Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Biblioteczka

 
Prezentujemy Państwu zasoby naszej biblioteczki z zakresu e-edukacji. Biblioteczka stale się powiększa, wkrótce pojawią się nowe pozycje.

Wymienione niżej publikacje są dostępne na miejscu, w siedzibie Działu. Jeśli któraś z pozycji zainteresuje Państwa, prosimy o kontakt dre@sgh.waw.pl.

 • Action learning, K. Weinstein-Fitzgerald, Petit
 • Affective and Emotional Aspects of Human-Computer Interaction, red. M. Pivec, IOS Press
 • Akademia on-line, red. J. Mischke, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź
 • Akkreditirung im Hochschulraum Europa, S. Schwarz, D.F. Westerheijden, M.Rehburg, UVW
 • Badania społeczne w praktyce, E. Babbie, PWN
 • Bariery w komunikowaniu się i społeczeństwo (dez)informacyjne, M. Golka, PWN
 • Bogactwo sieci, Y. Benkler, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Edukacja, Wydawnictwo Murator
 • Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych - podstawowe problemy, A. Frąckowiak, K. Pleskot-Makulska, J. Półturzycki, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Edukacja ekonomiczna w polskich szkolach ponadgimnazjalnych, CODN, NBP
 • Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech. Studium przypadku Berlin/Brandenburgia, W. Gieseke, K. Opelt, H. Stock, I. Börjesson, Uniwersytet Humboldta
 • Edukacja medialna, J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, red. S. Juszczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Edukacja na odległość, S. Juszczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki, R. Góralska, J. Półturzycki, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim, A. Matlakiewicz, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Edukacja w cyberprzestrzeni. Paradygmaty współczesnego kształcenia na odległość, I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, Wydawnictwo KUL
 • Education goes global!, B. Siwińska, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Pilch, Wydawnictwo Żak
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, red. T. Pilch, Wydawnictwo Żak
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, red. T. Pilch, Wydawnictwo Żak
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Wydawnictwo Żak
 • E-learning: experiences, cases, projects, A. Grabowska, W. Cellary, AE Poznań
 • E-Learning Initiatives in China, red. H. Spencer-Oatey, Hong Kong University Press
 • E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, WSB
 • E-uslugi a społeczeństwo informacyjne, A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, Difin
 • Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, PWE
 • Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia, J. Michałek, M. Zając, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Innowacyjność w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych, red. W. Horyń, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Instytucjonalne formy edukacji dorosłych w drugiej Rzeczpospolitej, red. E. Sapia-Drewniak, A. Stopińska-Pająk, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Jakość kształcenia uniwersyteckiego - ujęcie pedagogiczne, A. Krajewska, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
 • Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, red. S. Doroszewicz, A. Kobylińska
 • Język Nowych Mediów, L. Manovich, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych, T. Huk, Difin
 • Komunikacja językowa w Internecie, J. Grzenia, PWN
 • Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Kształcenie na odległość, J. Bednarek, E. Lubina, PWN
 • Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, A. Mayo, Oficyna Ekonomiczna
 • Krzemowe Remedium, Stall Clifford, Dom Wydawniczy Rebis
 • Kto tworzy Internet?, Wydawnictwo Murator
 • Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin
 • Nanonauki i nanotechnologie, red. A. Mazurkiewicz, Wydawnictwo ITE
 • Nauczyciel andragoga na początku XXI wieku, red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • (Nie)profesjonalny rynek uslug szkoleniowych w Polsce, H. Paluch, AE Poznań
 • Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, S. Whiddett, S. Hollyforde, Oficyna Ekonomiczna
 • Modele i metody zarządzania procesem otwartego nauczania zdalnego, P. Różewski, E. Kusztina, O. Zaikin, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 • Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, red. L. Kiełtyka, Difin
