Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kursy dla pracowników SGH : Kursy i studia zewnętrzne
Kursy dla pracowników SGH
 

 Kursy i studia zewnętrzne

 
​​Pracownicy SGH mogą ubiegać się o pomoc Uczelni w przypadku podnoszenia kwalifikacji poprzez kształcenie:
 • w formach szkolnych (szkoły ponadpodstawowe, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, studia doktoranckie),
 • i pozaszkolnych (szkolenia, kursy, seminaria), w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, w tym samokształcenia kierowanego.
organizowanych zarówno przez Uczelnię, jak i zewnętrzne jednostki.

Zasady dofinansowania szkoleń i studiów dla pracowników określa Zarządzenie Rektora nr 43 z 20 października 2010 r. w sprawie pomocy Uczelni dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz Zarządzenie Rektora nr 57​ z 9 grudnia 2011 roku.

UWAGA! W związku z wprowadzeniem na Uczelni elektronicznego systemu składania wniosków o zamówienie publiczne (Workflow​) zmieniła się forma wnioskowania w zakresie szkoleń i studiów zewnętrznych. 

Wnioski te należy składać poprzez system elektroniczny – w imieniu zainteresowanego wnioskuje kierownik jednostki, wybierając odpowiedni rodzaj usługi (usługi edukacyjne i szkoleniowe -> usługi podnoszenia kwalifikacji pracowników SGH).

szczegółowym opisie zamówienia należy ująć:
 • kogo dotyczy dofinansowanie; 
 • nazwę szkolenia/studiów, formę, tryb;
 • nazwę organizatora, termin, miejsce;
 • koszt całkowity oraz procentowo i kwotowo określony poziom wnioskowanego dofinansowania;
 • odnośnik do programu na stronie www lub pdf jako załącznik.

Jako źródło finansowania należy wybrać budżet COE na szkolenia pracowników – ACOE/DB/21:3. Szkolenia pracowników​.

W polu „Zamówienie ma być zrealizowane w celu” należy wyraźnie wskazać cel i związek formy kształcenia z wykonywaną pracą.


INFORMACJE DODATKOWE - FORMY POZASZKOLNE

Po zakończeniu szkolenia należy złożyć w COE: 
 • raport o przebiegu i ocenie kształcenia w formach pozaszkolnych (wzór do pobrania tutaj​​), 
 • fakturę bądź równoważny dokument finansowy,
 • kopię otrzymanego certyfikatu lub zaświadczenia.​

INFORMACJE DODATKOWE - FORMY SZKOLNE

W przypadku studiów I i II stopnia, jak również studiów podyplomowych należy dodatkowo złożyć w COE:
 • ​potwierdzenie przyjęcia na studia lub potwierdzenie statusu studenta,
 • harmonogram płatności poszczególnych rat.
Faktura wystawiana przez Uczelnię zewnętrzną dla SGH powinna w opisie zawierać następujące informacje:
 • ​imię i nazwisko pracownika SGH doszkalającego się,
 • nazwę kierunku,
 • procent dofinansowania przyznanego przez SGH pracownikowi (zazwyczaj 60%).
Po zakończeniu studiów należy złożyć w COE kopię dyplomu.