Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wyjazdy : Wyjazdy – Erasmus | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Wyjazdy na studia

 

​W programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  1. wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą;
  2. wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji współpracującej z Twoją uczelnią.

KTO może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

Aby ubiegać się o wyjazd na studia w ramach Erasmusa, należy:

  • być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
  • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora - zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym);
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich);
  • Prawo do udziału w wymianie stypendialnej od roku akademickiego 2010/2011 otrzymują także obywatele tzw. państw trzecich, którzy zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju.

GDZIE ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus można się ubiegać tylko w macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

Rekrutacja stypendystów Erasmusa w SGH jest prowadzona centralnie. 

Do jakich KRAJÓW można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa można wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz kraj kandydujący – Turcja.

Do JAKICH UCZELNI można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Student może planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z macierzystą uczelnią porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Można odbyć część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiuje student, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

NA JAK DŁUGO można wyjechać na studia?

Na okres od minimum 3 miesięcy (w przypadku uczelni, których organizacja roku akademickiego składa się z trymestrów) do maksymalnie 12 miesięcy w ciągu jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

 
 
 

 Ważne linki