Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Oferta dydaktyczna : Konkurs na wykłady e-learningowe
Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej - Oferta dydaktyczna
 

 Konkurs na wykłady e-learningowe

 
Większość pełnych wykładów e-learningowych SGH została przygotowana w ramach "Konkursu na przygotowanie programów dydaktycznych wykładów prowadzonych w formie e-learningowej" ogłaszanego przez Rektora SGH.

Dotychczas odbyły się trzy edycje Konkursu:

W III edycji (2008 r.) wybrano 10 przedmiotów e-learningowych:
 1. Business Intelligence - systemy wspomagania decyzji biznesowych, dr Jerzy Surma
 2. Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie, dr Remigiusz Orzechowski
 3. Globalne pozyskiwanie zasobów, dr hab. Teresa Pakulska, dr Małgorzata Poniatowska-Jaksch
 4. Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce, dr Małgorzata Molęda-Zdziech
 5. Metody wyceny przedsiębiorstw, dr Marek Panfil
 6. Nauka o przedsiębiorstwie, prof. dr hab. Irena Lichniak, mgr Beata Żelazko
 7. Prawo dla pośredników w obrocie nieruchomościami, prof. dr hab. Marek Bryx, dr Jerzy Kopyra
 8. Techniki reklamy, dr Wojciech Budzyński
 9. Zarządzanie operacyjne, prof. dr hab. Irena Hejduk, dr inż. Witold Witowski
 10. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, dr Magdalena Kachniewska
Zobacz relację z III edycji konkursu.


W II edycji (2006 r.) wyłoniono 14 programów kształcenia:
 1. Bankowość hipoteczna, dr Gabriel Główka, prof. dr hab. Marek Bryx, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, dr Ryszard Matkowski, dr Ryszard Uchman, mgr Ryszard Reksa, mgr Urszula Słowik
 2. Biznes Plan, dr Marek Panfil, mgr Remigiusz Orzechowski
 3. Etyka biznesu, prof. dr hab. Ewa Chmielecka
 4. Konsument na rynku internetowym, dr Jacek Wójcik
 5. Metody badania opinii, dr Irena Kasperowicz-Ruka
 6. Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki, dr Wojciech Budzyński
 7. Proces organizowania działalności gospodarczej, dr Piotr Wachowiak, mgr Bartosz Majewski
 8. Przedsiębiorstwo przyszłości, prof. dr hab. Irena Hejduk, prof. dr hab. Wiesław Grudzewski
 9. Przemysły kultury w gospodarce rynkowej, dr Rafał Kasprzak
 10. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (w sferze zawodowej i rodzinnej), dr Ewa Lisowska
 11. Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
 12. Strategie modernizacji w sektorze publicznym, dr Marcin Sakowicz
 13. Zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym, prof. dr hab. Marek Bryx, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, dr Lucyna Kowalczyk, dr Ryszard Matkowski, dr Ryszard Uchman, mgr inż. Grażyna Kubik, mgr Miłosz Olszewski, mgr Łukasz Reksa, mgr Urszula Słowik
 14. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, dr Andrzej Szablewski, mgr Remigiusz Orzechowski
Zobacz relację z II edycji konkursu.


W ramach I edycji (2005 r.) przygotowano 16 przedmiotów online:
 1. Nadzór korporacyjny w Polsce i na świecie, dr Maria Aluchna
 2. Rynek nieruchomości, prof. Marek Bryx
 3. Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym, dr Wojciech Budzyński
 4. E-marketing, prof. Barbara Dobiegała-Korona, mgr Tymoteusz Doligalski
 5. Społeczne funkcje mediów masowych, prof. Ewa Chmielecka
 6. Lokalizacja przedsiębiorstw, prof. Hanna Godlewska
 7. Podstawy przedsiębiorczości technologicznej, prof. Irena Hejduk, prof. Wiesław Grudzewski
 8. Zarządzanie jakością usług, dr Magdalena Kachniewska
 9. Finanse międzynarodowe, dr Mirosław Kachniewski
 10. Wybrane polityki Unii Europejskiej, prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, dr Adam Ambroziak, dr Alina Szypulewska-Porczyńska, dr Wanda Dugiel,
 11. Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk, dr Rafał Mrówka
 12. Konkurencyjność regionów, dr Teresa Pakulska, dr Małgorzata Poniatowska-Jaksch
 13. Rozwój gospodarczy, dr Krzysztof Piech
 14. Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu, dr Jana Pieriegud
 15. Sztuczna inteligencja, prof. Bogdan Stefanowicz, dr Jarosław Olejniczak
 16. E-learning akademicki i korporacyjny, dr Maria Zając, mgr Marcin Dąbrowski
Zobacz relację z I edycji konkursu.