Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Programy podwójnego dyplomu : Programy podwójnego dyplomu – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Programy podwójnego dyplomu (PPD)

 


Programy podwójnego dyplomu są inicjatywami pozwalającymi studentom na uzyskanie dyplomów dwóch uczelni (SGH oraz uczelni partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów. SGH od oferuje programy podwójnego dyplomu od 2010 roku stale poszerzając ofertę programów na poziomach licencjackim i magisterskim.

Programy podwójnego dyplomu na studiach I i II stopnia oferowane są wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych w ramach wybranych kierunków.

SGH jest również partnerem programów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degree), które dają możliwośc uzyskania wspólnego dyplomu uczelni uczestniczących w obu programach:

 

 Prezentacje i materiały informacyjne

 

Tabela przeliczników certyfikatów językowych na skalę CEF brana pod uwagę w trakcie kwalifikacji do PPD. Informujemy, że:
  • minimalny wymagany poziom znajomości języka obcego wymaganego przez MPPD to B2, chyba, że dany program wymaga wyższego poziomu (informacje na stronie danego programu)

  • w przypadku, gdy w MPPD obowiązują konkretne wymogi dot. kwalifikacji językowych (poziom oraz konkretne certyfikaty) powyższa lista nie jest brana pod uwagę, a kandydat jest zobowiązany dostarczyć wraz z aplikacją wymagane potwierdzenia (aktualne wymagania dot. języków umieszczone są na stronie danego programu)

  • testy kompetencyjne CNJO [dla kwalifikacji w 2021 r.​] - uznawane są wyniki testów od 2019 r.


Jako dokumenty poświadczające znajomość języka obcego w kwalifikacjach do PPD: 
  • nie są uznawane certyfikaty ukończenia lektoratów w CNJO; 
  • nie jest uznawana również matura dwujęzyczna lub rozszerzona
 
 

 Kontakt

 
 
Centrum Programów Międzynarodowych:

Pełnomocnik Rektora ds. programu podwójnego dyplomu

P​rof. dr hab. Tomasz SIKORA

pok. 7 bud. A
Godziny konsultacji:do potwierdzenia


 

​Sprawy administracyjne PPD:


 

mgr Agata AUGUSTYNIAK
pok. 7
Godziny przyjęć:

poniedzia
łki, wtorki i czwartki: 11.00 – 13.00

Dziekanat Studium Magisterskiego:

​Prodziekan

​Dr Piotr MASZCZYK

​Obsługa administracyjna w DSM ​

mgr Monika ROSIŃSKA

bud. G, pokój 56

Strona DSM

Dziekanat Studium Licencjackiego:

​Prodziekan

dr Małgorzata ZNOYKOWICZ-WIERZBICKA

​Obsługa administracyjna w DSM ​

mgr Magdalena WILCZYŃSKA

bud. G, pok. 5

 
Strona DSL


 

UWAGA – Kontakt email z pracownikami CPM powinien się odbywać tylko za pośrednictwem poczty w domenie sgh.waw.pl.

 
 
 
 

 Linki i aktualności PPD

 
 

 Dokumenty regulujące realizację PPD

 

Uchwała nr 270 Senatu SGH z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie Zasad ogólnych tworzenia magisterskich programów podwójnego dyplomu (MPPD) w SGH:

Zasady realizacji MPPD określone są Zarządzeniem Rektora nr 17 z dn. 18.04.2013:

 

 PPD w mediach