Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Współpracy Międzynarodowej :
Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wykład Prof. Nęcki „Czy IQ się liczy?" 17.03.2017.

2017-03-14 kategoria: Studenci przyjeżdżający Pracownicy informacja wykład 

Oddział Warszawski Towarzystwa Naukowego „Societas Humboldtiana Polonorum” zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe – Deutsch–Polnische Wissenschaftliche Begegnungen”.  Współorganizatorami cyklu są Niemiecki Instytut Historyczny (DHI) w Warszawie oraz Przedstawicielstwo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Warszawie i Ambasada Republiki Federalnej Niemiec.

Temat Wykładu „Czy IQ się liczy? O znaczeniu zdolności intelektualnych w życiu człowieka”,

Inteligencja jest ogólną i podstawową zdolnością umysłową. Ogólną – bo przejawia się w niemal każdej sytuacji wymagającej zmagania się z nowością lub złożoności, a podstawową – bo leży u podłoża zdolności bardziej szczegółowych, determinując ich poziom. Mimo złożoności tego zjawiska, w badaniach empirycznych bardzo często używa się uproszczonej miary ogólnej i podstawowej zdolności umysłowej, zwanej ilorazem inteligencji (intelligence quotient, IQ). Wykład będzie poświęcony prezentacji badań dotyczących wartości predyktywnej ilorazu inteligencji. Będzie mowa o tym, czy na podstawie IQ można przewidywać różne przejawy sukcesu życiowego, takie jak wykształcenie, poziom dochodów, stan zdrowia i ogólne zadowolenia z życia. Wykład będzie też okazją do refleksji nad istotą inteligencji i sposobami jej mierzenia.


Wykład odbędzie się 17 marca 2017 r. (piątek) o godz. 18.oo w Sali konferencyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Pałac Karnickich, Al. Ujazdowskie 39.
Po wykładzie organizatorzy zapraszają na spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem. 
R.S.V.P. do  13 marca  2017 roku,  wielgat@ibb.waw.pl


 

Archiwum