarzyna Torchalska-Kasiak].

Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą w oparciu o złożone dokumenty. 

 • Regulamin naboru i zasady realizacji krótkoterminowych wyjazdów nauczycieli akademickich SGH w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 – Szkolnictwo Wyższe (KA107–HE) w latach akademickich 2016/2017 i 2017/2018 – mobilność z krajami partnerskimi.

 • Zgłoszenie krótkoterminowego wyjazdu pracownika naukowo-dydaktycznego (STA)

 • Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement

 • Obowiązkowa ankieta uczestnika Erasmus+ w Mobility Tool (link wysyłany do Beneficjenta po zakończeniu mobilności na adres email w domenie SGH; prosimy o sprawdzanie również folderu Spam)

 • Lista uczelni/grantów dostępnych w projektach Erasmus+ KA107 2016 i Erasmus+ KA107 2017 - NABÓR 4 (lista zawierająca mobilności dostępne w 2 projektach tj. KA107 2016 i KA107 2017)

 • Lista uczelni/grantów dostępnych w projekcie Erasmus+ KA107 2017 - nabór 4 (lista zawierająca mobilności dostępne w projekcie Erasmus+ KA107 2017)

 • Wysokość stawek w projekcie

 • Certificate of Attendance – nowy wzór dla wyjazdów w celu prowadzenia zajęć!

 

Nabory zakończone

Lista uczelni biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107 2017, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE – nabór STA/STT zakończony

 

 

 Teaching Assignments 2016–2018

 

Nabór dokumentów zgłoszeniowych na wyjazdy dydaktyczne/szkoleniowe odbywa się do 22 stycznia 2018 r. 

Dokumenty należy składać w Centrum Programów Międzynarodowych [pok. 14, bud. A]. Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą w oparciu o złożone dokumenty.

 

 • Zgłoszenie krótkoterminowego wyjazdu pracownika naukowo-dydaktycznego (STA)   

 • Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement  

 • Obowiązkowa ankieta uczestnika Erasmus+ w Mobility Tool (link wysyłany do Beneficjenta po zakończeniu mobilności na adres email w domenie SGH; prosimy o sprawdzanie również folderu Spam)

 • Lista uczelni/grantów dostępnych w projekcie Erasmus+ KA107 2016 - NABÓR 4 na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe (lista zawierająca mobilności dostępne w projekcie KA107 2016) 

 

 • Nabory zakończone
   

Lista uczelni biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107 2016, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE - nabór 1 - zakończony

Lista uczelni biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107 2016, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE - STA nabór 2 - do 31 maja 2017 r. 

Lista uczelni biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107 2016, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE​ - nabór 2 STT/STA​ - do 31 maja 2017 r. w zależności od zainteresowania obu stron 

Lista uczelni biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107 2016, dla których dostępne jest dofinansowanie ze środków UE – nabór 3 (trzeci): STA/STT - nabór zakończony.

 

WAŻNE: Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) powinien być uzgodniony i podpisany przez Beneficjenta, Koordynatora Erasmusa (CPM) oraz kierownika jednostki na uczelni macierzystej, w której pracuje osoba zainteresowana wyjazdem, a także przez przedstawiciela zagranicznej uczelni przyjmującej. Mobility Agreement musi określać zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć w charakterze sylabusa/konspektu oraz oczekiwane rezultaty. Dokument ten powinien być wypełniony komputerowo. Na etapie kwalifikacji pracownik może złożyć skan dokumentu lub faks.

 

 

 

 

 
 
 

 DOKUMENTY DO POBRANIA - 2017/2019

 

​Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione na komputerze i wydrukowane dwustronnie, jeśli mają więcej niż 1 stronę:

 

 

FAQ – staff mobilities within Erasmus+ KA107

 

 

 dokumenty do pobrania – 2016/2018

 
 

 Dane kontaktowe

 

​​Mgr Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl

Centrum Programów Międzynarodowych,
pok. 14 bud. A

tel. +22 564 92 17