 • Ocena efektywności szkoleń, P. Bramley, Oficyna Ekonomiczna
 • Open content. Zagadnienia prawne, P. Wasilewski, Wolters Kluwer
 • Pedagogika Społeczna, A. Radziewicz-Winnicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Pedeutologia, H. Kwiatkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Planowanie i projektowanie szkoleń, L. Rea, Oficyna Ekonomiczna
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, D. Kurzyna-Chmiel, Wolters Kluwer
 • Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, J. E. Karney, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Pomiar wyników kształcenia, B. Niemierko, WSPiP
 • Praca oparta na wiedzy, D. Jemielniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Procesy uczenia się i ich uwarunkowania, red. F. Brzeziński, K. Denek, J. Świrko-Pilipczuk, Uniwersytet Szczeciński
 • Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka. Społeczność Internetu, R. Tadeusiewicz, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit
 • Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, red. G. Polok, AE Katowice
 • Przyszłość pracy, Ettore Gelpi, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Uniwersytety trzeciego wieku w Warszawie, K. Lubryczyńska, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Re: internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i intrepretacje, red.  Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zając, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, M. Pluta-Olearnik, PWE
 • Słownik pedagogiczny, Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, PWN
 • Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, T. Bialobłocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L.W. Zacher, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Społeczeństwo sieci, M. Castells, PWN
 • Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności?, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka
 • Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku, J.K. Thieme, Difin
 • Systemy zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym, red. D. Wosik, AE Poznań
 • Technologia informacyjna w polskiej edukacji, red. B. Siemieniecki, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Technologia informacyjna w polskiej szkole, B. Siemieniecki, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Technologie i systemy informatyczne w gospodarkach opartych na wiedzy, red. E. Ziemba, WSB
 • Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, red. L. Kiełtyka, Difin
 • Technologiczna codzienność. Internet - bank - telewizja, P. Żabicki, Wydawnictwo Trio
 • Web 2.0. Przewodnik po strategiach, A. Shuen, Helion
 • Wielka sieć. E-esesje z socjologii Internetu, K. Krzysztofek, M. Podgórski, M. Grabowska, A. Hupa, M. Juza, Wydawnictwo Trio
 • W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkonictwa wyższego nie tylko w Polsce, J. Chłopecki, S. Paszczyński, T. Pomianek, Wyższa Szkoła Infromatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi, K. Waćkowiak, J.M. Chmielewski, Helion
 • Zarządzanie placówką oświatową, K. Gawroński, A. Stefan, Wolters Kluwer
 • Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Czasopisma prezentujące problematykę kształcenia ustawicznego:
 • Adult education and development, No 64, 2005, red. Heribert Hinzen, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association
 • Adult education and development, No 65, 2005, red. Heribert Hinzen, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association
 • Adult education and development, No 66, 2005, red. Heribert Hinzen, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association
 • Edukacja dorosłych, nr 1-2 (42-43) 2004, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Edukacja dorosłych, nr 2-3 (47-48) 2005, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Edukacja dorosłych, nr 4 (49) 2005, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Rocznik andragogiczny 2003, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Rocznik andragogiczny 2005, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Toruńsko-Płockie Studia dydaktyczne, t.19,2006, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Biblioteka Redakcji dwumiesięcznika „e-mentor”. Wymienione niżej publikacje są dostępne na miejscu, w siedzibie Działu. Jeśli któraś z pozycji zainteresuje Państwa, prosimy o kontakt dre@sgh.waw.pl.
 • Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu, M. Kapias, A. Lipski, ks. G. Polok, Wyd. UE w Katowicach
 • Alianse strategiczne, J. Cygler, Difin
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, G. Gierszewska, M. Romanowska, PWE
 • Best of EDEN 2011, Special Issue of the European Journal of Open, Distance and E-Learning, red. A. Szucs, U. Bernath, EDEN
 • Biznes w internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych, T. Bonek, M. Smaga, Wolters Kluwer
 • Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzędziach WEB 3.0, M. Tasner, Wolters Kluwer
 • Blogowanie, J.W. Rettberg, PWN
 • Chiny światowym hegemonem?, A. Brunet, J.-P. Guichard, Studio EMKA
 • Coaching inteligencji emocjonalnej, S. Neale, L. Spencer-Arnell, L. Wilson, Wolters Kluwer
 • Coaching kadry kierowniczej. Dopasowanie usług coachingowych do kontekstu i potrzeb przedsiębiorstwa, S. McAdam, Wolters Kluwer
 • Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, red. J. Kasprzycki-Rosikoń, J. Piątkowski, Helion
 • Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, D. Tapscott, WAiP
 • Czas na feedback dla oświaty, J. Radwańska, Difin
 • Czego nie nauczyłem się na studiach biznesowych. Zarządzanie w prawdziwym świecie, J.B. Barney, T.G. Clifford, Wolters Kluwer
 • Czym (nie)jest coaching? Prawdy i mity o coachingu, M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, S. Monostori, GWP
 • Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, S. Lachowski, Studio EMKA
 • Dydaktyka. Podręcznik akademicki, C. Kupisiewicz, Impuls
 • Dyskursy młodych andragogów, t. 12, red. S. Słowińska, Uniwersytet Zielonogórski
 • E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie, M. Dutko, Helion
 • E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II, M. Dutko, Helion
 • Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, J. Cieślik, J. Guliński, K.B. Matusiak, A. Skala-Poźniak, PARP
 • Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych, S. Suchy, Difin
 • Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, H.A. Giroux, L. Witkowski, Impuls
 • E-government. Systemy informacji publicznej, M. Luterek, WAiP
 • Ekonomia i zarządzanie w pracach doktorantów, red. R. Sobieski, Oficyna Wydawnicza SGH
 • E-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej, U. Świerczyńska-Kaczor, Difin
 • E-turystyka. Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym, A. Pawlicz, PWN
 • E-wangeliści. Ucz się od najlepszych twórców polskiego internetu, T. Cisek, P. Nowacki, Helion
 • Firma w internecie. Poradnik subiektywny, T. Hipsz, Helion
 • Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów, D. Gray, S. Brown, J. Macanufo, Wolters Kluwer
 • Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów. Wydanie II, D. Gray, S. Brown, J. Macanufo, Wolters Kluwer
 • Godzina dziennie z e-mail marketingiem, J. Mullen, D. Daniels, Helion
 • Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, red. S. Wydymus, A. Głodowska, Difin
 • Harmonizacja talentów. Jak rekrutować pracowników, aby firma odnosiła sukcesy, J. Stedt, Wolters Kluwer
 • Inbound marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, B. Halligan, D. Shah, Helion
 • Informatycy i organizacje, A. Postuła, WAiP
 • Infrastruktura finansowa jako czynnik rozwoju gospodarczego, red. A.P. Balcerzak, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Inkubator przedsiębiorczości akademickiej, red. K. Zasiadły, J. Guliński, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
 • Innovation and Knowledge Management. Select Theoretical and Practical Issues, red. R. Żuber, Difin
 • Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, M. Dolińska, PWE
 • Innowacje w klastrach. Jak chronić własność intelektualną?, red. M. Perkowski, S. Rynkiewicz, PARP
 • Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0, E. Ślązak, E. Guzek, Wolters Kluwer
 • Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP
 • Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, W. Szpringer, Difin
 • Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, M. Nalazek, Difin
 • Jakość szkoleń w oświacie, J. Fazlagić, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, red. Z. Antczak, Difin
 • Kapitał społeczny. Przypadek Polski, M. Gajowiak, PWE
 • Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wolters Kluwer
 • Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna, A. Paszkiewicz, Difin
 • Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, B.E. Becker, M.A. Huselid, D. Ulrich, Wolters Kluwer
 • Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, J. Fazlagić, Helion
