Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – FSS : FSS – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) – projekt zakończony

 
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.
Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi.
 
Cel strategiczny
Głównym celem Funduszu będzie przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.
 
Cel szczegółowy
Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:
  • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami,
  • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw Darczyńców.
 
Działania
W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach czterech działań:
Wśród inicjatyw, które będą mogły uzyskać finansowe wsparcie Funduszu w latach 2012 - 2016 są m.in.:
  • studia i praktyki studenckie,
  • wizyty przygotowawcze przedstawicieli instytucji edukacyjnych w celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu w ramach pozostałych działań Funduszu,
  • działania na rzecz poprawy jakości programów studiów w językach obcych oferowanych przez polskie uczelnie,
  • działania zmierzające do poprawy jakości nauczania oraz zasobów dydaktycznych polskiego szkolnictwa i oświaty,
  • działania służące rozwojowi oferty dydaktycznej,
  • działania mające na celu zwiększenie udziału polskich instytucji edukacyjnych w programach międzynarodowych, programach wymiany uczniów i studentów oraz możliwości organizowania imprez i wydarzeń międzynarodowych.
Wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być szkoły i uczelnie oraz wszelkie instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji formalnej na wszystkich poziomach kształcenia: podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym i kształcenia osób dorosłych.
 
Budżet
Budżet programu wynosi 11,1 mln €, z czego 5 mln € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, 5 mln € z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a pozostałe 10% pochodzi z budżetu państwa polskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 

 FSS w SGH

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uczestniczy w działaniach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w obszarze Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni.

Zasady kwalifikacji uczestników w roku ak. 2015/16:

W przypadku realizacji wyjazdu dydaktycznego lub szkoleniowego do krajów-darczyńców Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego FSS (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) istnieje możliwość uzyskania środków z FSS zamiast środków programu Erasmus+, w miarę dostępności środków.

 
 
 

 Dane kontaktowe

 

Koordynator FSS w SGH:

mgr Elżbieta Fonberg-Stokłuska
Dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych