Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Erasmus Intensive Language Courses - EILC

 

​Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Kursy te przeznaczone są dla stypendystów Erasmusa, przyjeżdżających na studia lub praktykę do kraju, w którym mówi się językiem rzadziej stosowanym i nauczanym. W kraju tym kursy organizowane są przez wybrane ośrodki nauczania języków.

Czas trwania kursu: od 2 do 6 tygodni. Kurs musi obejmować minimum 60 godzin zajęć.

Kraje, w których organizowane są intensywne kursy językowe Erasmusa:

Belgia (j. niderlandzki), Bułgaria (j. bułgarski), Chorwacja (j. chorwacki), Cypr (j. grecki), Czechy (j. czeski), Dania (j. duński), Estonia (j. estoński), Finlandia (j. fiński i szwedzki), Grecja (j. grecki), Hiszpania – 4 regiony (j. baskijski, kataloński, galicyjski, walencki), Holandia (j. niderlandzki), Islandia (j. islandzki), Litwa (j. litewski), Łotwa (j. łotewski), Norwegia (j. norweski), Polska (j. polski), Portugalia (j. portugalski), Rumunia (j. rumuński), Słowacja (j. słowacki), Słowenia (j. słoweński), Szwajcaria (j. włoski), Szwecja (j. szwedzki), Turcja (j. turecki), Węgry (j. węgierski), Włochy (j. włoski).

Kursów EILC NIE ORGANIZUJĄ: Austria, Belgia - część francuskojęzyczna, Francja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania.

Nabór kandydatów prowadzą bezpośrednio instytucje organizujące kursy, a w niektórych krajach docelowych - Agencje Narodowe Erasmusa.

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników
Organizator kursu powinien zagwarantować uczestnikom możliwość zakwaterowania w akademikach i korzystania ze stołówek studenckich.

Opłaty
Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego.

Finansowanie pobytu
Pobyt na kursie EILC studenci finansują sami.

Sposób ubiegania się o udział w kursach
Zainteresowani studenci - stypendyści Erasmusa, zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem uczelnianego (lub wydziałowego) koordynatora Erasmusa w swojej uczelni. Student wypełnia elektronicznie standardowy formularz zgłoszeniowy i przesyła go pocztą elektroniczną do koordynatora Erasmusa (lub osoby kontaktowej ds. Erasmusa), czyli do pani Małgorzaty Chromy. Koordynator wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta oraz podaje swoje dane kontaktowe, a następnie wysyła formularz do organizatora z kopią do studenta. Formularz musi zostać przesłany mailem przez koordynatora uczelnianego lub biuro Erasmusa bezpośrednio do instytucji organizującej kurs albo, w przypadku niektórych krajów docelowych, do Agencji Narodowej Programu Erasmus. ZGŁOSZENIA POWINNY ZOSTAĆ WYSŁANE TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (należy wysyłać wypełniony plik Worda).

Szczegółowe informacje o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) w Europie oraz wykaz organizatorów w poszczególnych krajach wraz z ich danymi kontaktowymi dostępne są na stronie Komisji Europejskiej oraz poniżej.

Terminy
Każdego roku kursy organizowane są przed rozpoczęciem semestru zimowego czyli w miesiącach letnich (lipiec - wrzesień), a w niektórych krajach również przed rozpoczęciem semestru letniego w styczniu - lutym.

Terminy przesyłania wniosków do p. Małgorzaty Chromy:

  • 20 maja 2013 - wnioski dot. kursów letnich 2013 r.
  • 21 października 2013 - wnioski dot. kursów zimowych (początek 2014 r.) 
 
 
 

 Ważne linki

 
 

 Kontakt

 

​Małgorzata CHROMY

email: mchromy[at]sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 41

konsultacje:
poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 11.00-13.00 [pok. 7 bud. A]

W pozostałe dni i godziny studenci przyjmowani są tylko po wcześniejszym umówieniu się.