 • Kompetencje emocjonalne nauczyciela, J. Madalińska-Michalak, R. Góralska, Wolters Kluwer
 • Komunikacja mobilna. Nowe oblicza gospodarki, społeczeństwa i biznesu, red. M. Goliński, K. Polańska, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, red. A. Potocki, Wyd. UE w Krakowie
 • Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Difin
 • Korepetycje poznawcze. Rola pamięci roboczej i kontroli uwagi w przewidywaniu osiągnięć szkolnych, I. Krejtz, Sedno
 • Kształcenie komplementarne. Dydaktyka języków obcych, E. Gajek, D. Goltz-Wasiucionek, Wydawnictwo Uczelniane WSG
 • Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców, T. Serafin, Wolters Kluwer
 • Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, B. Adrjan, Impuls
 • Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, red. L.D. Czarkowska, Poltext
 • Marketing e-mailowy, S. Jenkins, Wolters Kluwer
 • Marketing mobilny, S. Konkol, Helion
 • Marketing partyzancki w mediach społecznościowych. 126 narzędzi w walce o pozycję w internecie, J.C. Levinson, S. Gibson, Wolters Kluwer
 • Matemagia. Tajniki pamięciowej matematyki, A. Benjamin, M. Shermer, Wydawnictwo Pierwsze
 • Matematyka dla kierunków ekonomicznych (wyd. II), H. Gurgul, M. Suder, Wolters Kluwer
 • Matematyka dla kierunków ekonomicznych (wyd. IV), H. Gurgul, M. Suder, Wolters Kluwer
 • Metoda projektów w nauczaniu języków obcych, M. Niemiec-Knaś, Impuls
 • Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. S. Doroszewicz, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Motywacja w uczelniach niepublicznych w Polsce, Ż. Geryk, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Myśleć jak pedagog, B. Śliwierski, GWP
 • Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie, B. Barszczewska, Wolters Kluwer
 • Najlepsze kampanie marketingu cyfrowego, D. Ryan, C. Jones, Wolters Kluwer
 • Nauczyciel, trener, coach, J. Kordziński, Wolters Kluwer
 • Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, D. Pankowska, Wydawnictwo UMCS
 • Nauki o zarządzaniu, S. Sudoł, PWE
 • Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego, G.S. Becker, R.A. Posner, Wolters Kluwer
 • Nowa era innowacji, C.K. Prahald, V. Ramaswamy, PWN
 • Nowe zarządzanie publiczne - skutecznośći efektywność, red. T. Lubańska, Difin
 • Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, G. Petty, GWP
 • Nowy profesjonalizm. Kultura profesjonalna informatyków - antropologia organizacji, L.D. Czarkowska, WAiP
 • Ocenianie efektów szkolenia, czyli metody i problemy ewaluacji, J. Woźniak, GWP
 • Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, red. L. Balcerowicz, Zysk i S-ka
 • O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów, A.M. Zawiślak, Poltext
 • Organizacja hiperarchiczna - czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie, R. Mrówka, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii, red. K.B. Matusiak, PARP
 • O zarządzaniu, społeczeństwie i gospodarce, P. Drucker, MT Biznes
 • Patologia transformacji, W. Kieżun, Poltext
 • Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, N. Carr, Helion
 • Polak w świecie finansów, D. Maison, PWN
 • Polski e-konsument. Typologia, zachowania, M. Jaciow, R. Wolny, Helion
 • Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej, red. A.P. Balcerzak, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Polskie osiągnięcia gospodarcze, red. J. Kaliński, WAiP
 • Prawo autorskie, 3. wydanie, J. Barta, R. Markiewicz, Wolters Kluwer
 • Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, A. Nowak-Far, Poltext
 • Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, red. M.A. Weresa, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Produkty i marki w opinii e-konsumentów, B. Kolny, M. Kucia, A. Stolecka, Helion
 • Projektowanie i realizacja szkoleń, A. Andrzejczak, PWE
 • Przechytrzyć social media, E. Bailyn, Helion
 • Przełomowe innowacje, C.M. Christensen, PWN
 • Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, red. I. Surina, Impuls
 • Przewodnik po e-learningu. Wydanie IV, M. Hyla, Wolters Kluwer
 • Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, M. Ledzińska, E. Czerniawska, PWN
 • Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, red. J. Pyżalski, D. Merecz, Impuls
 • Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki - innowacje - korporacje transnarodowe, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Difin
 • Rola studentów w zarządzaniu szkołą wyższą, red. P. Bielecki, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, E. Filipiak, GWP
 • Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, red. T. Rostowska, A. Jarmołowska, Difin
 • Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych, C. Grabarczyk, Impuls
 • Rozwój zasobów ludzkich, J.J. Matthews, D. Megginson, M. Surtees, Helion
 • Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, A. Zgrzywa-Ziemak, R. Kamiński, Difin
 • Rynek książki w Polsce 2010. Dystrybucja, Ł. Gołębiewski, K. Frołow, P. Waszczyk, Biblioteka Analiz
 • Rynek książki w Polsce 2010. Papier, P. Dobrołęcki, Biblioteka Analiz
 • Rynek książki w Polsce 2010. Poligrafia, T. Nowak, E. Tenderenda-Ożóg, Biblioteka Analiz
 • Rynek książki w Polsce 2010. Who is who, P. Dobrołęcki, E. Tenderenda-Ożóg, Biblioteka Analiz
 • Siła pozytywnych opinii. Jak efektywnie wykorzystać najlepszy kanał informacyjny do reklamy Twojej firmy, J. Jantsch, MT Biznes
 • Sklepy internetowe. Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów, M. Feldy, Wolters Kluwer
 • Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, A. Miotk, Helion
 • Społeczna odpowiedzialność uczelni, M. Geryk, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, M. Geryk, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Społeczne aspekty nowych mediów, J. van Dijk, PWN
 • Steve Jobs - sekrety innowacji. Zupełnie inaczej - reguły przełomowego sukcesu, C. Gallo, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
 • Strategie zarządzania wiedzą, G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska, PWE
 • Student we współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność, red. D. Pauluk, Impuls
 • Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, R. Otręba, Wolters Kluwer
 • Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Poltext
 • System wynagradzania nauczycieli, K. Lisowski, Wolters Kluwer
 • Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, M.A. Weresa, PWN
 • Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły, T. Konarska, Wolters Kluwer
 • Technostarterzy. Dlaczego i jak?, J.G. Wissema, PARP
 • Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9, W.H. Rice IV, Helion
 • Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, H. Izdebski, J.M. Zieliński, Wolters Kluwer
 • Utopijny uniwersytet, W. Szafrański, Wydawnictwo Nauka i Innowacje
 • Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia wybrane, red. A. Mokrysz-Olszyńska, B. Targański, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja. Filary. Dobre praktyki, J. Brdulak, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Wokół mediów ery Web 2.0, B. Jung, 
 • Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty, M. Szymańska, Difin
 • Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, red. E. Bielawska-Batorowicz, PWE
 • Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, R. Drozdowski i in., PARP
 • Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, M. Juchnowicz, PWE
 • Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza, red. L. Balcerowicz, A. Rzońca, CH Beck
 • Zakamarki marki, P. Tkaczyk, Helion
 • Zakupy w sieci dla seniorów, B. Danowski, Helion
 • Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów, M. Karlik, Poltext
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, D. Lewicka, PWN
 • Zarządzanie kreatywnymi pracownikami. Naucz się wykorzystywać ich talent, G. Torr, Wolters Kluwer
 • Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, K. Piwowar-Sulej, Wolters Kluwer
 • Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, A. Drapińska, PWN
 • Zarządzanie rozwojem szkoły, J. Kordziński, Wolters Kluwer
 • Zarządzanie talentami. Wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników, A. Robertson, G. Abbey, Wolters Kluwer
 • Zarządzanie wiedzą, J. Trajer, A. Paszek, S. Iwan, PWE
 • Zarządzanie wiedzą o czynnikach ludzkich w organizacji, W. Karwowski, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Zarządzanie wiedzą w administracji celnej w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego, K. Raczkowski, Difin
 • Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, red. M. Morawski, M. Prudzielnica, Wyd. UE Wrocław
 • Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Difin
 • Życie wirtualne dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi, D. Jemielniak, Poltext
Na stronie prezentujemy również zasoby biblioteczne Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z zakresu m.in. jakości kształcenia. Wymienione niżej publikacje są dostępne na miejscu, w siedzibie Fundacji. Jeśli któraś z pozycji zainteresuje Państwa, prosimy o kontakt fpake@sgh.waw.pl.
