Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Programów Międzynarodowych :
Centrum Programów Międzynarodowych

Przyjmowanie materiałów do tłumaczenia w projekcie #SGH4U

2019-05-13 kategoria: Pracownicy 

Niniejszym informujemy, że w ramach realizowanego w SGH projektu pt. „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (#SGH4U)” przewidziane jest tłumaczenie materiałów oraz treści umieszczanych na stronach internetowych lub wykorzystywanych w komunikacji ze studentami zagranicznymi (wykorzystywanych przez zagranicznych studentów), wykładowcami z zagranicy wizytującymi w SGH oraz uczelniami partnerskimi.  

W związku z powyższym, Centrum Programów Międzynarodowych zaprasza do przesyłania materiałów do tłumaczenia (wyłącznie z języka polskiego na język angielski) dotyczących niżej wymienionych obszarów:
-  spraw organizacyjnych oraz akademickich,
-  oferty dydaktycznej,
-  oficjalnych dokumentów i aktów prawnych,
-  prowadzonych projektów naukowych oraz badań.

Preferowane są materiały przeznaczone do upublicznienia na stronie internetowej uczelni.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do pani Marty Sent-Pawłowskiej (msent@sgh.waw.pl ) do dnia 28 maja 2019 roku.

W ramach projektu możemy przetłumaczyć łącznie 500 znormalizowanych stron (strona znormalizowana: 1800 znaków ze spacjami). Liczba ta zostanie podzielona na jednostki organizacyjne SGH zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Prosimy o przesyłanie materiałów do tłumaczenia w standardzie określonym powyżej (tj. każda nadesłana strona do tłumaczenia powinna zawierać 1800 znaków ze spacjami).

Planowany termin zakończenia tłumaczeń – październik 2019 r. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.


Archiwum