Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kursy dla pracowników SGH : Kursy dla kierowników jednostek
Kursy dla pracowników SGH
 

 Kursy dla kierowników jednostek

 
„Komunikacja interpersonalna w budowaniu relacji zawodowych” oraz „Podstawy prawne parametryzacji”

W dniach 3–4 lipca br. odbyło się szkolenie dla kierowników jednostek administracji SGH. Uczestnicy mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy, rozwinięcia kompetencji oraz wymiany doświadczeń zawodowych. Program kursu składał się z dwóch części:  
 •  Część 1. Komunikacja interpersonalna w budowaniu relacji zawodowych – przeprowadzona przez dr Dianę Malinowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego  
 •   Część 2. Podstawy prawne parametryzacji – przygotowanie pracowników administracji do wsparcia procesów oceny parametrycznej działalności Uczelni, którą przygotował prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
 
Efektywna praca zespołowa 
w oparciu o rozwój indywidualnych 
umiejętności z zakresu komunikacji”​

Kurs został zorganizowany w trzech grupach w dniach 22-23 czerwca 2016 r. w Białobrzegach pod Warszawą. 

Cele warsztatów:
 • ​zwiększenie jakości pracy zespołowej
  zwiększenie integracji zespołu
 • rozwój umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • rozwój umiejętności planowania, koordynowania oraz delegowania zadań
 • rozwój umiejętności zarządzania zespołem 

„Zarządzanie ludźmi w oparciu o rozwój  indywidualnych umiejętności z zakresu komunikacji”
Kurs został zorganizowany w trzech grupach w dniach 21-22 kwietnia 2015 r. w Ryni pod Warszawą.
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:​
 • style liderstwa i przywództwo sytuacyjne 
 • zarządzanie zmianą
 • komunikowanie zmiany
 • angażowanie pracowników w proces zmiany
 • przeprowadzanie pracowników przez zmianę

Efektywna praca zespołowa 
w oparciu o rozwój indywidualnych 
umiejętności z zakresu komunikacji”​

Kurs został zorganizowany w trzech grupach w dniach 19-20 maja 2014 r. w Ryni pod Warszawą.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
 • zasady efektywnej pracy w zespole​
 • fazy rozwoju zespołu
 • prowadzenie rozmów indywidualnych - udzielanie informacji zwrotnych
 • elementy negocjacji win-win w rozmowach indywidualnych
 • cele indywidualne a cele zespołowe​

„System ocen okresowych pracowników”

Kurs został zorganizowany w trzech grupach w dniach 22, 24, 25 października 2013 r. Uczestniczyli w nim kierownicy jednostek administracyjnych SGH.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
 1. System okresowej oceny pracowników i jego związki z systemem zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Cele systemu okresowego oceniania pracowników
 3. Zasady okresowego oceniania pracowników
 4. Psychospołeczne problemy przeprowadzania ocen okresowych
 5. Błędy popełniane przez oceniającego w procesie oceniania
 6. Rozmowa oceniająca i jej skutki społeczne oraz formalne


Kurs doskonalenia umiejętności kierowniczych”

Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Diagnoza własnej osobowości w kontekście działań kierowniczych;
 • Kierowanie ludźmi - budowanie kompetencji;
 • Zarządzanie czasem;
 • Wprowadzenie do negocjacji.
Uczestnicy każdorazowo otrzymują certyfikaty poświadczające udział w zajęciach.

Zorganizowano już pięć edycji kursu:
 • V edycja, 28 października i 17 listopada 2010 r.
 • IV edycja, 2 i 6 marca 2009 r.
 • Kurs dla zaawansowanych (III edycja), 1 lutego 2005 r.
 • III edycja, 10 stycznia 2005 r.
 • II edycja, 9-10 grudnia 2004 r.
 • I edycja, 24-28 listopada 2003 r.