 • Akademicka Komisja Akredytacyjna - system oceny jakości kształcenia i akredytacji w szkolnictwie wyższym, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji
 • Akademickie Forum Dyskusyjne 1994-1996. Problemy i wnioski, red. E. Chmielecka, SGH
 • Akredytacja - Krajobraz Polski, red. E. Chmielecka, FEP
 • Akredytacja Kształcenia Menadżerskiego, Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM
 • Badania nad edukacją ekonomiczną dla gospodarki rynkowej w Posce, J. Beksiak, E. Chmielecka, E. Czarny, B. Łapkowska-Baster, R. Musialik, E. Nojszeska, D. Świerczyńska-Jelonek, Adam Translations
 • Bulletin 17 June 2002, EFMD
 • Bulletin nr 15 October 2001, red. M. Plompen, EFMD
 • Deliberating a Happier Europe. A tentative liberal-conservative vision, R. Galar, K. Pawłowski, Hof
 • Dynamika procesów prywatyzacji, J. Matuszewski, Instytut Gospodarki Światowej
 • Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, red. I. Białecki, MEN
 • Efektywność funkcjonowania zachodnioeuopejskich instytucji akademickich, red. R.Z. Morawski, Instytut Spraw Publicznych
 • Elementarz zarządzania przez jakość, M. Recha, Alfa Wero
 • Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, red. A. Brzezińska, J. Brzeziński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
 • Finansowanie i Zarządzanie Szkolnictwem Wyższym Polska-Holandia, red. M. Dąbrowa-Szefler, M.  Pastwa, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski
 • Informator, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Informator, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
 • Informator 2000, UKA, UMCS
 • Informator 2001, UKA, UMCS
 • Informator 2001/2002, SGH
 • Informator 2002/2003, SGH
 • Informator 2003/2004, SGH
 • Informator 2002, red. Z. Ratajczak, M. Maruszczyk, UKA
 • Informator 2004, UKA
 • Informator 2002, FPAKE
 • Instytut Badawczy - Fundacja Rektorów Polskich, red. J. Woźnicki, KRASP
 • Jakość kształcenia i akredytacja w szkolnictwie wyższym w Polsce, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji
 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, P. Wach; Phare, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
 • Jakość w Szkolnictwie Wyższym, red. E. Wnuk-Lipińska, M. Wójcicka, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski
 • Kadencje rektorskie 1990-1996 , red. E. Chmielecka, Instytut Spraw Publicznych
 • Kierunki studiów ekonomicznych - stan obecny i propozycje zmian, red. E. Panek, FPAKE, FEP, UKA
 • Korzyści dla sektora edukacji w Polsce, Europejski Fundusz Społeczny
 • KRASP - Informator, KRASP
 • Mierzenie jakości pracy liceum - Poradnik, I. Dzierzgowska, M. Kalinowska, CODN
 • Model Publiczny Szkoły Wyższej, red. J. Woźnicki, KRASP
 • Model Zarządzania Publiczną Instytucją Akademicką, red. J. Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych
 • Nauka i Szkolnictwo Wyższe 5/95, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski
 • O etosie nauczyciela akademickiego, red. J. Filek, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Obszar, cele i formuła instytucjonalnych badań nad szkolnictwem, red. J. Woźnicki, KRASP
 • Procesy samooceny, H.R. Kells, Wyd. UMCS
 • Promocja jakości studiów w drodze międzyuczelnianej certyfikacji i dyplomów dla studiów z zakresu ekonomii i zarządzania, ORSE
 • Prywatyzacja Szkolnictwa Wyższego w Polsce, red. B. Misztal, Stowarzyszenie Rektorów i Załorzycieli Uczelni Niepaństwowych
 • Przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, red. M. Wieteska-Rostek, Forum Spraw Publiczych
 • Rola wyższej uczelni w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, FEP
 • Seminarium: Uczelnie i ich otoczenie, możliwości i formy współdziałania, ORSE, OPA
 • System akredytacji programów kształcenia menadżerskiego 1998, Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM
 • System akredytacji programów kształcenia menadżerskiego 2001, Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM
 • System Oceny Jakości Kształcenia w Szkołach Wyższych, J. Kawecki, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
 • System zapewniania jakości kształcenia w WSHE w Łodzi, T. Saryusz-Wolski, R. Figlewicz, Wyd. WSHE
 • Szkolnictwo Wyższe - Informator 1999, H. Chrobak-Marszał, MEN
