Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Klasa akademicka SGH : Nabór do programu
Klasa akademicka SGH - program patronacki
 

 Nabór do programu

 

Objęcie przez SGH wsparciem wybranej klasy to możliwość:
 • udziału klasy akademickiej w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych prowadzonych na kampusie SGH; 
 • udziału poszczególnych uczniów w semestralnych wykładach SGH na zasadach wolnego słuchacza; 
 • udziału w webinariach prowadzonych na żywo przez wykładowców SGH;
 • udziału poszczególnych uczniów w warsztatach SGH prowadzonych przez praktyków biznesu; 
 • przeprowadzenia specjalnych zajęć w siedzibie Szkoły przez nauczycieli akademickich SGH;
 • objęcia tutoringiem szczególnie uzdolnionych uczniów;
 • uzyskania wsparcia pracowników Uczelni przy opracowywaniu scenariuszy zajęć;
 • zaproszenia uczniów do aktywności w studenckich kołach naukowych w przypadku objęcia patronatem klasy maturalnej; 
 • korzystania przez uczniów i nauczycieli z zasobów Biblioteki SGH;
 • wzbogacania biblioteki Szkoły publikacjami Oficyny Wydawniczej SGH;
 • pomocy w nawiązywaniu relacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogą wesprzeć w doskonaleniu oraz upraktycznianiu nauczania.

Udział klasy w Programie patronackim wiąże się dla wyróżnionej Szkoły z:

 • organizacją w Szkole Dnia SGH, w tym konferencji naukowej współprowadzonej przez uczniów, z udziałem absolwentów Szkoły oraz studentów SGH; 
 • propagowaniem wśród uczniów oferty studiów SGH, a wśród nauczycieli oferty studiów trzeciego stopnia i podyplomowych SGH; 
 • informowaniem społeczności Szkoły o współpracy poprzez emblemat SGH;
 • umieszczenie na stronie internetowej Szkoły odnośnika prowadzącego do strony Uczelni.

Współpraca może również wiązać się:

 • ze wsparciem w organizacji wydarzeń popularnonaukowych (np. konferencji, seminariów, dni otwartych, festiwali nauki, jubileuszów); 
 • ze wsparciem w realizacji grantów edukacyjnych; 
 • z udziałem przedstawicieli Uczelni w debatach organizowanych przez Szkołę.
 ​

Dodatkowe kryteria rekrutacyjne: 
 1. Liczba uczniów, którzy uzyskali 100% punktów na egzaminie maturalnym w 2017 roku z następujących przedmiotów (na poziomie rozszerzonym): matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;
 2. Liczba uczniów, którzy uzyskali 7 punktów na egzaminie matury międzynarodowej (dyplom IB) w 2017 roku z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia. 


 
 
 

 ARCHIWUM NABORÓW

 
NABÓR 2018 - WYNIKI

W ramach naboru do programu Klasa akademicka SGH w 2018 r. przyjęto 7 nowych szkół: 

1. XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie
2. Prywatne Liceum im. I. J. Paderewskiego w Lublinie
3. I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
4. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Zamościu
5. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach
6. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu
7. VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie


NABÓR 2017 - WYNIKI

W ramach naboru standardowego w roku 2017 do programu Klasa akademicka SGH zakwalifikowało się 5 nowych szkół:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Bydgoszczy
  2. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach
  3. XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi
  4. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana  Żeromskiego w Opocznie
  5. XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie

W ramach naboru specjalnego w roku 2017 (czerwcowego) do programu dołączyło 8 nowych szkół:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących z I Liceum Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  2. V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
  3. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
  5. Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku
  6. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie
  7. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
  8. Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

Wszystkim szkołom, które nadesłały formularze zgłoszeniowe, serdecznie dziękujemy i gratulujemy wybitnych osiągnięć edukacyjnych.​