Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Projekty edukacyjne : Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja
Projekty edukacyjne
 

 Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja

 
Projekt pt. "Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja. Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych" współfinansowany był ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” i realizowany był w partnerstwie z Miastem Bełchatów - Liderem Projektu.

Celem projektu była poprawa jakości świadczonych usług oraz wzrost efektywności obsługi klienta przez podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa. Program zakładał kompleksowe przeszkolenie 173 pracowników Urzędu dzięki realizacji 26 szkoleń prowadzonych przez Partnera Projektu, Szkołę Główną Handlową w Warszawie metodą tradycyjną oraz blended learning. Kursy objęły m.in. zagadnienia profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania czasem, przeprowadzania oceny pracowniczej, zarządzania wiedzą, a także rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, audytu wewnętrznego, zamówień publicznych i prawa pracy.

W trakcie projektu przeszkolonych zostało 173 pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa.

Rezultaty „twarde” projektu to:
  • 594 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach tradycyjnych (T), w stosunku do zakładanych 460 (przyrost o 29%); 
  • 1141 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach realizowanych metodą blended learning (BL), w stosunku do zakładanych 1015 (przyrost o 12%);    
  • 32 świadectw potwierdzających udział w szkoleniach językowych, w stosunku do zakładanych 29 (przyrost o 10%).
Rezultaty „miękkie” projektu zaprezentowano na poniższej grafice:Czas trwania projektu: 1.10.2008 r. – 31.12.2010 r.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://puna.e-sgh.pl/