 • Szkolnictwo Wyższe - Informator 2000, H. Chrobak-Marszał, MEN
 • Szkolnictwo Wyższe w krajach Unii Europejskiej, R. Mosakowski, Wyd. Politechniki Gdańskiej
 • Szkoły Jakości, Bonstingl John Joy, CODN
 • Szkoły Wyższe wobec dylematów i wyzwań współczesności, J. Woźnicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 • Szkoły Wyższe i ich Finanse w 1998 r., GUS
 • Szkoły Wyższe i ich Finanse w 1999 r., GUS
 • Szkoły Wyższe i ich Finanse w 2000 r., GUS
 • Szkoły Wyższe i ich Finanse w 2001 r., GUS
 • Szkoły Wyższe i ich Finanse w 2002 r., GUS
 • Szkoły Wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem, J. Woźnicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 • Sztuka dobrego studiowania, A. Polańska, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
 • Technika doskonalenia jakości, I. Holtz, WSiP
 • Uczelnie niepaństwowe w procesie rozwoju państwa polskiego, red. M. Szczęśniak, M. Wieteska-Rostek, Stowarzyszenie Rektorów i Załorzycieli Uczelni Niepaństwowych
 • Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, E. Chajnacka, B. Macukow, T. Saryusz-Wolski, M. Witkowski, INQUEST
 • Wyzwania Unii Europejskiej dla Podstaw, Umiejętności i Wiedzy Przyszłych Menadżerów, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, FEP
 • Zagrożenia przyszłości: krach i rozwój, red. M. Szczęśniak, M. Wieteska-Rostek, Forum Spraw Publiczych
 • Założenia systemu badań naukowych, red. J. Woźnicki, KRASP
 • Zapewnianie Jakości Kształcenia, red. M. Wójcicka, Instytut Spraw Publicznych
 • Zapewnianie jakości kształcenia w szkole wyższej, red. K. Lisiecka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Zarządzanie jakością, J. Chrabiera, S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska, CIM
 • Zarządzanie przez jakość, J. Bank
 • Zeszyty Metodyczne 10, red. E. Chmielecka, B. Minkiewicz, ORSE
 • Zewnętrzne zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, red. M. Wójcicka, J. Urbaniakowa, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski
 • Zmiana modelu kształcenia ekonomistów na przykładzie SGH, red. E. Adamowicz, E. Chmielecka, Adam Translations
 • Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, red. B. Minkiewicz, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy
 • Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Posce w drugiej połowie lat 90, red. B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozińska, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr 

publikacje obcojęzyczne

 • Annual Report 1999, red. Gordon A.Haaland, CHEA
 • Audencia Nantes School of Management, red. Aissa Dermouche
 • Autonomy and External Control, Wolf Klaus Dieter, Erfurter Beitraege zur Hochschulforschung und Wissenschaftspolitik
 • Boletin de Investigation de EADA, EADA Research Newsletter
 • Changes in Higher Education in Central European Countries, red. Ireneusz Białecki, Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Centre for Science Policy and Higher Education
 • Conference Programme, INQAAHE Biennal Conference 14th-17th April 2003
 • Employment and working conditions of academic staff in Europe, red. Enders Jurgen, GEW
 • Executive education casebook 2001, red. Chris Letcher, Hobsons
 • Forum 01/3, red. Martine Plompen, EFMD
 • L`Universite de Paris-Sorbonne, Paris IV; Juillet 1995, red. Rene Morex, CNE
 • Membership list, EFMD
 • Model of the public institution, red. Jerzy Woźnicki, KRASP
 • Polish-American MBA at the Warsaw School of Economics, Sulejewicz Aleksander, Zaidi Mahmood, SGH
 • Quality Assurance Agencies, red. Ton Vroeijenstijn, INQAAHE
 • Quality in Higher Education, Nov. 2000, red. Lee Harvey, Carfax Publishing
 • Quality in Higher Education April 2001, red. Lee Harvey, Carfax Publishing
 • Quality in Higher Education Vol. 5, No 3; 11.1999, red. Lee Harvey, Carfax Publishing
 • Quality in Higher Education Vol. 6, No 1; 04.2000, red. Lee Harvey, Carfax Publishing
 • Quality Review, red. Gordon A.Haaland, Council for Higher Education Accreditation
 • RAPORT D`EVALUATIOON, red. Pierre Landerriere, CNE
 • Strategic Management and Universities Institutional Development, red. Andris Barlban, EUA
 • The Competency Standards Project. Another Approach to Accreditation Review, CHEA
 • Unoesco Sourcers Nr 32 - December 1991, red. Rene Lefort, Unesco