Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Udział studentów niepełnosprawnych : Studenci niepełnosprawni – Erasmus | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Udział studentów niepełnosprawnych

 
Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd na praktykę Erasmusa na tych samych zasadach, co pozostali studenci, czyli muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym podstawowe kryterium - znajomość języka kraju, w którym będą odbywać praktykę.
 
Studenci z niewielkim stopniem niepełnosprawności mogą się starać o przyznanie wyższego stypendium na wyjazd we własnej uczelni.
Studenci z dużym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. To specjalne dofinansowanie jest przyznawane przez Narodową Agencję Programu Erasmus, ale należy się o nie starać poprzez własną uczelnię.
 
Student ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać dodatkowe fundusze na wyjazd przeznaczone na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych studentów Erasmusa oraz formularze wniosku i niezbędne wskazówki można uzyskać u uczelnianego koordynatora programu Erasmus lub u osób kontaktowych zajmujących się tym programem w uczelni.
 
Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem swojej uczelni macierzystej. Wniosek powinien być potwierdzony przez uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.