Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Otwartej Edukacji : Centrum Otwartej Edukacji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Otwartej Edukacji
 

 Centrum Otwartej Edukacji

 

Centrum Otwartej Edukacji jest jednostką odpowiedzialną za rozwój i organizację nowych form i metod kształcenia, prowadzenie kursów dokształcających, organizację projektów edukacji ekonomicznej w ramach koncepcji uczenia się przez całe życie oraz organizację procesu podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników Uczelni.

 

 KSZTAŁCENIE W FORMACH ZDALNYCH SGH

 

Stan na: 1 października 2021 r., zgodnie z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 65 z dnia 3 września 2021 r.

Kształcenie w formach zdalnych w SGH – w zakresie programów i aplikacji – prowadzone jest przez:

1. SYSTEM E-SGH

Niezbędnik e-sgh https://n.e-sgh.pl/

Niezbędnik e-sgh to aplikacja do tworzenia autorskich stron edukacyjnych, pozwalająca na samodzielne zarządzanie przedmiotami (m.in. zamieszczanie materiałów dydaktycznych, ogłoszeń, prowadzenie dyskusji na forum, przeprowadzanie testów).

Korzystanie z aplikacji wymaga utworzenia konta dydaktycznego na stronie:
https://n.e-sgh.pl/

Instrukcje:

Platforma e-learningowa e-sgh https://www.e-sgh.pl/

Platforma e-learningowa e-sgh to aplikacja do prowadzenia zajęć typu e-learning lub blended learning na platformie www.e-sgh.pl. Wykładowcy mogą wykorzystać opracowane wcześniej materiały jako wsparcie w realizacji zajęć tradycyjnych. 

Korzystanie z aplikacji wymaga utworzenia konta dydaktycznego na stronie:
https://www.e-sgh.pl/​

Kontakt:

Centrum Otwartej Edukacji: e-sgh@sgh.waw.pl

2. APLIKACJA MICROSOFT TEAMS

Aplikacji MS Teams to aplikacja udostępnionego wszystkich pracownikom i studentom SGH pakietu MS Office 365, za pośrednictwem której prowadzone są przedmioty, dla których w programie studiów na rok akademicki 2021/2022 przewidziano tę formę realizacji zajęć.

Tworzenie zespołów przedmiotowych w MS Teams

CTII przygotowuje zespoły przedmiotowe w MS Teams (początek nazwy 20202) na podstawie zamkniętego etapu zapisów studentów w systemie dziekanatowym. Istnieje możliwość samodzielnej edycji zespołów poprzez ręczne dodanie do nich studentów.

Szczegóły dotyczące instalacji aplikacji i wymagań sprzętowych oraz bieżące komunikaty znajdują się na stronie www.sgh.waw.pl/cti

Instrukcja i materiały szkoleniowe

Warsztaty MS Teams

Warsztaty MS Teams to cykl spotkań metodycznych organizowanych i prowadzonych przez pracowników Centrum Otwartej Edukacji.

Udział w warsztatach jest otwarty i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Kod: 4to8ck3.

Kontakt:

Kształcenie w formach zdalnych w SGH – w zakresie infrastruktury – prowadzone jest w: 

1.SALACH DYDAKTYCZNYCH wyposażonych w sprzęt umożliwiających prowadzenie zajęć w formie HYBRYDOWEJ

Wszystkie sale dydaktyczne w budynkach SGH wyposażone są w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć w formie hybrydowej, tj. poprzez jednoczesny udział studentów znajdujących się w sali dydaktycznej oraz uczestniczących w zajęciach online.

W zależności od możliwości kubaturowych i sprzętowych sale wyposażone są w:

  • wariant 1: komputer stacjonarny, projektor, kamerę internetową z opcją śledzenia, zestaw głośnomówiący, telewizor
  • wariant 2: komputer stacjonarny, projektor, kamerę internetową, zestaw głośnomówiący.

