Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Otwartej Edukacji : Altman Lectures 2017
Centrum Otwartej Edukacji
​​
 
14 kwietnia 2016 r. profesor Edward Altman zainaugurował w SGH cykl spotkań poświęconych finansom: "Edward Altman Lecture Series"
  
 
  

 
UCZESTNICY KONFERENCJI DOWIEDZIELI SIĘ:
 
 • w jakim kierunku ewoluują metody predykcji bankructwa,
 • jakie są najważniejsze polskie doświadczenia w zakresie predykcji bankructwa,
 • jak eksperci identyfikują problemy finansowe banków.

​​
PROGRAM

9.00-10.30 EWOLUCJA METOD PREDYKCJI BANKRUCTWA – wykład prof. Edwarda Altmana (w jęz. angielskim)

Obejrzyj kluczowe tezy wykładu prof. E. Altmana .

Pobierz prezentację: Prof_Altman_presentation.pdfProf_Altman_presentation.pdf


11.00-13.00 PREDYKCJA BANKRUCTWA - POLSKIE MODELE I DOŚWIADCZENIA 
 • Na ile polskie modele były skuteczne w prognozowaniu bankructwa?
 • Jakie metody analityczne były najbardziej efektywne?
 • Czy można przewidywać bankructwo w długim horyzoncie czasowym?

Prezentacja wprowadzająca  (w jęz. polskim): prof. Michał Wrzesiński
Pobierz prezentację: Prof_Wrzesinski_prezentacja.pdfProf_Wrzesinski_prezentacja.pdf 


Dyskusja panelowa  (w jęz. polskim), moderator: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska 


Wśród panelistów twórcy polskich modeli predykcji bankructwa oraz praktycy: prof. Edward Altman,
prof. Dorota Appenzeller, prof. Jerzy Gajdka, prof. Marek Gruszczyński, prof. Elżbieta Mączyńska, dr hab. Błażej Prusak, dr hab. Tomasz Korol, dr Paweł Antonowicz.

Obejrzyj kluczowe wypowiedzi panelistów .
13.15-15.00 PROBLEMY FINANSOWE BANKÓW


 • Dlaczego prognozowanie problemów finansowych banków jest trudniejsze niż prognozowanie upadłości przedsiębiorstw?
 • Jakie czynniki determinują sytuację finansową banków?
 • Jakie są źródła problemów finansowych banków?

Prezentacje wprowadzające (w jęz. polskim) - prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska; Dariusz Szkaradek 
Pobierz prezentację: Prof_Iwanicz-Drozdowska_prezentacja.pdfProf_Iwanicz-Drozdowska_prezentacja.pdf.    


Dyskusja panelowa  (w jęz. polskim), moderator: prof. Michał Wrzesiński


Wśród panelistów praktycy-przedstawiciele instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego: dr Jacek Bartkiewicz,
dr Krzysztof Broda, Andrzej Jakubiak, Krzysztof Pietraszkiewicz oraz czołowi przedstawiciele środowiska akademickiego, m.in. prof. Edward Altman, prof. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, dr Małgorzata Olszak.

 

Obejrzyj kluczowe tezy wykładu oraz wypowiedzi panelistów.

  
​​
 
UCZESTNICY KONFERENCJI
 

 
1

Finansiści
2 Eksperci 3 Studenci
 • OdpowiedzialnI za modelowanie ryzyka kredytowego

 • Chcący poszerzyć swą perspektywę o doświadczenia liderów branży

 • Na co dzień oceniający kondycję finansową spółek
 
 • Pragnący wymienić doświadczenia w zakresie predykcji bankructwa ze światowym autorytetem

 • Zainteresowani postrzeganiem problemów finansowych banków przez czołowych polskich praktyków  bankowości
 • Zainteresowani problematyką finansową

 • Pragnący zdobyć wiedzę najwyższej próby

 • Chcący poznać praktyczne doświadczenia w zakresie przewidywania bankructwa
 
​​GOŚĆ SPECJALNY
zdjęcie - Profesor Edward Altman
Profesor Edward Altman


Emerytowany profesor finansów w Stern School of Business, New York University. Dyrektor Research in Credit and Debt Markets w NYU Salomon Center for the Study of Financial Institutions. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. Twórca uznanego na świecie i szeroko stosowanego modelu prognozowania upadłości przedsiębiorstw Z-Score. Profesor E. Altman prowadzi badania w zakresie analizy i predykcji bankructwa, obligacji „śmieciowych”, rynków kredytowych i analizy ryzyka kredytowego.W ​2005 roku profesor E. Altman został zaliczony do grona 100 Najbardziej Wpływowych Osób w świecie Finansów przez magazyn Treasury&Risk Management.Profesor E. Altman w 2015 rok otrzymał doktor​​at honoris causa SGH.
Więcej o dorobku profesora Altmana tutaj.
 


