Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Erasmus+ : Erasmus+ – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Erasmus+
 

 Erasmus+

 

 

 
 

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program edukacyjny Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w Europie.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

W programie Erasmus+  sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały 3 kluczowe akcje. W ramach szkolnictwa wyższego w ramach tych 3 akcji realizowane będą następujące działania:

​Akcja ​Działanie ​Opis + link do strony SGH
Akcja 1: Wyjazdy w celach edukacyjnych​ ​ ​ ​ Współpraca z krajami programu (KA103) wyjazdy studentów uczelni:
wyjazdy pracowników uczelni:
Współpraca z krajami partnerskimi(KA107) ​ wyjazdy / przyjazdy studentów uczelni w celu zrealizowania części studiów w uczelni zagranicznej
wyjazdy / przyjazdy pracowników uczelni:
Wspólne studia magisterskie (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) udział studentów w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju europejskim. Działanie zarządzane jest centralnie przez Komisję Europejską. Wnioski o dofinansowanie organizacji wspólnych studiów magisterskich składają instytucje koordynujące projekt do Agencji Wykonawczej działającej w imieniu Komisji Europejskiej. Studenci ubiegają się o przyjęcie na wspólne studia magisterskie zgodnie z warunkami określonymi przez grupę uczelni prowadzących tego typu studia. Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm
Pożyczki dla studentów odbywających studia magisterskie za granicą w innym kraju europejskim (Degree mobility) ​działanie jest zarządzane centralnie przez Komisję Europejską za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W krajach uczestniczących w programie Erasmus+ studenci będą mogli ubiegać się w wybranych bankach o pożyczkę na wyjazd za granicę na studia magisterskie.
​​Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk​ ​ Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego ​​międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.
Sojusze na rzecz wiedzy ​działanie zarządzane centralnie przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można znaleźć na europejskiej stronie programu Erasmus+.
Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego ​​działanie zarządzane centralnie przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można znaleźć na europejskiej stronie programu Erasmus+
​Akcja 3: Wsparcie dla reform w obszarze edukacji Wsparcie dla reform w obszarze edukacji ​akcja zarządzana centralnie przez Komisję Europejską. Wspiera osiąganie celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można znaleźć na europejskiej stronie programu Erasmus+

Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji program dotyczy specyficznych działań w obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

źródło: FRSE

 
 
 

 Erasmus+ w SGH

 

Erasmus Policy Statement 2014-2020

Kod uczelni: PL WARSZAW03

Nr karty ECHE: 43645-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Organisation ID (OID): E10205120

Participant Identity Code (PIC): 998695705 

Erasmus Policy Statement 2021-2027

COVID-19 Erasmus+ [strona Narodowej Agencji Programu Erasmus+]


 

 Dokumenty do pobrania

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE

Zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ 2020

Aktualne wersje przewodnika po programie Erasmus+:
Podstawa prawna programu Erasmus+ [EN]

Materiały promocyjne:

  1. Broszura prezentująca możliwości, jakie daje Erasmus+
  2. Erasmus+ – ulotka
Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników z niepełnosprawnościami
Studenci z niepełnosprawnościami wspierani są przez program PO WER (stawki mające zastosowanie w projekcie 2019)