Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
O nas : Wystąpienia konferencyjne
O nas
 

 Wystąpienia konferencyjne

 

Centrum promuje również e-edukację i kształcenie ustawiczne podczas konferencji, seminariów, zebrań w katedrach, na spotkaniach ze studentami, a także poprzez reklamy w czasopismach i tablicach informacyjnych.Przykłady wystąpień:
 • P. Bołtuć, What would it take for a machine to have non-reductive consciousness?​, International Society for Information Studies Summit Gothenburg 2017, Goeteborg, Szwecja, 12-13 June 2017
 • K. Mikołajczyk, Internet w edukacji dorosłych, III Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny, Warszawa, 12-13 czerwca 2017 r.
 • K. Mikołajczyk, Nowoczesna, otwarta, (neuro)edukacja. Konferencja FOR pt. "Edukacja ekonomiczna a społeczeństwo obywatelskie", Warszawa, 25 maja 2017 r.
 • K. Mikołajczyk, Rola internetu w upowszechnianiu edukacji szkolnictwa wyższego, IX Forum informatycznego zarządzania uczelnią. Narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej, Warszawa, 18 października 2016 r.​
 • K. Mikołajczyk, Brain-Based Learning - nowe spojrzenie na proces kształcenia, Kongres Rozwoju Edukacji, Warszawa, 18-19 listopada 2015 r.
 • J. Tabor-Błażewicz, Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, konferencja "Kreatywność i przedsiębiorców w zarządzaniu organizacjami", Warszawa, 18 listopada 2015 r.
 • K. Mikołajczyk, Blended-learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość, konferencja "Edu IT Trends. Nowoczesne technologie dla szkół wyższych", Warszawa 22 października 2015 r.
 • K. Mikołajczyk, E-learning w uczelni wyższej z wykorzystaniem autorskich aplikacji e-sgh, V Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią "Edukacja cyfrowa w szkolenictwie wyższym. Technologie i uwarunkowania organizacyjne e-learningu", Warszawa, 8 października 2014 r.
 • M. Zając, W poszukiwaniu alternatywnych form zajęć akademickich, III Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, 9-10 października 2013 r.
 • M. Zając, Elementy aktywizujące w kursach online, IX Konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", Wrocław, 22 listopada 2012 r.
 • K. Mikołajczyk, K. Pietraszek, Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań, „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”, Warszawa, 13-15 czerwiec 2012 r.
 • K. Mikołajczyk, Specyfika procesu dydaktycznego w e-learningu na przykładzie wykładów online w SGH, VIII Konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", Kraków, 17 listopada 2011 r.
 • M. Zając, Nowe środki czy nowe metody dydaktyczne? Rola technologii społecznościowych i mobilnych, VIII Konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", Kraków, 17 listopada 2011 r.
 • J. Tabor, Prezentacja metodologii, rezultatów oraz oceny przeprowadzonych szkoleń w projekcie "Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja", konferencja "Fundusze unijne impulsem do rozwoju potencjału administracji publicznej", 15 grudnia 2010 r.
 • K. Witek, Trendy Web 2.0 w e-learningu, IX Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 25-26 listopada 2010 r.
 • O. Biaduń, „Kafeteria edukacyjna” – przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych, VII Konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", Warszawa, 18 listopada 2010 r.
 • J. Tabor, Sukces dzięki talentom - dobre praktyki wspierania rozwoju kreatywnych pracowników, konferencja „Kreatywny pracownik. Kapitał dla innowacyjnej organizacji”, 22 października 2010 r.
 • B. Majewski, prezentacja projektu Olimpiada Przedsiębiorczości w ramach oferty SGH dla licealistów z II Liceum Ogólnokształcącego z Łomży, 19 października 2010 r.
 • K. Mikołajczyk, Rola kształcenia zdalnego w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, w kontekście prognozowanych zmian demograficznych, konferencja naukowa pt. "Organizacja i dydaktyczna skuteczność wyższych studiów niepaństwowych", Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 27-28 września 2010 r.
 • M. Zając, Jakość e-edukacji, konferencja "E-learning wyzwaniem dla bibliotek", Warszawa, 4-15 września 2010 r.
 • M. Zając, Kształcenie nauczycieli i szkoleniowców stosujących metody e-learningu, seminarium "E-learning w programie Leonardo da Vinci", Warszawa, 28 maja 2010 r.
 • M. Zając, Edukacja ukryta w sieci, konferencja "Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela", Kraków, 22-23 kwietnia 2010 r.
 • K. Mikołajczyk, Nowoczesne formy kształcenia zdalnego, XVIII Dydaktyczna nonferencja naukowa pt. "Kształcenie zdalne - tradycja i współczesność w 100-lecie urodzin Elżbiety Zawackiej", Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 9-10 listopada 2009 r.
 • S. Zalewska, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jako przykład nauczania permanentnego dzieci i ich rodziców, międzynarodowa konferencja naukowa "Edukacja XXI Wieku", Zakopane, 21-23 października 2009 r.
 • J. Tabor, Kulturowe aspekty zarządzania talentami, międzynarodowa konferencja naukowa "Prospołeczne Instrumenty Zarządzania Organizacjami", UJ, Kraków, 15-16 października 2009 r. 
