Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Otwartej Edukacji :
Centrum Otwartej Edukacji

Efektywność kształcenia zdalnego

2013-10-02 kategoria: inne 

​Badania efektywności kształcenia realizowane przez COE SGH służą nie tylko ocenie rezultatów działalności e-edukacyjnej w uczelni, ale także określeniu czynników, które warunkują skuteczność tej działalności. Duża liczebność grupy odbiorców kursów e-learningowych SGH stwarza bardzo dobre warunki do prowadzenia tego rodzaju badań. Przykład mogą stanowić badania przeprowadzone w roku akademickim 2006/2007, kiedy pomiarem objęto ponad 2 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dokonano analizy porównawczej wyników uzyskiwanych przez studentów w nauczaniu online i tradycyjnym. Uzyskane rezultaty badań potwierdzają poprawność oraz zasadność rozwiązań stosowanych w e-edukacji SGH. 

W COE SGH został także wypracowany system wynagradzania za przygotowanie materiałów e-learningowych oraz za zajęcia dydaktyczne w trybie online (aktualnie prowadzonych jest 45 pełnych wykładów online). System ten uwzględnia zarówno wartość dydaktyczną tworzonych e-materiałów i realizowanych w oparciu o nie wirtualnych zajęć, jak też liczebność grup studentów w nich uczestniczących. 

Badania w zakresie efektywności kosztowej procesów e-learningowych uwzględniają zarówno czynniki finansowe, jak i pozafinansowe. Prowadzone analizy obejmują niezależne mierniki efektywności – w szczególności zwrot z inwestycji (ROI) oraz zwrot z wartości oczekiwanej (ROE), jak również całościowe modele oceny, takie jak model Kirkpatricka uwzględniający cztery poziomy oceny, czy jego rozwinięcie w postaci pięciostopniowego modelu J. Philipsa. Ocena taka w przypadku e-learningu często determinuje modyfikację lub też tworzenie autorskich mierników i modeli oceny na bazie stosowanych dla tradycyjnych form edukacji. 

Przykłady popularyzacji wyników badań:

Archiwum