Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kontakt : Kontakt – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Kontakt

 
Osoba​
Funkcja
​Zakres kompetencji Godziny przyjęć interesantów

Katarzyna KACPERCZYK

Dyrektor CWM
pok. 11 (wejście przez pok. 13)

Grzegorz M. AUGUSTYNIAK

Z-ca dyrektora CWM

Kierownik Programu CEMS w SGH

Tel. +48 22 564 98 42
pok. 12 (wejście przez pok. 13)

koordynacja pracy sekcji wymian studenckich 

– koordynacja prac programu CEMS w SGH

– opieka nad CEMS Club Warszawa

– redakcja stron internetowych CWM

– opracowanie regulaminów rekrutacji do programów wymiany

– rozliczanie wyjazdów studentów SGH (transfer ocen)

PONIEDZIAŁEK: 11.00 – 13.00

WTOREK: 11.00 – 13.00

ŚRODA: brak konsultacji

CZWARTEK: 11.00 – 13.00

PIĄTEK: brak konsultacji

​W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).

Małgorzata CHROMY

Z-ca dyrektora CWM

Tel. +48 22 564 98 41 
pok. 13

​– koordynator uczelniany Erasmus+ KA1 (projekty mobilnościowe), w tym: PO WER (Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej)

– koordynator projektu Edukacja EOG Komponent II: Mobilność w szkolnictwie wyższym

– zarządzanie i monitorowanie realizacji umów w ramach programu Erasmus+ KA1 [kraje programu + partnerskie]

– redakcja stron internetowych CWM 

– redakcja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie współpracy międzynarodowej SGH

 

 

 Sekcja Organizacji i Rozwoju Programów Studenckich

 

Studenci wyjeżdżający


 
Osoba kontaktowa Zakres kompetencji Kraje Godziny przyjęć interesantów

Tadeusz KASIAK

Tel. +48 22 564 98 44

pok. 17

– obsługa studentów SGH wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ KA103 [kraje programu], CEMS z dofinansowaniem programu Erasmus+

– obsługa studentów wyjeżdżających na praktyki programu Erasmus+

– Erasmus+ Online Language Support (OLS)

– Belgia,
– Chorwacja,
– Dania,
– Finlandia, Francja,
– Holandia,
– Norwegia,
– Portugalia,
– Słowenia, Szwecja

PONIEDZIAŁEK: 9.30 – 13.00

WTOREK: 9.30 – 13.00

ŚRODA: 12.30 - 14.30

CZWARTEK: 9.30 – 13.00

PIĄTEK: brak konsultacji

W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).


Marta TYMIŃSKA

Tel. +48 22 564 78 23

pok. 17

– obsługa studentów SGH wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ KA103 [kraje programu], CEMS z dofinansowaniem programu Erasmus+

– obsługa studentów wyjeżdżających na praktyki programu Erasmus+

– Erasmus+ Online Language Support (OLS)

– Austria,
– Bułgaria,
– Czechy,
– Estonia,
– Grecja,
– Hiszpania,
– Irlandia,
– Litwa,
– Łotwa,
– Niemcy,
– Słowacja,
– Turcja
– Węgry, Włochy, Wielka Brytania

Nadiya SKYBA

Tel. +48 22 564 97 60

pok. 17

– obsługa studentów programu PIM, umów bilateralnych, freemover, Erasmus+ KA107 [kraje partnerskie], CEMS bez dofinansowania z programu Erasmus+

– koordynacja programu Central Europe Connect Joint Certificate Program​

– zarządzanie pozaeuropejskimi umowami międzyuczelnianymi

stypendia w ramach NAWA (CEEPUS)​

– aktualizacja strony CWM nt. szkół letnich oferowanych przez uczelnie partnerskie


 

Studenci przyjeżdżający

Osoba kontaktowa Zakres kompetencji Godziny przyjęć interesantów
Marta SENT-PAWŁOWSKA

– obsługa studentów zagranicznych z programów wymiany w ramach programu Erasmus+ KA103 [kraje programu]

– obsługa studentów zagranicznych z programów wymiany w ramach programu CEMS MIM

– opiekun Erasmus Student Network w SGH

PONIEDZIAŁEK: 9.30 – 13.30

WTOREK: 9.30 – 13.30

ŚRODA: 13.30 – 15.30

CZWARTEK: 9.30 – 13.30

PIĄTEK: brak konsultacji


W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).