 • M. Zając, E-learning 2.0 a style uczenia się, IX konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka", PJWSTK, Warszawa, 17-19 czerwca 2009 r.
 • M. Dąbrowski, Kryteria oceny kursu internetowego SEA, seminarium Komisji Akredytacyjnej FPiAKE, SGH Warszawa, 16 grudnia 2008 r.
 • K. Mikołajczyk, Kształcenie ustawiczne zorientowane na warunki nowej rzeczywistości rynku pracy, Konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy pt. „Kształcenie ustawiczne - szansa czy konieczność na współczesnym rynku pracy”, Centrum Szkoleniowe Falenty, 21 listopada 2008 r.
 • J. Tabor, Zarządzanie talentami jako funkcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, IV Ogólnopolska Konferencja "Współczesne zjawiska w gospodarce", Toruń, 21-22 listopada 2008 r.
 • M. Zając, Kryteria oceny kursu Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego, Centrum e-Learningu UEK, Kraków, 20 listopada
  2008 r.
 • K. Mikołajczyk, Różnorodność form procesu dydaktycznego z zastosowaniem blended learning, XVII Dydaktyczna Konferencja Naukowa pt. „Procesy kształcenia jako podstawa modernizacji współczesnej dydaktyki”, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 17-18 listopada 2008 r.
 • M. Zając, E-edukacja ujarzmiona, czyli parę zdań o standardach SEA, V Konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", Poznań, 13 listopada 2008 r.
 • A. Orzeszkowska, Projekt „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy”, szkolenie "Edukacja ekonomiczna w szkole podstawowej", Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sulejówku, 16 października 2008 r.
 • M. Zając, Learning Styles as a Tool for Personalization in Online Learning, International Conference on Information Communication Technologies in Education, Korfu, Grecja, 10-12 lipca 2008 r.
 • M. Zając, Indywidualne e-nauczanie, Zakopiańska Konferencja Andragogiczna, Zakopane, 3-4 kwietnia 2008 r.
 • M. Dąbrowski, Stan rozwoju e-learningu w Polsce, wykład dla beneficjentów projektu "Mentoring poprzez IT", Centrum Promocji Kadr, Konstancin-Jeziorna, 7 lipca 2007 r.
 • W. Zieliński, M. Dąbrowski, J. Mischke, E-nauczanie w uczelni - warunki konieczne, VII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, model, narzędzia, praktyka, Warszawa 20-23 czerwca 2007 r.
 • R. Neczaj, Czynniki dydaktyczne a efektywność kształcenia wspieranego technologią internetową, VII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, model, narzędzia, praktyka, Warszawa 20-23 czerwca 2007 r.
 • M. Zając, A. Sitarska-Piwko, A. K. Stanisławska-Mischke, P. Stencel, Zakres i standardy oceny jakości e-kursów, VII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, model, narzędzia, praktyka, Warszawa 20-23 czerwca 2007 r.
 • P. Bołtuć, Self-Directed Multidisciplinary Learning in Liberal Studies Program at the University of Illinois at Springfield, Excellence Models for a global university network, Kraków, 21 marca 2007 r.
 • M. Zając, Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie "Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning", Konferencja podsumowująca projekt "Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning", Świętochłowice, 15 marca 2007 r.
 • K. Turek, R. Neczaj, E-edukacja szansą na unowocześnienie procesu kształcenia akademickiego, XV Konferencja Dydaktyczna pt. Modernizacja dydaktyki. Aksjologia i informatyka, Płock, 11 grudnia 2006 r.
 • M. Dąbrowski, K. Turek, M. Zając, Blended learning w administracji publicznej na przykładzie Powiatowych Urzędów Pracy, III Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Kraków, 16 listopada 2006 r.
 • P. Bołtuć, Edukacja internetowa od przedszkola do studiów wyższych z perspektywy amerykańskiej; B. Majewski, Multimedia w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Sulejówek, 13 listopada 2006 r.
 • M. Zając, Personalization of online teaching based on Learning Styles Theory, Seminarium naukowe, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, 12 października 2006 r.
 • M. Dąbrowski, Profil akademicki i szkoleniowy w kształceniu na odległość, E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, Gdańsk, 2 czerwca 2006 r.
 • M. Zając, Quality approach to blended learning at Warsaw School of Economics - a case study, EDEN 2006 Annual Conference "E-competences for life, employment and innovation", Wiedeń, Austria, 14-17 czerwca 2006
 • M. Zając, E-learning - szansa czy utrudnienie?, VI Międzynarodowa Konferencja "Media a Edukacja", Poznań, 12-14 czerwca 2006 r.
 • M. Zając, Indywidualizacja w e-learningu jako sposób podniesienia jakości nauczania, VI Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Warszawa, 1-3 czerwca 2006 r.
 • M. Dąbrowski, Akademicki e-learning dla administracji publicznej, Konferencja Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny, Badania Potencjału Regionu, Kazimierz Dolny, 27-29 kwietnia 2006 r.