PANELIŚCI I PRELEGENCI


dr Paweł Antonowicz prof. dr hab. Dorota Appenzeller dr Jacek Bartkiewicz

Antonowicz_Pawel_300dpi_male.jpg
dorota_appenzeller_male.jpg
zdjęcie - doktor Jacek Bartkiewicz
Adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem niewypłacalności kontrahenta, modelach scoringowych w prognozowaniu niewypła-calności. Autor cyklicznych raportów o upadłości przedsiębiorstw.
Doktor habilitowany nauk ekono-micznych, profesor Uniwersytetu Ekono-micznego w Poznaniu, specjalizująca się w wielowymiarowej analizie danych, progno-zowaniu gospodarczym oraz ekonometrii finansowej.
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Doktor nauk ekonomicznych, od lat 90. XX wieku związany z bankowością, początkowo z Bankiem Śląskim, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie - jako Prezes Zarządu - z bankiem BGŻ.
dr Krzysztof Broda prof. dr hab. Jerzy Gajdka
prof. dr hab. Marek Gruszczyński

jerzy-gajdka_male.jpg
 
marek_gruszczynski_male.jpg
Zastępca Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Doktor nauk ekonomi-cznych związany z bankowością  od roku 1992. Pracował m.in. w Wielkopolskim  Banku Kredytowym i w  ING Banku Śląskim. W latach 2008 - 2012 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem jego zainteresowania jest problematyka rynku kapitałowego oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Były członek Rady GPW w Warszawie.
​​​Profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w mikroekonometrii finansowej, analizie fundamentalnej i ekonometrii stosowanej. Wykładowca SGH, w tym programu CEMBA. Doświadczenia praktyczne w bankowości (w centrali Citibanku w NY, jako członek Rady Banku PEKAO SA).
prof. dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Andrzej Jakubiak 
Andrzej_Jakubiak_male.jpg
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Ekspert w dziedzinie finansów przedsię-biorstw i bankowości. Zainteresowana tematyką restrukturyzacji w bankowości, interwencjami w systemie bankowym oraz ratowaniem banków.
Profesor nauk e​konomicznych specja-lizująca się w zarządzaniu w instytucjach finansowych, w tym zarządzaniu ryzykiem. Wykładowca SGH. Członek Rady Nadzorczej Alior Bank i Ubezpie-czeniowego Funduszu Gwarancyjnego.​
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Był związany z NBP, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, dyrektora departamentu prawnego oraz członka Zarządu NBP. Były Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
dr hab. Tomasz Korol prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka dr Małgorzata Olszak
tomasz_korol_male.jpg
elzbieta_maczynska_ziemacka_male.jpg
 
M_Olszak2.jpg
Adiunkt na Politechnice Gdańskiej. Profesor nadzwyczajny na I-Shou University (Tajwan) oraz Tecnologico de Monterrey (Meksyk) Specjalizuje się w opracowywaniu systemów wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przy wykorzy-staniu innowacyjnych metod analizy ekonomicznej.
Profesor nauk ekonomicznych, wykła-dowca SGH, prezes PTE. Prowadzi badania nad upadłością przedsiębiorstw. Autorka i współautorka licznych publikacji nt. zagrożeń upadłości. Wielolenia członkini rad nadzorczych czołowych instytucji finansowych w Polsce.
 
Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząca badania dotyczące zjawiska procy-kliczności w działalności bankowej. Prowadzi aktywną działalność popula-ryzującą naukę, m.in. jako redaktor naczelny Journal of Banking and Financial Economics.​
 
 
Krzysztof Pietraszkiewicz dr hab. Błażej Prusak
Dariusz Szkaradek​
Pietraszkiewicz_Krzysztof.jpg 

Błażej Prusak

Szkaradek.JPG

 
Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
Adiunkt na Politechnice Gdańskiej, specjalizujący się w ocenie projektów inwestyc​yjnych, insty-tucjonalnej infrastrukturze upadłości przedsiębiorstw, systemach wczes-nego ostrzegania.
Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Deloitte, ekspert w dziedzinie regulacji rynków finansowych, biegły rewident, ACCA, FCCA, CFA. Absolwent prestiżowego programu Global Executive MBA, organizowanego wspólnie przez renomowane uczelnie London Business School oraz Columbia Business School.
prof. dr hab. Michał Wrzesiński
michal_wrzesinski_male.jpg


Doktor habilitowany nauk ekonomicznych specjalizujący się w badaniu rynku kapitałowego, finansowania i wycen przedsię-biorstw, ekspert i wieloletni praktyk w zakresie fuzji i przejęć oraz private equity (Partner Zarządzający Navigator Capital), obecnie członek zarządu w CSGroup Polska.
 

 
 
​​​​

edward_altman_3-01_www.pngKONKURS

W dniach ​14​ - 28 marca 2016 r. na profilu SGHWarsaw 

w portalu Facebook każdy, kto odpowiedział na pytanie konkursowe: 

„Jakie zmienne makroekonomiczne i wskaźniki finansowe stanowią sygnały wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstwa w okresie wzrostu gospodarczego, a jakie 
w okresie dekoniunktury? Czy duże przedsiębiorstwa podążają taką samą ścieżką ku upadłości jak małe?”


mógł wygrać udział w zamkniętym spotkaniu 
z profesorem Edwardem Altmanem oraz bilet na konferencję.

 Regulamin Konkursu 
 ​
​​​​DLA MEDIÓW

Zapraszamy redakcje zainteresowane realizacją wywiadów, zdjęć, materiałów filmowych z Profesorem Edwardem Altmanem do kontaktu z Działem Rozwoju Edukacji: tel. 22 564 97 24, mail: altman.lectures.media@sgh.waw.pl​​

Do każdego zarejestrowanego dziennikarza zostanie przesłana informacja podsumowująca konferencję w dniu wydarzenia.


​​

PATRONI MEDIALNI


 

Bankier_Logo_Final_2014_03_26.png

 

Logo_Park_A.JPG

 
 

 

 

logo_StockWatch_male.jpg

 
 
 
 
 

 


 
​​
PARTNER
DEL_PRI_CMYK.jpg

PARTNERZY WSPIERAJĄCY
 
 
SAS_institute_logo.jpg
Logo - NZB - Centralne z haslem - (jpg, RGB, 1920x960) - 150224 GK.jpg