Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Otwartej Edukacji :
Centrum Otwartej Edukacji

Środki przekazu treści w kształceniu na odległość

2013-09-20 kategoria: inne 

​Prowadzone badania w zakresie środków przekazu treści miały na celu ustalenie wpływu wybranych aspektów przekazu multimedialnego na sposób odbioru dostarczanych treści, a w konsekwencji także na skuteczność uczenia się w procesach e-learningowych. Badania przeprowadzono na grupie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczestniczących w zajęciach online na platformie e-sgh.pl. Zbieranie wyników ankiety odbywało się za pośrednictwem internetu, a udział w niej był anonimowy i dobrowolny. Wyniki badań potwierdziły, że zastosowanie multimediów zarówno w przekazie treści, jak też w wykorzystywanych formach aktywności i interakcji podczas wirtualnych zajęć, czyni te zajęcia bardziej interesującymi, a więc zastosowane środki, zwłaszcza audiowizualne, uznawane są za przydatne. Badania nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi co do wpływu zastosowania tychże środków na efektywność kształcenia online, pozwoliły jednak na określenie wagi środków multimedialnych dla ich odbiorców, jak również umożliwiły bardziej precyzyjne definiowanie ich nasycenia oraz umiejscowienia w treściach e-learningowych. 

Przykłady popularyzacji wyników badań:


Archiwum