Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Współpracy Międzynarodowej :
Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wymiana bilateralna naukowców: Polska-Włochy

2018-09-28 kategoria: Pracownicy Badania naukowe 

Wymiana bilateralna naukowców
Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.
Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:
  • uczelnie;
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Polski.
Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch
– nabór wniosków od 17.09.2018 do 31.10.2018 do godziny 15.00
 

 

Archiwum