Instrukcje poszczególnych Sal dostępne są na poniższej stronie: 

INSTRUKCJE DO SAL HYBRYDOWYCH

Kontakt:

Centrum Otwartej Edukacji: e-sgh@sgh.waw.pl


2. STACJONARNYCH SALACH TEAMS ROOMS

Sale pracy zdalnej to specjalnie wyposażone sale dydaktyczne: 

  • Teams Room do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem specjalnej aplikacji MS Teams Rooms (110G)  
  • Flip Room (213G) wyposażona w specjalny multimedialny flipchart.  

Sale pracy zdalnej umożliwiają prowadzenie zajęć za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Sale Teams Room 110G, 232G


Sala Flip Room 213G

Kontakt:

Centrum Otwartej Edukacji: e-sgh@sgh.waw.pl


​​​​​

Ferie z SGH dla dzieci i młodzieży – edycja III

Zajęcia online kierujemy do dzieci i młodzieży w trzech przedziałach wiekowych: 7–9 lat, 10–12 lat i 13–15 lat. Ferie z SGH odbędą się w terminie 7-11 lutego 2022 r. Na poszczególne zajęcia należy zapisywać się poprzez formularz rekrutacyjny umieszczony na stronie www, gdzie znajdują się także dodatkowe informacje na temat całego programu zajęć. Serdecznie zapraszamy!

więcej

Wakacje z SGH dla dzieci i młodzieży, edycja 2

​Centrum Otwartej Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Wakacji z SGH. Zajęcia online kierujemy do dzieci i młodzieży w trzech przedziałach wiekowych: 7–9 lat, 10–12 lat i 13–15 lat. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania m.in. z zakresu nowych technologii, biznesu, ekologii i fotografii, a także filmowania i animacji. Mamy także coś wyjątkowego dla miłośników pszczół i pasjonatów jogi! Wakacje z SGH potrwają od 28 czerwca do 9 lipca 2021.

więcej

Ferie z SGH dla dzieci i młodzieży, edycja 2

Centrum Otwartej Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ferii z SGH. Zajęcia kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (7-15 lat), które pragną rozwijać swoje zainteresowania m.in. z zakresu nowych technologii, biznesu, ekologii i fotografii. Zapraszamy chętnych z całej Polski do zapisów i udziału w zajęciach online, które odbywać się będą poprzez aplikację MS Teams w terminie 4-15 stycznia 2021 r.

więcej

Testy w Niezbędniku e-sgh - szkolenie

​Serdecznie zapraszamy na szkolenia instruktażowe online poświęcone wykorzystaniu narzędzia do przeprowadzania testów w Niezbędniku e-sgh

więcej

KSZTAŁCENIE W FORMACH ZDALNYCH

W nawiązaniu do ZARZĄDZENIA REKTORA NR 69 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 Centrum Otwartej Edukacji (COE, e-sgh) oraz Centrum Technologii Informatycznych (CTII, Helpdesk www.sgh.waw.pl/cti) przygotowało ofertę wsparcia realizacji procesu kształcenia w formach zdalnych.

więcej

Efektywność kształcenia zdalnego

Efektywność procesów e-edukacyjnych może być opisywana w wielu wymiarach. Do najważniejszych należą niewątpliwie wymiar dydaktyczny oraz wymiar finansowy. Pierwszy z nich określany jest najczęściej za pomocą rezultatów uzyskiwanych przez studentów zdobywających wiedzę w trybie nauczania online. Jednakże wartości bezwzględne (czyli zestawienie ocen) mówią jedynie o tym jak skuteczne jest nauczanie, nie pozwalają natomiast stwierdzić, w jakim stopniu zastosowane metody i środki przekazu wiedzy zmieniają efektywność procesów dydaktycznych. Taką informację może dać jedynie porównanie wyników nauczania w systemie tradycyjnym oraz w środowisku wirtualnym. Zakres ponoszonych nakładów finansowych to kolejne pytanie, na które muszą udzielić odpowiedzi organizatorzy procesów e-edukacyjnych w uczelniach. I dotyczy on nie tylko środków wydatkowanych na zapewnienie oraz utrzymanie infrastruktury technicznej dla wirtualnego środowiska nauczania, ale przede wszystkim kosztów opracowania materiałów dydaktycznych oraz wynagrodzeń za prowadzenie wirtualnych zajęć. Uzyskanie odpowiedniego poziomu efektywności, zarówno dydaktycznej, jak i finansowej, stanowi warunek niezbędny dla skutecznego rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym.

