Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Czasopismo naukowe e-mentor : Patronat e-mentora
Czasopismo naukowe e-mentor
 

 Patronat e-mentora

 
​​Warunki umowy dotyczącej patronatu E-mentora
 1. Patronat medialny

  Organizator
  • umieszcza logotyp e-mentora na stronie konferencji i w materiałach konferencyjnych;
  • dystrybuuje wśród uczestników konferencji egzemplarze E-mentora dostarczone przez redakcję;
  • umożliwia darmowy udział w konferencji 1 przedstawicielowi redakcji.

  Redakcja e-mentora
  • umieszcza na stronie www E-mentora* informację promującą konferencję (tekst powinien być dostarczony przez organizatorów – maksymalna objętość tekstu 900 znaków łącznie ze spacjami);
  • oferuje możliwość opublikowania na stronie internetowej czasopisma pionowego banera (tzw. skyscraper) dostarczonego przez Organizatora - rozmiary 120px na 600px. W przypadku form graficznych statycznych (.jpg, .png, .gif) prosimy o wysłanie linku do strony konferencji. Z kolei w przypadku reklamy animowanej .swf linku do strony konferencji powinien być umieszczony w kodzie skryptu reklamy.
  • udostępnia logotyp E-mentora, a w okresie bezpośrednio poprzedzającym konferencję dostarcza drukowane egzemplarze e-mentora pod adres wskazany przez Organizatora;
  • oferuje możliwość opublikowania relacji z konferencji (opracowanej przez Organizatora lub uczestnika).

  *Jeżeli informacja o konferencji zostanie przesłana z odpowiednim wyprzedzeniem może ona zostać opublikowana również w wersji drukowanej czasopisma, adekwatnie do cyklu wydawniczego.

 2. Patronat merytoryczny

  W przypadku konferencji naukowych istnieje możliwość objęcia konferencji patronatem merytorycznym, o ile konferencja dotyczy jednego lub więcej obszarów tematycznych E-mentora. Warunki współpracy zostają wówczas rozszerzone o możliwość publikacji w E-mentorze 2-3 artykułów naukowych wskazanych przez Organizatora na następujących zasadach:

  Organizator
  • wskazuje 2-3 artykuły do publikacji w e-mentorze;
  • ogłaszając możliwość publikacji artykułów opartych na wystąpieniach konferencyjnych informuje, że warunkiem publikacji jest pozytywne przejście standardowej procedury redakcyjnej;
  • zapewnia jedną recenzję każdego artykułu opracowaną na formularzu dostarczonym przez redakcję, jeżeli artykuł został przygotowany przez autora z zagranicy to pożądane jest opracowanie recenzji również przez eksperta zagranicznego;

  Redakcja E-mentora
  • obejmuje procedurą redakcyjną wskazane przez Organizatora artykuły**;
  • zapewnia jedną recenzję (dla autorów z zagranicy recenzja opracowana jest w języku angielskim);
  • po uzyskaniu dwóch pozytywnych opinii recenzentów publikuje artykuł zarówno w wersji drukowanej, jak i wersji elektronicznej (pdf i www).

  **Artykuły mogą być w języku polskim lub angielskim. Teksty napisane w języku angielskim po przejściu procedury redakcyjnej zostaną włączone do międzynarodowego wydania E-mentora, warunkiem niezbędnym jest, aby opracowanie dotyczyło zagadnień interesujących również dla odbiorców zagranicznych.