Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Współpracy Międzynarodowej :
Centrum Współpracy Międzynarodowej

Stypendia dla doktorantów na pobyt badawczy w Niemczech

2018-09-12 kategoria: Stypendia Pracownicy Badania naukowe 

Polsko-Niemieckie Forum Akademickie (PNFA) przyznaje w ramach współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga (JGU) w Moguncji stypendia naukowe DAAD dla doktorantów studiów stacjonarnych na wyjazd badawczy.


Stypendium przewidziane dla osób zainteresowanych zbieraniem materiałów na potrzeby pracy doktorskiej w bibliotece uniwersyteckiej (będzie udostępnione miejsce pracy w bibliotece i dostęp do komputerów  JGU)

STYPENDIUM DOKTORANCKIE 2018


Ilość stypendiów: 2

Czas trwania stypendium: 4 tygodnie (Listopad 2018 roku)
Wysokość stypendium: 200 Euro (ryczałt na podróż) + 750 euro (na koszty zakwaterowania i utrzymania) (zakwaterowanie we własnym zakresie)


Zasady przyznawania stypendium:
1.Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są studenci studiów doktoranckich stacjonarnych, którzy nie korzystali wcześniej ze stypendium doktoranckiego DAAD
2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 5 października 2018 roku
• CV w języku niemieckim
• Plan pobytu na stypendium w języku niemieckim
• Krótki opis tematu pracy doktorskiej w języku niemieckim
• Opinia kierownika studium doktoranckiego

Powyższe dokumenty stanowią także kryteria do oceny danego kandydata.
4.Oceny dostarczonych dokumentów dokonuje specjalnie w tym celu powołana Komisja

Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie dokumentów aplikacyjnych do 5 października b.r. do biura PNFA (budynek A, pokój nr 16 od 8.00 do 14.00). Kontakt: tel. 22 564 93 86, gwandel@sgh.waw.pl.

Archiwum