Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – FSS : Mobilność Studentów i Pracowników
 

 Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

 

Działania uprawnione

Wymiany studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy w celu realizacji okresu studiów od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym;
 • wyjazdy na praktyki do współpracujących instytucji, firm lub organizacji na okres od 3 do 12 miesięcy, w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym.

Wymiany pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach;
 • staż towarzyszący „work shadowing”.

Zasady finansowania

Koszty uprawnione

 1. koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
 2. koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
 3. koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Wymiana studentów

 • miesięczna kwota grantu dla polskich studentów wyjeżdżających do Państwa-Darczyńcy na studia lub praktyki 800 € na miesiąc;
 • miesięczna kwota grantu dla studentów z Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski na studia lub praktyki 600 € na miesiąc.

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

Wymiana pracowników

 • ryczałt dla pracowników polskich uczelni wyjeżdżających do Państw-Darczyńców:
  • 250 € za 1 dzień
  • 1250 € za 1 tydzień
  • 2100 € za 1 miesiąc
 • ryczałt dla pracowników uczelni Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski:
  • 150 € za 1 dzień
  • 750 € za 1 tydzień
  • 1250 € za 1 miesiąc

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

 
Organizacja mobilności
 
Każdej uczelni goszczącej przysługuje ryczałt w wysokości 500 € za przyjęcie jednego uczestnika indywidualnego. Nie są wymagane faktury lub rachunki dokumentujące poniesione wydatki w ramach organizacji mobilności. Kwota ta powinna pokryć koszty organizacyjne poniesione przez uczelnię przyjmującą, związane z przygotowaniem i realizacją przyjazdów studentów i pracowników.
 
 
 

 Ważne linki

 

Stypendia FSS są przyznawane studentom, którzy w ramach procesu kwalifikacji do programu Erasmus zostaną przydzieleni do uczelni, z którą SGH ma podpisaną umowę w ramach FSS na dany rok akademicki.

Kwalifikacja do programów wymiany

Procedury wyjazdowe dla zakwalifikowanych studentów

Raporty z wyjazdów na studia