Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kursy dla pracowników SGH : Studium pedagogiczne
Kursy dla pracowników SGH
 

 Cel i zakres kursu

 
Studium pedagogiczne ma na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Kurs skierowany jest do nauczycieli akademickich SGH (asystent, adiunkt) o stażu poniżej 3 lat. 

Zajęcia w wymiarze 45 godzin dydaktycznych trwają semestr, prowadzone będą w 7 blokach tematycznych i obejmują takie zagadnienia jak dydaktyka dla nauczycieli, sztuka komunikacji, organizacja procesu dydaktycznego w SGH oraz zagadnienia dotyczące równości i różnorodności we współczesnym świecie.


 

 Program kursu

 
1. Dydaktyka dla nauczycieli akademickich (25h)
 1. składowe, projektowanie i ocena procesu dydaktycznego; 
 2. projektowanie materiałów dydaktycznych; 
 3. diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia (testy, egzaminy ustne i pisemne, portfolio, prezentacje, samoocena i ocena wzajemna studentów, ocena indywidualna i grupowa, ocenianie kształtujące) 
 4. procesy nauczania/uczenia się, ich rodzaje, funkcje i przebieg 
 5. specyfika edukacji dorosłych; 
 6. zasady metodyczne przygotowania prac dyplomowych oraz ich recenzowania; 
 7. nowoczesne formy i aktywizujące metody kształcenia, w tym technologie informacyjne. 

2. Sztuka komunikacji (12h)
 1. emisja głosu; 
 2. głos jako element budowania wizerunku; 
 3. sposoby wzmocnienia i budowania wytrzymałości głosu; 
 4. zasady komunikacji – werbalne i niewerbalne; 
 5. technika wystąpień publicznych i radzenia sobie z emocjami. 

3. Organizacja procesu dydaktycznego w SGH (4h)
 1. Regulamin studiów w SGH; 
 2. jakość kształcenia w SGH: 
  1. wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, 
  2. kryteria oceny jakości przez Polską Komisję Akredytacyjną, 
  3. system antyplagiatowy w SGH.
4. Równość i różnorodność we współczesnym świecie (moduł e-learningowy) (4h)
 

 Wykładowcy

 

W semestrze letnim 2018/2019 zajęcia prowadzą:

 

 Harmonogram zajęć

 
W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 realizowana jest II edycja Studium.


DATA H SALA PRZEDMIOT
5.03 wtorek
15.20 -17.00
2 104 G Ramy procesu dydaktycznego w SGH. cz. 1 – dr hab. Ewa Chmielecka, em. profesor SGH, Pełnomocnik Rektora sgh ds zarządzania jakością kształcenia
5.03 wtorek
17.10-18.50
2 104 G Metodyka przygotowania się do zajęć dydaktycznych - dr Lidia Jabłonowska
12.03 wtorek
15.20 -17.00
2 104 G Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych cz. 1 - dr Katarzyna Mikołajczyk
12.03 wtorek
17.10-18.50
2 104 G Ramy procesu dydaktycznego w SGH cz. 2 - dr Jacek Lewicki
19.03 wtorek
17.10-20.40
3
104 G Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych cz. 2 - dr Katarzyna Mikołajczyk
26.03 wtorek
17.10-20.40
4 s. Kolumnowa bud. G Głos – Język – Ciało cz. 1 - Krzysztof Strużycki
2.04 wtorek
15.20-17.55
3
s. Kolumnowa bud. G Głos – Język – Ciało cz. 2 - Krzysztof Strużycki
9.04 wtorek
17.10-20.40
4 s. Kolumnowa bud. G Głos – Język – Ciało cz. 3 - Krzysztof Strużycki
6-20.05 4 on-line Równość i różnorodność we współczesnym świecie – wpływ na proces dydaktyczny (moduł e-learningowy) – dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH
7.05 wtorek
15.20-19.45
5 104 G Praca z seminarzystami - dr Renata Wojciechowska
14.05 wtorek
17.10-20.40
4 3e bud. C Wirtualne środowisko nauczania i nowoczesne technologie w dydaktyce - dr Katarzyna Mikołajczyk
21.05 wtorek
15.20-17.55
3 104 G Etyka nauczyciela akademickiego i dobre obyczaje w dydaktyce - dr hab. Ewa Chmielecka, Pełnomocnik Rektora sgh ds zarządzania jakością kształcenia
28.05 wtorek
15.20-17.55
3 104 G Kontrola postępów i walidacja efektów kształcenia cz. 1 - dr Aleksandra Jasińska
4.06 wtorek 15.20-17.55 3 104 G Kontrola postępów i walidacja efektów kształcenia cz. 2 - dr Aleksandra Jasińska
 
 
 

 Zapisy na Kurs

 
​​​​Zgłoszenia przyjmowane są od 6 do 20 lutego 2019 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego

Informacja o kwalifikacji na kurs zostanie przekazana do dnia
28 lutego.
 

 Kontakt

 
​Kierownik kursu:
Katarzyna Matuszczak
 

 Rada Programowa

 
- prof. dr hab. Anna Karmańska – Przewodnicząca Rady  
- dr hab. Aldona Podolska-Meducka 
- dr Lidia Danik 
- dr Lidia Jabłonowska 
- dr Krystyna Polańska 
- dr Renata Wojciechowska