Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Swap and Tranfer (SAT)

 

Swap and Tranfer (SAT) jest projektem programu Erasmus Mundus (EM Action 2), który stanowi kontynuację i rozszerzenie projektu One More Step.

Projekt SAT będzie realizowany w latach 2013 – 2017.

Obecnie trwa ostatni konkurs na granty w ramach trzeciej edycji projektu – aplikacje można składać do końca stycznia 2016 roku na stronie Swap&Transfer. W marcu 2016 odbędzie się ich ocena i kwalifikacja na stypendia.

Uczestniczy w nim 9 uczelni z krajów europejskich oraz 16 uczelni z 9 krajów azjatyckich. Udział w projekcie biorą też jako partnerzy stowarzyszeni 4 organizacje non profit z krajów europejskich. Projekt SAT jest koordynowany przez dwa uniwersytety: University of Trento oraz Burapha University.

Budżet projektu - 3.049.625 EURO, przy czym większość środków finansowych projektu przeznaczona jest na mobilność studentów i pracowników.

Wysokość grantów:

  • 1000 EURO (dla studentów studiów licencjackich i magisterskich),
  • 1500 EURO (dla studentów studiów doktoranckich)
  • 800 EURO dla pracowników po doktoracie
  • 2500 EURO dla pracowników akademickich.

Granty dostępne są zarówno dla studentów i pracowników z krajów azjatyckich jak i dla studentów i pracowników z uczelni europejskich.

W projekcie ważną płaszczyzną jego realizacji będzie prowadzenie badań w tzw. klastrach tematycznych. Badania te mają na celu zintegrować społeczności naukowe partnerów i członków stowarzyszonych projektu wokół wybranych zagadnień odnoszących się do zrównoważonego rozwoju i powinny przyczyniać się do promowania lokalnej konkurencyjności. Przewiduje się funkcjonowanie pięciu następujących klastrów w dziedzinach:

  • Mechatronika i automatyka,
  • Technologie i materiały biomedyczne,
  • Zrównoważona produkcja i konsumpcja, surowce naturalne,
  • Zielona gospodarka i energetyka odnawialna,
  • Nanotechnologie.

Poprzez realizację w projekcie Thematic Knowledge Clusters mają być ustanawiane i wzmacniane więzi w zakresie międzynarodowej współpracy akademickiej partnerów, prowadzące do transferu innowacji i rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach projektu Swap and Transfer poprzez oferowaną mobilność, a zwłaszcza działalność badawczą w klastrach tematycznych zakłada się realizację Wirtualnego Inkubatora Technologii (Wirtual Technology Incubator) dostępnego dla wszystkich partnerów projektu.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu, gdzie można znaleźć pełną informację o terminach i wymogach składania aplikacji: www.swap-transfer.eu.
 
 
 

 Kontakt

 

​​Koordynator projektu w SGH:

dr Izabela Bergel
email: iberge[at]sgh.waw.pl

Sprawy administracyjne:

Małgorzata Nowicka
email: mnowick1[at]sgh.waw.pl

strona projektu