Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kursy dla pracowników SGH : Wykłady wprowadzające ze statystyki i ekonometrii
Kursy dla pracowników SGH
 

 Wykłady wprowadzające ze statystki i ekonometrii

 
CREN SGH rozpoczął w 2013 r. realizację cyklu wykładów i warsztatów doskonalących wiedzę oraz umiejętności wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniach naukowych. Spotkania organizowane są pod opieką naukową Kolegium Analiz Ekonomicznych reprezentowanego przez dr hab. Emilię Tomczyk.

W ramach rozpoczęcia cyklu zorganizowano trzy spotkania zorganizowano w maju 2013 roku. Kolejna edycja spotkań przewidziana jest na jesień 2013 roku.

Spotkanie I

temat: „Pokój z widokiem: determinanty cen mieszkań w Warszawie”

prowadząca: dr hab. Emilia Tomczyk

termin i miejsce: 20 maja 2013 r., godz. 16.00-18.50, sala konferencyjna 152/G

program wykładu: 

 1. Idea modelowania dóbr heterogenicznych: modele hedoniczne i ich zastosowania w ekonomii.
 2. Ekonometryczne aspekty estymacji modeli hedonicznych: obserwacje nietypowe, heteroskedastyczność składnika losowego, współliniowość zmiennych objaśniających.
 3. Pomiar dynamiki cen mieszkań: dlaczego jest ważny, dlaczego jest trudny?
 4. Interpretacja wyników: determinanty cen warszawskich mieszkań w transakcjach na rynku wtórnym.
 5. Konstrukcja hedonicznych indeksów cen mieszkań; ich zalety i wady w porównaniu ze standardowymi metodami pomiaru dynamiki cen mieszkań.

Podstawą wykładu był artykuł „Measuring price dynamics: evidence from the Warsaw housing market” autorstwa Marty Widłak oraz dr hab. Emilii Tomczyk opublikowany w "Journal of European Real Estate Research". 


Spotkanie II

temat: „Gospodarka w ujęciu dynamicznej równowagi ogólnej”

prowadzący: Grzegorz Koloch

termin i miejsce: 27 maja 2013 r., godz. 16.00-18.50, sala konferencyjna 152/G

program wykładu:

 1. Makroekonomeria „klasyczna” – problemy z identyfikacją strukturalną i statystyczną.
 2. Krytyka Lucasa, rewolucja racjonalnych oczekiwań.
 3. Gospodarka RBC – mikroekonomiczne podstawy decyzji gospodarczych.
 4. Od modelu RBC do modelu DSGE – frykcje keynesowskie.
 5. Anatomia modelu DSGE.
 6. Przykładowe zastosowania.


Spotkanie III

temat: „Procedura Nadmiernych Nierównowag w Unii Europejskiej”
(zobacz dokument:  Excessive Imbalance Procedure in the EU: a Welfare Evaluation)

prowadzący: dr Andrzej Torój

termin i miejsce: 29 maja 2013 r., godz. 17.00-19.50, sala konferencyjna 152/G

program wykładu:

 1. Miejsce Procedury Nierównowag Makroekonomicznych w porządku prawnym Unii Europejskiej (Semestr Europejski).
 2. Kryzysy w strefie euro i innych krajach UE po 2008 r. jako geneza Procedury Nierównowag Makroekonomicznych. Zagadnienie wstrząsów asymetrycznych i konkurencyjności cenowej w unii walutowej.
 3. Nowokeynesowski modelu DSGE 2 gospodarek z ograniczeniami nałożonymi na politykę pieniężną i fiskalną. Zastosowanie metodyki Woodforda (2003) do modelowania ograniczeń wynikających z procedur UE.
 4. Dobrobytowe implikacje Procedury Nadmiernych Nierównowag w gospodarce (i) dojrzałej a doganiającej, (ii) uczestniczącej i nieuczestniczącej w unii walutowej.
 5. Próba oceny Procedury Nadmiernych Nierównowag.