Monika KOMOREK


 


  

– obsługa studentów zagranicznych z programów wymiany w ramach programu Erasmus+ KA107 [kraje partnerskie]

– obsługa studentów zagranicznych z programów wymiany w ramach pozaeuropejskich umów bilateralnych

– obsługa studentów zagranicznych z programu wymiany w ramach programu EU SHARE

– obsługa studentów zagranicznych z programu freemover

Ponadto

– współpraca z organizacjami studenckimi SGH

– organizacja projektów orientacyjnych dla studentów przyjeżdżających

– koordynacja programu "Buddies"

– opracowanie materiałów informacyjnych dla studentów zagranicznych

email: incoming[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 98 43
pok. 6
 

 Obsługa pracowników uczelni oraz doktorantów z zagranicy

 
Osoba kontaktowa Zakres kompetencji Godziny przyjęć interesantów
Iwona KSIĄŻEK

 

Tel. +48 22 564 98 48
pok. 14

– obsługa i organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników SGH

 

 


PONIEDZIAŁEK: 9.00 – 12.00 i 13:30-15:00

WTOREK:9.00 – 12.00 i 13:30-15:00

ŚRODA: 9.00 – 12.00 i 13:30-15:00

CZWARTEK: 9.00 – 12.00 i 13:30-15:00

PIĄTEK: 9.00 – 12.00 i 13:30-15:00​

Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK


Tel.+48 22 564 92 17
pok. 14

– obsługa i organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników SGH

– organizacja wyjazdów pracowników SGH w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ KA103 i KA107

– obsługa doktorantów i stażystów obcokrajowców

– obsługa seminariów, konferencji i spotkań z gośćmi zagranicznymi

W godzinach innych niż podane interesanci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym )

 

 Programy Podwójnego Dyplomu

 
Osoba kontaktowa​ ​Zakres kompetencji ​Godziny przyjęć interesantów

Dr hab. Tomasz SIKORA, prof. SGH

Pełnomocnik Rektora ds. programu podwójnego dyplomu

pok. 7

– ​inicjowanie umów programów podwójnego i wspólnego dyplomu w SGH

– koordynacja istniejących programów podwójnego i wspólnego dyplomu w SGH

Dr Agnieszka KÜHNL-KINEL

Tel. +48 22 564 87 21
pok. 7


 


– koordynacja programów podwójnego dyplomu od strony organizacyjnej

– organizacja przyjazdów wykładowców i pracowników z zagranicy w tym w ramach Erasmus+ KA107

PONIEDZIAŁEK: 11.00 – 13.00

WTOREK: 11.00 – 13.00

ŚRODA: brak konsultacji

CZWARTEK: 11.00 – 13.00

PIĄTEK: brak konsultacji

​W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się
(telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). ​
 

 Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

 

​​

Osoba kontaktowa​ ​Zakres kompetencji ​ Godziny przyjęć interesantów

Galina WANDEL

Tel. +48 22 564 93 86
pok. 16

– obsługa administracyjna i organizacyjna Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego

– organizacja niemieckojęzycznej szkoły letniej "Sommerschule" odbywająca się każdego lata w SGH

– sprawy bytowe studentów-obcokrajowców studiujących na studiach stacjonarnych w języku angielskim

PONIEDZIAŁEK: 9.30 – 13.00

WTOREK: 9.30 – 13.00

ŚRODA: 9.30 – 13.00

CZWARTEK: 9.30 – 13.00

PIĄTEK: brak konsultacji

Anna BIELIG [urlop]

 

 Program CEMS

 
Osoba kontaktowa​ ​Zakres kompetencji ​Godziny przyjęć interesantów
Grzegorz M. AUGUSTYNIAK

Tel. +48 22 564 98 42
pok. 12 (wejście przez pok. 13)

Kierownik Programu CEMS w SGH PONIEDZIAŁEK: 11.00 – 13.00

WTOREK: 11.00 – 13.00

ŚRODA: brak konsultacji

CZWARTEK: 11.00 – 13.00

PIĄTEK: brak konsultacji

​W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem)

Aneta SZYDŁOWSKA

Tel. +48 22 564 92 13
pok. 7

– koordynacja współpracy z partnerami korporacyjnymi CEMS 

– przygotowanie materiałów informacyjnych CEMS i na potrzeby CWM

– koordynacja współpracy z organizacjami międzynarodowymi, do których należy SGH

PONIEDZIAŁEK: 11.00 – 13.00

WTOREK: 11.00 – 13.00

ŚRODA: brak konsultacji

CZWARTEK: 11.00 – 13.00

PIĄTEK: brak konsultacji

​W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).

 

 Projekty

 
​Osoba kontaktowa ​Zakres kompetencji Godziny przyjęć interesantów​

Aleksandra ŻOŁĄDEK                                                    
Tel. +48 22 564 98 46
pok. 7
                                                                                                                                                            

– projekty NAWA

– organizacja pobytu wykładowców zagranicznych w SGH                                                                                                                

PONIEDZIAŁEK: 11.00 – 13.00


WTOREK: 11.00 – 13.00

ŚRODA: brak konsultacji

CZWARTEK: 11.00 – 13.00

PIĄTEK: brak konsultacji

​W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). 


 
 
 

 Ważne

 

​Centrum Współpracy Międzynarodowej NIE PROWADZI rekrutacji na studia (po polsku i angielsku).

Osoby zainteresowane przyjęciem na studia w SGH proszone są o bezpośredni kontakt z Działem Rekrutacji.

 
 

 Dane adresowe

 

​Centrum Współpracy Międzynarodowej

 
budynek A
ul. Rakowiecka 24
pokoje 6-17

Prosimy o kontakt z konkretnym pracownikiem – Patrz numery telefonów po lewej stronie

Adres do korespondencji:

Centrum Współpracy Międzynarowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa