Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Programów Międzynarodowych :
Centrum Programów Międzynarodowych

Dodatkowe nabory na krajowe wizyty studyjne #SGH4U

2019-05-19 kategoria: Pracownicy 

Centrum  Programów  Międzynarodowych  SGH,  w  związku  z  realizacją  Projektu  pt.:  „Rozwój kompetencji  kadry  naukowej,  dydaktycznej  i  administracyjnej:  optymalizacja  modelu  obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie (#SGH4U)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy –Welcome to Poland realizowanego w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18 OGŁASZA NABÓR DO UDZIAŁU W WIZYTACH STUDYJNYCH REALIZOWANYCH w:

  • Uniwersytet Ekonomiczny  w  Katowicach, 
  • Politechnice  Gdańskiej, 
  • Uniwersytecie  Wrocławskim,
  • Politechnice  Łódzkiej

dla pracowników  Szkoły  Głównej  Handlowej  w  Warszawie zajmujących się obsługą studentów zagranicznych i/lub problematyką wielokulturowości.

Termin składania zgłoszeń: 31 maja 2019 r. (piątek)

Osobą kontaktową jest p. Agnieszka Wądołowska-Marczewska

Szczegółowe informacje o wizytach studyjnych wraz z dokumentami do pobrania (założenia, regulamin, zgłoszenie) znajdują się na stronie Nabory.

Archiwum