Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Ubezpieczenia : Ubezpieczenia – Erasmus | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Ubezpieczenia

 

​Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, które udają się do  innego państwa członkowskiego UE/EFTA w celu podjęcia studiów lub nauki w szkole, które chcą skorzystać z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, niezbędnych z przyczyn medycznych, w trakcie pobytu czasowego w danym państwie członkowskim UE/EFTA powinny legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, EKUZ uprawnia posiadacza do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z powodów medycznych podczas pobytu w danym państwie członkowskim UE/EFTA. Zakres świadczeń niezbędnych dla danej osoby ustala lekarz, biorąc pod uwagę, w szczególności, charakter świadczeń oraz planowany czas trwania pobytu. Zasadą jest, iż uprawnionemu należy udzielić wszystkich niezbędnych świadczeń umożliwiających mu kontynuowanie pobytu, tak, aby nie musiał on wracać do kraju w którym jest ubezpieczony w celu uzyskania lub kontynuacji rozpoczętego leczenia. Ponadto, lekarz powinien potraktować uprawnionego w podobny sposób, jak osobę ubezpieczoną w danym państwie członkowskim. Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych przysługuje wyłącznie w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego.

W celu zapoznania się z procedurą uzyskiwania formularzy z serii "E" oraz zakresu świadczeń zdrowotnych objętych ubezpieczeniem prosimy odwiedzić stronę www.nfz.gov.pl  

interaktywny wniosek o wydanie karty EKUZ

Przypominamy, że studenci i pracownicy wyjezdzajacy w ramach programu Erasmus powinni uzyskać formularz E-111.

Zwracamy Państwa uwagę, że ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zalecane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Nadal pozostaje w sile zasada wymagająca upewnienia się, czy dana uczelnia partnerska będzie wymagała wykupienia jakiegoś dodatkowego/ specyficznego ubezpieczenia.