więcej

Metodyka tworzenia treści e-learningowych

Znajomość podstaw metodycznych związanych z przygotowaniem treści dydaktycznych na potrzeby e-edukacji to jeden z najistotniejszych warunków, jakie należy spełnić planując wdrożenie i prowadzenie nauczania w tej formie. Wymaganie to powinno być respektowane zarówno wtedy, gdy kształcenie prowadzone będzie wyłącznie w trybie online (bez bezpośrednich spotkań z nauczycielem i z innymi uczestnikami szkolenia) jak też wówczas, gdy wykorzystane zostaną tylko niektóre elementy rozwiązań e-edukacyjnych pełniąc rolę wspomagającą w stosunku do tradycyjnych procesów kształcenia.

więcej

Metodyka prowadzenia wirtualnych zajęć

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie online różnią się w zasadniczy sposób od tradycyjnych spotkań w sali wykładowej, czy w laboratorium. Wymagają one także znacznie bardziej dokładnego zaplanowania i przygotowania. Dotyczy to w szczególności wszelkich form aktywności uczących się (uczniów, studentów), które powinny być zróżnicowane tak pod względem formy, jak i ilości, a także w miarę możliwości dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań, w jakich przebiega proces nauczania.

więcej

Środki przekazu treści w kształceniu na odległość

Efektywne wykorzystanie możliwości edukacyjnych jakie niesie e-learning zależy nie tylko od właściwie zaplanowanej struktury treści i korespondujących z nią aktywności w ramach wirtualnych zajęć. Istotnym czynnikiem, bardzo zyskującym na znaczeniu - zwłaszcza w ostatnich latach - jest forma przekazu tychże treści. Co więcej, wzbogacanie materiałów dydaktycznych, udostępnianych uczącym się - przekazem audio lub wideo - pozwala także uwzględnić różne preferencje i style pracy związane z uczeniem się. Różnorodność wykorzystanych środków może się również wyrażać stosowaniem graficznych form prezentacji treści, takich jak: ilustracje, tabele, wykresy oraz animacje. Zachowanie należytych proporcji pozwoli uatrakcyjnić proces uczenia się, a tym samym zwiększyć motywację oraz zaangażowanie uczestników tego procesu.

więcej

Ewaluacja w e-learningu

Ewaluacja jest procesem, który powinien towarzyszyć każdemu ważnemu przedsięwzięciu na wszystkich jego etapach, choć w każdym z nich pełni inną rolę. Ewaluacja ex ante, czyli poprzedzająca planowane działania, łączona jest często z analizą potrzeb lub prognozowaniem - dlatego może jej towarzyszyć analiza SWOT lub badania metodą Delphi. Jej zadaniem jest umożliwienie lepszego zaprojektowania podejmowanych działań. Kolejne fazy ewaluacji - w kontekście czasu realizacji projektu - dotyczą jego trwania (tzw. ewaluacja mid-term) i analizy działań po ich zakończeniu, co bywa często określane jako ewaluacja ex post. Można także opisywać ewaluację w kategoriach ról, jakie pełni wobec realizowanego przedsięwzięcia - wówczas wskazuje się na ewaluację formatywną (kształtującą) oraz podsumowującą. Wyniki pierwszej z nich mają służyć zmianom w trakcie realizacji danego projektu, aby usprawnić podejmowane działania i w efekcie uzyskać ich większą skuteczność. Natomiast ewaluacja podsumowująca, przeprowadzana po zakończeniu projektu, służy doskonaleniu podejmowanych działań przy powtórnej ich realizacji.

więcej

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Dyrektor działu