Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
EOG Edukacja : Strona główna
EOG Edukacja
 

 Program Edukacja

 

​O programie

Program Edukacja​, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Partnerzy Programu

​Kraj ​Organizacja
​Islandia ​Islandzkie Centrum Badań | RANNIS 
(The Icelandic Centre for Research)
​Liechtenstein ​Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego | AIBA 
(The National Agency for International Education Affairs)
​Norwegia Norweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym | Diku 
(Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education )

Działania programowe

Obszary priorytetowe (preferowane), wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

 • edukacja włączająca,

 • zarządzanie w sektorze edukacji,

 • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,

 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,

 • rozwój poradnictwa zawodowego,

 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Jednocześnie preferowane będą działania komplementarne z wcześniej podjętymi inicjatywami – zarówno w ramach Programu, jak i tymi realizowanymi z innych źródeł.

Nabory

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

 • Profesjonalny rozwój kadry

 • Mobilność w szkolnictwie wyższym

 • Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe

 • Współpraca instytucjonalna

W celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu możliwe jest również odbycie wizyty przygotowawczej przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w instytucjach z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Informacje dotyczące aktualnie trwających, a także planowanych i zakończonych naborów znajdują się w zakładce Nabory.

Budżet Programu

Całkowity budżet Programu Edukacja wynosi ponad 23 mln €, z czeg​o 20 mln € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, a pozostałe finansowanie to wkład krajowy.

Współpraca bilateralna

Ważnym elementem obecnej edycji MF EOG pozostaje wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami, m.in. poprzez budowanie partnerstw z podmiotami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W związku z tym Operator podejmuje działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców.

Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane w zakładce Aktualności i Wydarzenia.

Partnerów można również szukać przy użyciu narzędzia, którego opis znajduje się w zakładce Wyszukiwanie partnerów​.

Ponadto, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, będzie możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie wspomnianych powyżej wizyt przygotowawczych, które powinny przyczynić się do późniejszego złożenia wspólnego wniosku w ramach działań programowych.

 
 
 

 EOG Edukacja

 
eea grants.png

 
 
frse-op-pl-1-300x136.png 
 
 
 

 Program Edukacja EOG w SGH

 

​W r. a. 2020/2021 SGH uczestniczy w Komponencie II - Mobilność w Szkolnictwie Wyższym.

Program umożliwia mobilności na podobnych zasadach jak Erasmus+, ograniczone są one jednakże do 3 krajów obszaru EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. 

W projekcie uczestniczą 3 uczelnie partnerskie SGH: 

 • University of Iceland (tylko wymiana pracowników),

 • University of Liechtenstein (wymiana studentów i pracowników)

 • BI Norwegian Business School (wymiana studentów i pracowników). 

Kwota przyznanego dofinansowania to 33 715,00 EUR.