Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Czasopismo naukowe e-mentor : Zgłoś swój artykuł
Czasopismo naukowe e-mentor
 

 Wskazówki dla autorów publikujących w "e-mentorze"

 
Wybrane zasady publikowania:
  1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, jak również artykuły informacyjne i felietony, poświęcone problematyce e-learningu, kształcenia ustawicznego, e-biznesu i zarządzania wiedzą oraz w szerszym zakresie podejmujące tematykę metod, form i programów kształcenia.
  2. Opracowanie nie powinno naruszać praw autorskich osób trzecich - w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 666).
  3. Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane, ani nie mogą być nadesłane do recenzji w innych pismach lub wydawnictwach.
  4. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej, niezbędne zmiany w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), w tym na wykorzystanie go na dwóch polach eksploatacji (druk, internet) oraz udostępnienie innym czasopismom. W przypadku obszerniejszych artykułów redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania skrótu, z ewentualną prezentacją dodatkowych treści na stronie internetowej czasopisma. Autor wyraża zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library) oraz BazEkon.
  5. Procedura recenzowania stosowana w czasopiśmie „e-mentor” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku. 
  6. Redakcja będzie stanowczo przeciwstawiać się zjawiskom takim jak ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej.

Pełne wytyczne dotyczące przygotowania tekstu dostępne są w serwisie czasopisma e-mentor.