Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Centrum Otwartej Edukacji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej - Oferta dydaktyczna
 

 Wirtualna przestrzeń nauczania: e-SGH

 
SGH wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji. Centrum Otwartej Edukacji SGH organizuje wykłady e-learningowe, w tym prowadzone we współpracy z University of Illinois. Dla studentów SGH udostępniane są ponadto materiały dydaktyczne uzupełniające przedmioty podstawowe oraz wykłady kierunkowe i specjalizacyjne.

Wykłady online prowadzone są na autorskiej platformie e-learningowej www.e-sgh.pl (platforma jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej).

Niezbędnik e-sgh
Nauczyciele akademiccy SGH prowadzą również autorskie strony edukacyjne. Za pomocą aplikacji Niezbędnik e-sgh wykładowcy wspierają indywidualnie prowadzone zajęcia (w tym przedmioty podstawowe i kierunkowe), publikując dodatkowe materiały dydaktyczne w wirtualnym środowisku nauczania, jak również prowadząc fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń, a także wirtualne dzienniki ocen.
Aplikacja dostępna jest na stronie www.e-sgh.pl/niezbednik.

Materiały Uzupełniające Przedmioty Podstawowe
Istotnym elementem działalności e-learningowej SGH jest zapewnianie studentom wirtualnej obudowy wspomagającej realizację wszystkich przedmiotów podstawowych ujętych w programie studiów. Może ona mieć postać fakultatywnego wzbogacania zajęc - jak to ma miejsce w przypadku studiów stacjonarnych, bądź też - w przypadku studiów niestacjonarnych - uzupełniania zajęć treściami online, które są dla studentów obligatoryjne.

Organizacja wykładów online
Moduły lekcyjne, z których składają się e-wykłady, udostępniane są według określonego harmonogramu. Same zaś materiały e-learningowe przygotowywane są według specjalnych standardów metodycznych. Dzięki temu treści wykładów wzbogacane są m.in. o interaktywne zadania i testy, a także studia przypadków i pytania problemowe. Materiały te są podstawą realizacji (m.in. poprzez forum dyskusyjne) wirtualnych zajęć, a aktywność online studentów stanowi, obok tradycyjnego egzaminu, ważny element oceny końcowej z przedmiotu.