Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107) : Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107) – Erasmus+ | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107)
 

 Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 


W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107).

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

 

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

  • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej; 

  • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;  

  • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją.

 

ERASMUS+ KA107 2015

W ramach projektu Erasmus+ KA107 w 2015 r. SGH uzyskała fundusze na wszystkie 3 typy mobilności:

  • w przypadku mobilności studentów będą one realizowane w semestrze letnim 2015/2016, w semestrze zimowym 2016/2017 oraz w semestrze letnim 2016/17

  • w przypadku mobilności pracowników (dla pracowników SGH – 2 granty na wyjazdy dydaktyczne) mogą one zostać zrealizowane najpóźniej do końca maja 2017 r.

Studenci nominowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ KA107 po otrzymaniu od uczelni przyjmującej listu akceptacyjnego (na wzorze SGH) otrzymują indywidualnie umowę finansową do uzupełnienia.
 
 
ERASMUS+ KA107 2016

W ramach projektu Erasmus+ KA107 2016 r. SGH uzyskała fundusze na 3 typy mobilności:
  • mobilności studentów będą realizowane w semestrze letnim 2016/17, w semestrze zimowym 2017/18 oraz w semestrze letnim 2017/18
  • mobilności pracowników mogą być realizowane do końca maja 2018 r.
Wysokość stawek w projekcie Erasmus+ KA107 2016
 
 

ERASMUS+ KA107 2017
 
W ramach projektu Erasmus+ KA107 2017 r. SGH uzyskała fundusze na 3 typy mobilności:
 
  • mobilności studentów będą realizowane w semestrze letnim 2017/18, w semestrze zimowym 2018/19 oraz w semestrze letnim 2018/19
  • mobilności pracowników mogą być realizowane do końca maja 2018 r.

Wysokośc stawek w projekcie Erasmus+ KA107 2017

 

Lista uczelni partnerskich, które biorą udział w projekcie dostepna jest TUTAJ.

Uwaga! nie do wszystkich uczelni partnerskich dostępne jest dofinansowanie ze środków UE

 
 
 

 Linki

 

DLA STUDENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZD: 

 

Wyjazdy studentów na studia (procedury wyjazdowe) 

Lista uczelni partnerskich biorących udział w projekcie Erasmus+ KA107  
 
 
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFIANNSOWANIA MOBILNOŚCI STUDENCKIEJ (SMS):
 
 

DLA PRACOWNIKÓW:

 

 WARTO WIEDZIEĆ

 

​Bezpieczeństwo Stypendystów wyjeżdżających za granicę - tutaj

POLAK ZA GRANICĄ

HOW TO ACT IN A TERRORIST ATTACK - do pobrania

 

 Kontakt

 

​Koordynator projektu:

mgr Marta FERENC
pok. 7, bud. A
tel. +22 564 87 21