 • M.Zając, Metodyka nauczania przez Internet, Konferencja "E-learning - nowoczesne narzędzie szansą nauczyciela na rynku pracy", MISTiA, Kraków, 21 kwietnia 2006 r.
 • M. Zając, E-learning dla zaawansowanych, czyli o potrzebie oceny jakości kształcenia online, II Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa, 17 listopada 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH, II Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa, 17 listopada 2005 r.
 • M. Zając, The profile of e-learning activity at Warsaw School of Economics, EDEN Annual Conference Lifelong E-learning, Helsinki, Finlandia, 20-23 czerwca 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Organizacja procesów e-learningowych w uczelni ekonomicznej, na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, III Konferencja z cyklu Elektronizacja nauczania pt. Pomiędzy teorią a praktyką szkoleń elektronicznych, 16 czerwca
  2005 r.
 • M. Dąbrowski, Rozwój e-edukacji w europejskich uniwersytetach, Seminaria CREN SGH, 14 czerwca 2005 r.
 • R. Neczaj, K. Turek, E-learning jako forma samokształcenia na przykładzie platformy e-sgh, VIII Nadmorskie seminarium dydaktyczne Procesy uczenia się i ich efektywność, Międzyzdroje 6-7 czerwca 2005 r.
 • M. Zając, Evaluation of online courses at Warsaw School of Economics, V Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Politechnika Warszawska, Warszawa, 3-5 czerwca 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Prowadzenie zajęć online w modelu seminaryjnym. Możliwości wdrożenia modelu w ramach zajęć online e-sgh.pl, Seminaria CREN SGH, 24 maja 2005 r.
 • R. Neczaj, K. Turek, Metodyka e-sgh, przykład zastosowanych modeli i struktur dydaktycznych, Seminaria CREN SGH, 24 maja
  2005 r.
 • M. Dąbrowski, Rola edukacji i e-edukacji w rozwoju idei społeczeństwa wiedzy, Seminarium Perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, SGH-PTE, 16 maja 2005 r.
 • M. Dąbrowski, M. Zając, Problemy we wdrażaniu rozwiązań e-learningowych w oparciu o doświadczenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, seminarium E-learning a nauczanie tradycyjne. Modele relacji, Lublin 6 maja 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Academic e-Learning in Poland, wykład dla pracowników University of Illinois, Springfield, 28 kwietnia 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Platforma e-learningu dla wyższej uczelni, Konferencja Informatyczne zarządzanie uczelnią, Centrum Promocji Informatyki, Poznań, 19 kwietnia 2005 r.
 • R. Neczaj, Przykład aplikacji do wspólnej pracy - terminarz, Seminaria CREN SGH, 18 kwietnia 2005 r.
 • K. Turek, EFO - Elektroniczny Formularz Oceny jako narzędzie wspierania prowadzenia ćwiczeń, Seminaria CREN SGH, 18 kwietnia 2005 r.
 • M. Zając, Przykład aplikacji wspierającej budowę interaktywnych testów Hot Potatoes, Seminaria CREN SGH, 18 kwietnia 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Charakterystyka trybów i typów w e-edukacji, działalności SGH oraz projektu szkolenia pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach, Świętochłowice, 15 kwietnia 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Platforma e-sgh - charakterystyka systemu i metod tworzenia treści, prezentacja dla pracowników Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, 11 kwietnia 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Rozwój działalności e-edukacyjnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Konferencja Wirtualne Campusy - nowy wymiar edukacji, KRUN-PTI-WMS-ZSB, Warszawa, 1 kwietnia 2005 r.
 • R. Neczaj, Rozwój wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji akademickiej - na przykładzie Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH, Konferencja Unowoczenianie procesu kształcenia dorosłych, Zakopane, 31 marca - 1 kwietnia 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Tworzenie i prowadzenie zajęć online, proces budowy treści w CREN SGH, Seminaria CREN SGH, 23 marca 2005 r.
 • R. Neczaj, Różnorodność stylów nauczania i uczenia się, Seminaria CREN SGH, 23 marca 2005 r.
 • M. Zając, Tworzenie podręczników multimedialnych i ich wykorzystanie w e-edukacji, Seminaria CREN SGH, 23 marca 2005 r.
 • M. Dąbrowski, e-sgh - kierunki działania, komponenty platformy, prezentacja dla pracowników Centrum Nauki Języków Obcych SGH, 9 marca 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Działalność SGH w zakresie e-learningu - kierunki rozwoju, Seminaria CREN SGH, 1 marca 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Platforma e-sgh główne komponenty i ich wykorzystanie, Seminaria CREN SGH, 1 marca 2005 r.
 • R. Neczaj, Specyfika procesu uczenia się dorosłych a metodyka e-learningu, Seminaria CREN SGH, 1 marca 2005 r.
 • M. Zając, Wstęp do dydaktyki e-edukacji, Seminaria CREN SGH, 1 marca 2005 r.
 • M. Dąbrowski, wystąpienie w programie Przedsiębiorstwo przyszłości - laboratorium w telewizji EDUSAT, 4 lutego 2005 r.
 • M. Dąbrowski, Aktywność uczelni w zakresie e-edukacji na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Katowice, 18 listopada 2004 r.