Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Otwartej Edukacji :
Centrum Otwartej Edukacji

Projekt "Wykładowcy SGH z PO WERem" zakończony

2019-05-22 kategoria: informacja 

SGH zakończyła realizację dwuletniego projektu "Wykładowcy SGH z PO WERem" nastawionego na podniesienie innowacyjnym kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich.

W projekcie wzięło udział 137 nauczycieli akademickich SGH (początkowo zakładano uczestnictwo 119 osób). 134 osoby uczestniczyły w dwóch szkoleniach, zaś 3 osoby w jednym szkoleniu.

Zrealizowano 23 szkolenia, w tym 6 szkoleń zagranicznych. Łącznie zorganizowano 30 grup szkoleniowych w następujących obszarach:

  • Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych – metody pracy dydaktycznej
  • Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych – angażujące formy kształcenia się oraz wspierania studentów w rozwoju
  • Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych – komunikatywność wykładowców SGH
  • Prowadzenia dydaktyki w języku obcym – kadra naukowo-dydaktyczna
  • Prowadzenia dydaktyki w języku obcym – lektorzy
  • Umiejętności informatycznych – wykorzystanie narzędzi IT w dydaktyce
  • Umiejętności informatycznych – wykorzystanie danych (Big data i IT) w dydaktyce

Dokonano także zmian w 70 sylabusach, aby zapewnić trwałość wdrożenia kompetencji do pracy dydaktycznej w przyszłych latach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom wspierającym realizację projektu.

Przedsięwzięcie koordynowało Centrum Otwartej Edukacji SGH. Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie http://sgh.waw.pl/power-kadra.

Projekt „Wykładowcy SGH z PO WERem” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt realizowany był w okresie 01.04.2017–31.03.2019.

 

Archiwum