Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praktyki : Praktyki – Erasmus | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Wyjazdy na praktyki

 

​W programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  1. wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą;
  2. wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji współpracującej z Twoją uczelnią.

Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmusa, należy:

  • być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
  • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora - zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym);
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich);
  • Prawo do udziału w wymianie stypendialnej od roku akademickiego 2010/2011 otrzymują także obywatele tzw. państw trzecich, którzy zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju.

GDZIE ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus można się ubiegać tylko w macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

Rekrutacja stypendystów Erasmusa w SGH jest prowadzona centralnie.

Do jakich KRAJÓW można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa można wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) oraz kraj kandydujący – Turcja.

Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać na praktykę?

Uczelnia może wysyłać studentów na praktykę do przedsiębiorstw lub instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa.

Tak jak w przypadku uczelni, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Erasmusie.

Praktyki nie mogą odbywać się m.in. w instytucjach UE.

NA JAK DŁUGO można wyjechać na praktykę?

Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego – tego samego – roku akademickiego.

 

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

 
 
 

 Ważne linki